שאלה: עכשיו, משהגיע המשיח באחרית הימים, מדוע הוא אינו נקרא יהוה, ומדוע הוא שינה את שמו ובחר שם חדש – האל הכול יכול? מה העניין כאן?

תשובה: בכל הנוגע לאמת על שמותיו של אלוהים, בואו נביט בדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר: "אלוהים יכול להיקרא בשמות רבים, אך מבין השמות הרבים הללו, אין אף אחד שמסוגל לתמצת את אלוהים כולו, ואין אף אחד שמסוגל לייצג את אלוהים לגמרי. על כן, יש לאלוהים שמות רבים, אך השמות הרבים האלה לא יכולים לבטא לגמרי את טבעו של אלוהים, מכיוון שטבעו של אלוהים כה עשיר עד כדי כך שהוא חורג מיכולתו של האדם להכיר אותו. אין שום דרך שבה האדם יכול לתמצת את אלוהים לגמרי באמצעות השפה האנושית. יש לאנושות אוצר מילים מוגבל בלבד לתמצת את כל מה שבני האדם יודעים על טבעו של אלוהים: גדול, מכובד, מופלא, בלתי נתפס, עליון, צודק, חכם וכן הלאה. יותר מדי מילים! אוצר המילים המוגבל הזה לא מסוגל לתאר את המעט שהאדם ראה מתוך טבעו של אלוהים. עם הזמן, רבים אחרים הוסיפו מילים שהם חשבו שמסוגלות לתאר טוב יותר את הקנאות שבלבם: אלוהים גדול מדי! אלוהים קדוש מדי! אלוהים חביב מדי! כיום, אמירות אנושיות כאלה הגיעו לשיאן, אך האדם עדיין לא מסוגל לבטא את עצמו בבירור. על כן, עבור האדם, יש לאלוהים שמות רבים, אך אין לו אף שם, והסיבה לכך היא שהווייתו של אלוהים שופעת מדי וששפת האדם דלה מדי. אף מילה מסוימת ואף שם מסוים לא מסוגלים לייצג את אלוהים במלואו. אם כן, האם אתם חושבים ששמו יכול להיות קבוע? אלוהים כה גדול וכה קדוש, אך אתם לא מתירים לו לשנות את שמו בכל עידן חדש? לפיכך, בכל עידן שבו אלוהים עושה את העבודה שלו באופן אישי, הוא משתמש בשם שמתאים לעידן, כדי לתמצת את העבודה שהוא מתכוון לעשות. הוא משתמש בשם המסוים הזה, בשם שכולל חשיבות בהתאם לזמן, כדי לייצג את טבעו בעידן הזה. כך אלוהים משתמש בשפה האנושית כדי לייצג את טבעו שלו. אפילו אז, בני אדם רבים שהיו להם חוויות רוחניות ואשר ראו את אלוהים באופן אישי מרגישים אף על פי כן שהשם האחד הזה לא מסוגל לייצג את אלוהים בכללותו – הו, אי-אפשר לפתור זאת! לכן, האדם כבר לא פונה לאלוהים בשם כלשהו, אלא פשוט קורא לו 'אלוהים'. נדמה שלבו של האדם מלא באהבה, אך שהוא גם סובל מסתירות, מכיוון שהאדם לא יודע כיצד להסביר את אלוהים. מה שאלוהים הינו יותר מדי שופע, ופשוט אין שום דרך לתאר זאת... עליכם לדעת שבמקור, לא היה לאלוהים שם. הוא רק אימץ שם אחד, או שניים או שמות רבים מפני שהייתה לו עבודה לעשות והיה עליו לנהל את האנושות. יהיה אשר יהיה השם שהוא נקרא בו, הוא בחר בו בעצמו באופן חופשי, הלא כן? האם הוא יזדקק לכם – לאחד מברואיו – כדי לבחור אותו? השם שבו אלוהים נקרא הוא שם שתואם את מה שהאדם מסוגל לתפוס בשפה האנושית, אך השם הזה אינו דבר שהאדם יכול להכיל. אתם יכולים רק לומר שיש אל בשמיים, שהוא נקרא אלוהים, שהוא אלוהים עצמו, עם עוצמה אדירה, שהוא יותר מדי חכם, יותר מדי מרומם, יותר מדי מופלא, יותר מדי מסתורי ויותר מדי כול יכול" (מתוך 'חזון עבודתו של אלוהים (3)'). דבריו של האל הכול יכול ברורים כשמש, והם מסייעים לנו להבין שלאלוהים לא היה שם בהתחלה. אלוהים אימץ שמות רק מפני שהיה עליו לעשות את עבודת הושעתה של האנושות – אך שם מייצג רק עידן אחד, שלב אחד בעבודה, חלק אחד מטבעו של אלוהים. אין ולו שם אחד שיכול לייצג באופן מלא את כל מה ששייך לאלוהים ואת מה שאלוהים הינו. לפיכך, בכל פעם שעידן מתחלף או שעבודתו של אלוהים משתנה, אלוהים משנה את שמו. זהו עיקרון בעבודתו של אלוהים. אך לא משנה כיצד מתחלף העידן וכיצד משתנה שמו של אלוהים, מהותו של אלוהים לא תשתנה לעולם.

