מתוך דברים בנושא סמכותו של אלוהים

דברים בנושא סמכותו של אלוהים, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים

"ויאמר אלֹהים, יהי אור; ויהי-אור. וירא אלהים את-האור, כי-טוב; ויבדל אלֹהים, בין האור ובין החשך. ויקרא אלֹהים לאור יום, ולחשך קרא לילה; ויהי-ערב ויהי-בֹקר, יום אחד" (בראשית א' 3-5).

"ויאמר אלֹהים, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל, בין מים למים. ויעש אלֹהים, את-הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, ובין המים אשר מעל לרקיע; ויהי-כן" (בראשית א' 6-7).

"ויאמר אלֹהים, יקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד, ותראה, היבשה; ויהי-כן. ויקרא אלֹהים ליבשה ארץ, ולמקוה המים קרא ימים; וירא אלֹהים, כי-טוב. ויאמר אלֹהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עשה פרי למינו, אשר זרעו-בו על-הארץ; ויהי-כן" (בראשית א' 9-11).

"ויאמר אלֹהים, יהי מאֹרֹת ברקיע השמים, להבדיל, בין היום ובין הלילה; והיו לאֹתֹת ולמועדים, ולימים ושנים. והיו למאורת ברקיע השמים, להאיר על-הארץ; ויהי-כן" (בראשית א' 14-15).

"ויאמר אלֹהים – ישרצו המים, שרץ נפש חיה; ועוף יעופף על-הארץ, על-פני רקיע השמים. ויברא אלֹהים, את-התנינם הגדלים; ואת כל-נפש החיה הרֹמשת אשר שרצו המים למינהם, ואת כל-עוף כנף למינהו, וירא אלֹהים, כי-טוב" (בראשית א' 20-21).

"ויאמר אלֹהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ, למינה; ויהי-כן. ויעש אלֹהים את-חית הארץ למינה, ואת-הבהמה למינה, ואת כל-רמש האדמה, למינהו; וירא אלֹהים, כי-טוב" (בראשית א' 24-25).

"אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים. ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך. והפרתי אותך במאד מאד וננתיך לגוים ומלכים ממך יצאו. והקמתי את-בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך לדרתם--לברית עולם: להיות לך לאלהים, ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך, את כל-ארץ כנען, לאחזת, עולם; והייתי להם, לאלהים" (בראשית י"ז 4-8).

דברים בנושא סמכותו של אלוהים, כפי שביטא המשיח שהופיע באחרית הימים

איזה דבר בעולם לא נתון בידיי? אני הקובע, ובקרב בני האדם, מי יכול לשנות את דעתי?

מתוך 'פרק 1' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

מי שורד שלא בזכות מוצא פי? על מי אני לא משגיח? כשאני מבצע את עבודתי החדשה על פני כל האדמה, מי יכול היה להתחמק ממנה אי-פעם? האם ייתכן שההרים מסוגלים לחמוק על שום גובהם? האם ייתכן שהמים מסוגלים להתגונן ממנה על שום מרחביהם העצומים? בתוכניתי, מעולם לא הנחתי לשום דבר להימלט, ולכן מעולם לא היה אף אדם ושום דבר שהחליק מבין אצבעותיי.

מתוך 'פרק 23' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

כשאני מפנה את פניי אל התבל כדי לשאת דברים, האנושות כולה שומעת את קולי, וכתוצאה מכך היא רואה את כל העבודות שביצעתי בכל רחבי תבל. אטיל ייסורים ואפיל ארצה כל מי שפועל בניגוד לרצוני, כלומר כל מי שמתנגד לי במעשי אדם. אקח את הכוכבים הרבים שבשמיים ואחדש אותם, והודות לי, השמש והירח יתחדשו – הרקיע כבר לא יהיה כפי שהיה. שפע הדברים על הארץ יתחדשו. הכל יושלם באמצעות דבריי. האומות הרבות שבתבל יחולקו מחדש והאומה שלי תתפוס את מקומן, כך שהאומות שעל פני האדמה ייעלמו לנצח ויהפכו לאומה שתעבוד אותי. כל אומות העולם יושמדו ויפסיקו להתקיים. מבין כל בני האנוש שבתבל, כל בני האדם השייכים לשטן יחוסלו. האש הבוערת תשטח את כל מי שעובד את השטן – כלומר, חוץ ממי שמצוי כעת בזרם, כל האחרים ייהפכו לאפר. כשאמיט ייסורים על העמים הרבים, בני האדם בעולם הדתי ישובו למלכותי במידה כזו או אחרת, לאחר שעבודותיי כבשו אותם, מפני שהם יראו את ביאת אלוהים הקדוש, הרוכב על ענן לבן. כל בני האנוש ילכו איש איש אחר סוגו, ואני אמיט עליהם ייסורים שונים בהתאם למעשיהם. כל מי שקם עליי יושמד. באשר לבני האדם שמעשיהם על פני האדמה לא היו קשורים אליי, בזכות האופן שבו הם ניקו את עצמם מאשמה, הם ימשיכו להתקיים על פני האדמה תחת פיקוחם של בניי ועמי. אתגלה לשפע העמים ולשפע האומות, אשמיע את קולי על פני האדמה ואכריז על השלמת עבודתי הגדולה שהאנושות כולה תוכל לראות במו עיניה.

