מזמור דברי אלוהים הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם

מזמור דברי אלוהים 'הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם'

האל בהתגלמותו כאשר כל האומות והעמים ישובו בפני כס המלכות של אלוהים,

אלוהים יעניק לעולם האנושי את כל שפע השמיים,

כדי שיתמלא בשפע שאין שני לו בזכות האלוהים,

בשפע שאין שני לו בזכות האלוהים.

את כל הכוכבים, השמש והירח שבשמיים,

אלוהים יחדש, הוא יחדש.

הרקיע לא יהיה עוד כפי שהיה פעם.

כל הדברים על פני האדמה יתחדשו.

כולם יושלמו דרך דברי האלוהים.

אלוהים יחדש את כולם בעזרת דבריו.

אך כל עוד העולם הישן עומד על כנו,

אלוהים יטיח באומות את חמתו,

יחשוף לעולם את צווי שלטונו,

ויטיל ייסורים על כל מי שיפר אותם.


בעוד אלוהים מפנה את פניו אל העולם כדי לדבר,

כולם שומעים את קולו ורואים את מעשיו ברחבי העולם.

אלה שמתריסים נגד רצון האלוהים או שמתנגדים לו במעשיהם,

ייפלו כולם תחת ייסוריו.

אומות העולם תחולקנה מחדש.

אומתו של אלוהים תתפוס את מקומן.

אומות ארציות תעלמנה אז לעד.

הן תהפוכנה למלכות עובדת אלוהים.

אומות על פני האדמה תושמדנה, ותחדלנהלהתקיים.

מקרב כל בני האדם ברחבי העולם,

אלה ששייכים לשטן יעמדו בפני השמדה.

אלה שעובדים את השטן יעלו בלהבותיו של אלוהים.

כולם מלבד אלה שנעים בזרם זה, יהפכו לאפר.

אלה שעובדים את השטן יעלו בלהבותיו של אלוהים.

כולם מלבד אלה שנעים בזרם זה, יהפכו לאפר.


בזמן שאלוהים מייסר את כל העמים, פחות או יותר,

העולם הדתי ישוב אל מלכות האלוהים.

מעשיו של אלוהים יכבשו אותם,

היות שהם חזו ב"קדוש שעל הענן הלבן."

כל האנושות תנהג כמותם

ותתייסר בשל מעשיה, בשל מעשיה.

כל המתנגדים לאלוהים יימחו.

כל אלה שמעשיהם לא נוגעים לאלוהים,

ימשיכו לחיות הודות להתנהגותם.

עמו של אלוהים ובניו ימשלו בהם.

אלוהים יגלה עצמו לכל האומות והעמים,

וקולו יהיה הביטוי שלו על פני האדמה.

כן אלוהים יצהיר שעבודתו האדירה הושלמה,

כך שהאנושות כולה תחזה בעיניה בעבודתו האדירה.


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?