כדי שכולם יוכלו להבין טוב יותר את היחס בין שמו של אלוהים לבין עבודתו והעידנים הרלבנטיים, בואו נחקור כעת את מקורותיו של השם 'יהוה'. כפי שנכתב בספר שמות ג' 15: "ויאמר עוד אלהים אל-משה, כה-תאמר אל-בני ישראל, יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב, שלחני אליכם; זה-שמי לעלם, וזה זכרי לדר דר". הרשו לי לשאול אתכם: מתי הופיע לראשונה השם "יהוה"? האם הוא הופיע בבריאת העולם, או רק כשמשה רבנו הוציא את בני ישראל ממצרים? אנחנו יודעים בבירור, מתוך התיעוד הקיים בתנ"ך, שלאלוהים לא היה בהתחלה שם, ושרק כשמשה רבנו הוציא את בני ישראל ממצרים, אלוהים אימץ לעצמו את השם 'יהוה'. מדוע אימץ אלוהים את השם 'יהוה' כשמשה הוציא את בני ישראל ממצרים? הסיבה היא שמאותה העת ואילך, אלוהים החל באופן רשמי את עבודתו בעידן החוק עם השם 'יהוה', והוביל את בני אדם לחיים בעולם. השם 'יהוה' משמעו אל שיכול לרחם על בני אדם, לקלל אותם או לקבוע חוקים שינחו את חייהם. זהו גם אל רב עוצמה ומלא חוכמה. אלוהים אימץ את השם 'יהוה' על בסיס עבודתו, שכללה קביעת חוקים, ועל בסיס הטבע שהוא הביא לידי ביטוי. מכאן ואילך, כל בני האדם בעידן החוק כיבדו את השם 'יהוה' והתייחסו אליו כאל שם קדוש. הם עבדו את יהוה אלוהים, התפללו ליהוה אלוהים, שיבחו את יהוה אלוהים והקריבו קורבנות ליהוה אלוהים על המזבח. בני ישראל גם חוו באופן מוחשי את עבודתו של יהוה אלוהים, נוכחו בחרון אפו וטעמו מהטבע שאלוהים הביא לידי ביטוי עד לסיום עידן החוק – טבע שמרחם על אנשים, טבע שמקלל אנשים. לפיכך, השם 'יהוה' הוא שם ספציפי לעידן החוק. כשהסתיים עידן החוק, השם 'יהוה' הסתיים יחד עמו.

