דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי א'" - מובאה 94

דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי א'" - מובאה 94

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?