המשיח הופיע

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ונהרו אליו, כל-הגוים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו: כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלם. ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות--לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. בית, יעקב--לכו ונלכה, באור יהוה" (ישעיהו ב' 2-5).

"והיה ביום ההוא, לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב, להשען, על-מכהו; ונשען, על-יהוה קדוש ישראל—באמת. שאר ישוב, שאר יעקב--אל-אל, גבור" (ישעיהו י' 21-20).

האמירה העשרים ותשע

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם

רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל

אלוהים הוא אדון הבריאה כולה

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?