משבחנו את מקורותיו של השם 'יהוה', הבנו שאלוהים בחר לעצמו שם אך ורק כדי לעשות את עבודת הושעת האנושות. לשם שאלוהים מאמץ בכל עידן ועידן יש משמעות ייצוגית משלו. שמו של אלוהים מייצג את עבודתו ואת הטבע שהוא מביע במהלך אותו עידן, והוא פותח עידן חדש ומחליף את העידן בשמו. במילים אחרות, כל אימת שהעידן מתחלף וכאשר עבודתו משתנה, אלוהים ישנה את שמו. אך לא משנה כיצד משתנה העידן וכיצד משתנה שמו של אלוהים, מהותו של אלוהים לעולם לא תשתנה. כלומר, לא משנה אם שמו של אלוהים הוא 'יהוה' או 'האל הכול יכול', מהותו של אלוהים, טבעו, מה שאלוהים הינו ומה שיש לו – כל אלה לא ישתנו לעולם. אלוהים נשאר אלוהים עצמו. אך מה שמצער הוא שרבים אינם יודעים ששמו של אלוהים קיים בגלל עבודתו, הושעת האנושות, ושהוא ישתנה כשהעידן יחלוף ועבודתו תשתנה. בדעתם, רק יהוה אלוהים הוא אלוהיהם ומושיעם, כי יהוה אלוהים הוציא פעם את אבותיהם ממצרים, חצה את ים סוף, העניק להם מן במדבר, השקה אותם במים חיים מסלע, ובסופו של דבר הוליך אותם לארץ כנען, לחיות בארץ זבת חלב ודבש. ... לא זו בלבד שהם נוכחו בעוצמתו הגדולה ובחוכמתו של יהוה אלוהים, הם גם נהנו מברכותיו ומדאגתו של יהוה אלוהים וטעמו מחרון אפו של אלוהים וממזגו, שאין לפגוע בו. זו הסיבה לכך שהם מלאים באהבה וביראה כלפי יהוה אלוהים. לפיכך, בכל דור ודור הם נצמדים למילים: "רק יהוה הוא האלוהים; חוץ מיהוה לא קיים מושיע."

והנה בימינו המשיח בא ועשה עבודה חדשה ונעלה יותר באחרית הימים – זוהי עבודת הייסורים והשיפוט בדברו בעידן המלכות. באמצעות דבריו, אלוהים מייסר ושופט אנשים, ומגלה את טבעו הצודק, המלכותי ומלא החימה, כדי לסיים את העידן המושחת והישן הזה, להשיב לבני האדם את קדושתם מקדם ולחדש את כל הדברים. אלוהים יפואר בכל רחבי היקום, תוך שימוש בעוצמתו האדירה כדי לסיים את כל תוכנית הניהול שלו בת ששת אלפי השנים, ולהנחיל תבוסה מוחצת לשטן. אלוהים ימשול בכל הארצות, בדיוק כפי שנאמר בדברו: "כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שְׁמִי בגוים, ובכל-מקום מֻקְטָר מֻגָּשׁ לִשְׁמִי, וּמִנְחָה טהורה: כי-גדול שְׁמִי בגוים" (מלאכי א' 11). אם כן, העידן המשיחי של אחרית הימים קרוי 'עידן המלכות'. לאור התחלפות העידן, שמו של אלוהים צריך להשתנות אף הוא. הוא כבר אינו קרוי 'יהוה', אלא 'האל הכול יכול' רב העוצמה. הוא יסיים את כל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים עם השם "האל הכול יכול". בכך מתגשמות במדויק הנבואות שבכתבי הקודש: "וראו גוים צדקך, וכל-מלכים כבודך; וְקֹרָא לך שם חדש, אשר פי יהוה יִקֳּבֶנּוּ" (ישעיהו ס"ב 2); "הֵילִילוּ, כי קרוב יום יהוה; כְּשֹׁד, מִשַּׁדַּי יבוא" (ישעיהו י"ג 6); "והיה ביום ההוא, לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופלֵיטת בית-יעקב, להִשען, על-מכֵּהו; ונשען, על-יהוה קדוש ישראל –באמת. שאר יָשׁוּב, שאר יעקב – אל-אל, גִּבור" (ישעיהו י' 20-21).

