Hebrew Christian Song 'אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתו'

Hebrew Christian Song 'אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתו'

אלוהים מקווה שיותר אנשים ילמדו בתשומת לב

כשיעמדו נוכח דבריו ומעשיו,

ייגשו לאותן מלים חשובות בלב אלוהי.

אל תלכו בעקבות ההם הנענשים.

אל תהיו כמו פאולוס, שידע את הדרך הנכונה אבל סירב בכוונה.

איבד את קורבן החטא.

קבלו את האמת אמצו עבודתו החדשה.

ואז תוכלו לזכות בישועת האל!

אלוהים לא רוצה שיותר יענשו, מקווה במקום שיותר ייוושעו,

שיותר אנשים יתמידו, יותר ילכו בעקבותיו,

יותר יבואו למלכות של האל!

קבלו את האמת אמצו עבודתו החדשה.

ואז תוכלו לזכות בישועת האל!

אלוהים נוהג בכולם בצדק לא חשוב גילכם,

לא חשוב כמה אתם בכירים, או כמה סבלתם.

טבעו נותר לנצח ללא שינוי, צודק לנוכח אותם דברים.

הוא לא עושה העדפות לאף אחד,

אלא דואג האם האדם מקבל את האמת שלו,

ומרחיק מעל פניו את כל יתר הדברים.

קבלו את האמת אמצו עבודתו החדשה.

ואז תוכלו לזכות בישועת האל!

קבלו את האמת אמצו עבודתו החדשה.

ואז תוכלו לזכות בישועת האל!


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?