שיר הלל משיחי 'הללו את אלוהים ששב מנצח

שיר הלל משיחי 'הללו את אלוהים ששב מנצח'

במשך ששת אלפי שנות עבודתו האל הראה רבים ממעשיו,

להבסת את השטן והצלת כל האנושות.

האל מאפשר לכל הדברים שבשמיים, בארץ ובים,

לכל היצורים לראות את מעשיו, וכוחו שאין שני לו.

בתבוסת השטן, האנושות רואה את מעשי האל.

אז הם מהללים אותו ומשבחים את חוכמתו.

תנו לכל הדברים בשמיים ובארץ,

כל הדברים שבים להביא לו תהילה ולהביא לו תהילה!

תנו לכל הדברים להלל את כוחו העצום.

כל הדברים הללו את מעשיו, הריעו לשמו הקדוש!


ההלל מוכיח את תבוסת השטן, מוכיח שהאל ניצח אויבו.

מוכיח שהאל הציל כל, אחד, הציל את האנושות שברא.

כל הברואים יהללו, שהאל הביס אויבו.

הוא שב בנצחון, הוא המלך האדיר שגובר!

תנו לכל הדברים בשמיים ובארץ,

כל הדברים שבים להביא לו תהילה, להביא לו תהילה!

תנו לכל הדברים להלל את כוחו העצום.

כל הדברים הללו את מעשיו הריעו לשמו הקדוש!


בתבוסת השטן, האנושות רואה את מעשי האל.

אז הם מהללים אותו ומשבחים את חוכמתו.

תנו לכל הדברים בשמיים ובארץ,

כל הדברים שבים להביא לו תהילה ולהביא לו תהילה!

תנו לכל הדברים להלל את כוחו העצום.

כל הדברים הללו את מעשיו, הריעו לשמו הקדוש!

תנו לכל הדברים בשמיים ובארץ,

כל הדברים שבים להביא לו תהילה, להביא לו תהילה!

תנו לכל הדברים להלל את כוחו העצום.

כל הדברים הללו את מעשיו הריעו לשמו הקדוש!


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?