מתוך השיתוף שקראנו, אנחנו יכולים להבין שלשם שאלוהים מאמץ לעצמו בכל עידן ישנה משמעות ייצוגית, ושהוא אינו חסר בסיס. כל אלה הם שמות בעלי משמעות, כל שם בעידן שלו, על פי עבודתו של אלוהים והטבע שהוא מביא לידי ביטוי בעידנים שונים. זו הסיבה שאלוהים אימץ את השם 'האל הכול יכול' באחרית הימים, כדי לסיים את כל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים. האל הכול יכול הוא יהוה אלוהים של בני ישראל, ויותר מזה – הוא המשיח שחיכינו לו כל כך הרבה זמן! כדי שכולם יבינו טוב יותר את ההיבט הזה של האמת, בואו נקרא עוד שני קטעים מדברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר: "פעם נודעתי כיהוה. נקראתי גם המשיח... משום שהם אהבו אותי וכיבדו אותי. אולם כיום אני לא יהוה… שבני האדם הכירו בימים עברו – אני האל שחזר באחרית הימים, האל שיביא את העידן לקצו. אני אלוהים עצמו שקם בקצווי ארץ, ששופע בכל טבעי ומלא סמכות, כבוד ותפארת. בני האדם מעולם לא באו איתי במגע, מעולם לא הכירו אותי, ומעולם לא הכירו את טבעי. מאז בריאת העולם ועד היום, איש לא ראה אותי. זה האל שמופיע במהלך אחרית הימים אך נסתר מבני האדם. הוא שוכן בקרב בני האדם באמת ובתמים, כמו השמש הבוערת והאש הלוהטת, והוא מלא עוצמה ושופע סמכות. אין אפילו אדם אחד או דבר אחד שלא אשפוט בדבריי, ואין אפילו אדם אחד או דבר אחד שלא יטוהר באש הלוהטת. בסופו של דבר, דבריי יברכו את כל האומות, ודבריי גם ינפצו את כל האומות לרסיסים. כך יראו כל בני האדם במהלך אחרית הימים שאני המושיע שחזר, שאני האל הכול יכול שכובש את כל האנושות, ושהייתי פעם קורבן החטאת של האדם. אולם באחרית הימים אני גם הופך ללהבות השמש ששורפות את הכל, ואני גם הופך לשמש הצדקה שחושפת את הכל. זו עבודתי באחרית הימים. בחרתי בשם הזה ואני ניחן בטבע הזה כדי שכל בני האדם יוכלו להבין שאני אל צודק, ושאני השמש הבוערת והאש הלוהטת. עשיתי זאת כדי שכולם יוכלו לעבוד אותי, את האל האמיתי היחיד, וכדי שהם יראו את פניי האמיתיים: אני לא רק אלוהיהם של בני ישראל, ואני לא רק הגואל – אני אלוהיהם של כל הברואים ברחבי השמיים, והארץ והמים" (מתוך 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"').

יום יבוא שבו אלוהים לא ייקרא יהוה... או המשיח – הוא פשוט יהיה "הבורא". באותה עת, כל השמות שהוא אימץ על פני האדמה יסתיימו, מכיוון שעבודתו על פני האדמה תסתיים, ואחר כך דבריו לא יתקיימו עוד. כשכל הדברים יהיו תחת ריבונותו של הבורא, איזה צורך יהיה לו בשם מתאים במיוחד אך חלקי? האם אתם עדיין מחפשים אחר שמו של אלוהים כעת?

מתוך 'חזון עבודתו של אלוהים (3)'

דברי האל הכול יכול מאפשרים לנו להבין את אותו היבט של האמת הנוגע לשאלה מדוע על שמו של אלוהים להשתנות. האם אתם עדיין חושבים ששמו של אלוהים אמור עדיין להישאר 'יהוה' בימי ביאת המשיח? האם אתם עדיין קובעים ששמו של יהוה אלוהים חייב להישאר ללא שינוי לעולמים? האם תוכלו עדיין לסרב לישועתו של אלוהים מפני ששמו של אלוהים באחרית הימים הוא 'האל הכול יכול'? בואו נניח בצד את תפיסותינו ונחליט החלטה חכמה! האל הכול יכול החל מכבר את עבודתו באחרית הימים. הוא נושא את מלוא טבעו. הוא מלא בעוצמה וסמכות, כמו השמש הבוערת – כמו האש. אין ולו אדם או חפץ בודד שלא יישפט ולא יטוהר בדברו. בסופו של דבר, כל האומות תקבלנה ברכות כי הן מקבלות את דבריו, והן גם תנופצנה לרסיסים מכיוון שהן מסרבות לדברו. כיצד נוכל אנו להחמיץ את הסיכוי האחרון הזה להיוושע בידי אלוהים? האל הכול יכול מצפה לשובו הקרוב של כל אחד מנבחריו אל כס מלכותו, ולכניסתו אל גן העדן ולעולם החדש שאלוהים הכין לבני האדם.

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?