סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול 'משמעות הופעתו של אלוהים'

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול 'משמעות הופעתו של אלוהים'

הופעתו של אלוהים מתייחסת לירידת

ארצה באופן אישי כדי לעשות את עבודתו.

בזהותו ובטבעו, ובשיטתו הפנימית,

הוא יורד אל בני האנוש כדי לבצע את עבודת

התחלתו של עידן חדש וסיומו של עידן קודם.

הופעה כזו לא נעשית כטקס.

היא לא אות, תמונה, נס, או חיזיון גדול,

וקל וחומר שהיא לא תהליך דתי כלשהו.

זוהי עובדה אמיתית וממשית שניתן לגעת בה ולחזות בה.

הופעה כזו לא נעשית למען היצמדות לתהליך

או למען משימה קצרת טווח,

אלא למען שלב עבודה בתוכנית הניהול שלו.


הופעתו של אלוהים תמיד משמעותית

ותמיד קשורה לתוכנית הניהול שלו.

קשורה לתוכנית הניהול שלו.

ההופעה הזו שונה לגמרי מהופעת ההכוונה של אלוהים,

הנהגתו של אלוהים, והנאורות שהוא מעניק לאדם.

אלוהים מבצע שלב בעבודה גדולה בכל פעם שהוא מתגלה.

עבודה זו שונה מן העבודה בכל עידן אחר.

זהו דבר שהאדם לא מסוגל לתפוס ושהאדם מעולם לא חווה.

זוהי עבודה שפותחת עידן חדש ומסיימת את העידן הישן,

וזוהי צורה חדשה ומשופרת של העבודה למען ישועת האנושות.

זאת ועוד, זוהי עבודת הבאתה של האנושות לעידן החדש.

זוהי חשיבות הופעתו של אלוהים.


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?