מזמור דברי אלוהים שבעת הרעמים מתגלגלים

מזמור דברי אלוהים

שבעת הרעמים מתגלגלים

I

שבעת הרעמים, מרעידים את העולם,

מטלטלים את הרקיע, שמיים וארץ משתנים.

צליליהם נוקבים. אין היכן להסתתר.

הרעם והברק משנים את השמיים והארץ.

אדם שוכב גוסס. סופה פראית מסתחררת ברחבי העולם,

מהירה כמו ברק; גשם כבד מחלחל.

הסופה שוטפת כל פינה על פני האדמה,

ודבר טמא לא נשאר, הו, הו.

העולם נשטף ודבר מזוהם לא שורד.

לא ניתן יותר להסתתר. הו, הו, הו, הו, הו.

II

כשיגיע החורבן, ייפלו כל האויבים,

מובסים וחסרי אונים תחת המבול המשתולל.

הם נלקחים מיד אל הסוף הראוי להם,

מובסים וחסרי אונים, נשלחים אל מותם.

הרעמים מטלטלים. כוונת האל ברורה.

הרשע ייענש בפרצי דמעות.

יש מקיצים מחלומותיהם, מהרהרים על מזימותיהם,

רק כדי לשוב אל מרגלות כס מלכותו.

הם לא מהססים, אלא ממהרים ...

הם לא מתהללים במזימות ובפשעים, הם חוזרים בתשובה בזמן.

האל הוא צודק, והאל הוא אוהב, והאל הוא רחמן, הו, הו.

אלוהים הוא אמין, הוא אל המלכותיות.

קרב היום בו תדע האדמה, הו, הו,

האלוהים הוא אש, האלוהים הוא אש.

ללא כל רחמים, בהגיע זמן המשפט.

III

מכס מלכותו מתבונן מטה,

בוחן כליות ולב בעומק רב,

מושיע את כל המחפשים אותו, המחפשים אחריו בכנות.

הוא יושיע את כל אוהביו, אשר את לבבו הם מבינים,

והולכים בעקבותיו עד סוף; הם יזכו לישועה נצחית.

IV

שבעת הרעמים, מטלטלים את העולם.

אדם זוכה לישועה ובא אל כס מלכותו.

הוא מבקש לשרוד באור החיים,

השתחוו וסגדו לאל הכל יכול!

הרעמים והברקים, מטלטלים ומבזיקים,

מכריזים הם לכל כי עתה עת המשפט.

מי שלא מגלה את לבו, מי שספקני ואדיש,

מי שמתנגד לרצון האל, המשפט בהחלט מחכה לו, מחכה לו!

האל הוא צודק, והאל הוא אוהב, והאל הוא רחמן, הו, הו.

אלוהים הוא אמין, הוא אל המלכותיות.

קרב היום בו תדע האדמה, הו, הו,

האלוהים הוא אש, האלוהים הוא אש.

ללא כל רחמים, בהגיע זמן המשפט.

V

שידע העולם את האמת,

רק לאל הכול יכול יש להשתחוות.

מי בו יכול להילחם או להתנגד לו?

לא ניתן לגנות או לשפוט אותו.

כל לב ולשון יהיו נאמנים.

כל אומה לפני אלוהים תיכנע.

היום ומחר ולנצח,

הן ישתחוו לאלוהים לנצח!

הן ישתחוו לאלוהים לנצח!

הן ישתחוו, הן ישתחוו,

הן ישתחוו לאלוהים לנצח!


מתוך 'אמירותיו ועדויותיו של המשיח בראשית'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?