מתוך 'פרק 26' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

אני אתקן את העוולות שיש בעולם האנושי. אבצע את עבודתי במו ידיי ברחבי העולם כולו ואאסור על השטן לפגוע שוב באנשיי – אאסור על האויבים לעשות שוב כאוות נפשם. אהפוך למלך על פני האדמה ואעביר את כס מלכותי לשם, ובכך אגרום לכל אויביי ליפול ארצה ולהתוודות על חטאיהם בפניי. בצער מלווה בכעס, אשטח את התבל כולה, לא אחוס על איש, ואעורר אימה בלבם של כל אויביי. אהפוך את פני האדמה לעיי חורבות ואהפוך את כל אויביי לעייי חורבות, ומאותו רגע ואילך הם לא יוכלו להשחית שוב את האנושות. תוכניתי כבר נקבעה, ואיש לא יוכל לשנות אותה, יהיה אשר יהיה. כשארחף מעל התבל בפאר מלכותי, האנושות כולה תתחדש, וכולם ישובו לחיים. האדם לא יבכה עוד וכבר לא יקרא אליי לעזרה. אז אשמח בלבי ובני האדם ישובו אליי בחגיגות. התבל כולה, מן המסד עד הטפחות, תתעורר בצהלה...

מתוך 'פרק 27' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

במלכות, לא רק שפי מבטא אמירות, אלא שרגליי צועדות ברוב-טקס בכל מקום על פני הקרקע. כך ניצחתי את כל המקומות המזוהמים והטמאים, כך שלא רק השמיים משתנים, אלא שגם הארץ מצויה בתהליך שינוי, והיא תתחדש תוך זמן קצר. ביקום כולו, כל דבר מתחדש בזוהר כבודי ומציג היבט מרגש המענג את החושים ומרומם את הרוח, כאילו האדם קיים כעת בשמיים מעבר לשמיים, כפי שהוא נתפס בדמיון האנושי, ללא הפרעה של השטן ומתקפות של אויבים חיצוניים. מעל היקום, הכוכבים הרבים תופסים את מקומם המיועד לפקודתי ומקרינים את אורם מבעד לאזורי החלל בשעות החשכה. אף יצור לא מעז לטפח מחשבות של מרדנות, ולכן, בהתאם למהותו של הצווים המנהליים שלי, כל התבל מוסדרת היטב ומסודרת למשעי: מעולם לא נוצרה כל הפרעה ואחדות התבל לא הופרה מעולם. אני מזנק מעל הכוכבים, וכשהשמש שולחת את קרניה, אני מסיר את חומן, ושולח על משבי רוח ענקיים פתיתי שלג בגודל נוצות אווז הנסחפים מתוך ידיי. אולם כשאני משנה את דעתי, כל השלג נמס והופך לנהר. האביב החל תחת השמיים כהרף עין, וכל הנוף על פני האדמה נצבע בירוק ברקת. אני משוטט מעל כיפת רקיע, ופני האדמה מתכסים מיד בחשכה שחורה כזפת משום דמותי: "לילה" הגיע בלי אזהרה, והעולם כולו חשוך כל כך עד שאף אחד לא יכול לראות את ידו המושטת מול פניו. עם כיבוי האור, האנושות מנצלת את הרגע כדי להתחיל השתוללות של השמדה הדדית, ובני אדם חוטפים זה מזה ובוזזים זה מזה. אומות העולם מוכות בתוהו ובוהו של מחלוקות ולמצב של אנדרלמוסיה עכורה לבלי שוב. בני האדם מוכים בעווית ייסורים, נאנחים וגונחים מתוך סבל, מייללים יללה מעוררת רחמים בסבלם ומייחלים שהאור ישוב אליהם כדי לשים סוף לימי החשיכה ולהחזיר את החַיוּת שהייתה קיימת פעם. אולם כבר מזמן עזבתי את האדם אחר כבוד, ושוב לא ארחם עליו לאור העוולות בעולם: זה מכבר תיעבתי ודחיתי את בני האדם בעולם כולו, התעלמתי מהתנאים בעולם, הפניתי עורף לכל מהלכיו ותנועותיו של האדם, והפסקתי להתענג מהתינוקיות והתמימות שלו. פתחתי בתוכנית אחרת לחידוש העולם, כדי שהעולם החדש ייוולד מחדש בהקדם ולא יהיה חבוי עוד. כמה מצבים תמוהים של האנושות ממתינים שאתקן אותם; כמה טעויות של האנושות אני צריך לבוא באופן אישי כדי למנוע; כמה אבק של האנושות אני צריך לטאטא; כמה תעלומות אני צריך לפתור לאנושות: האנושות כולה ממתינה לי וכמהה לבואי.

מתוך 'פרק 15' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

כל אנשייי מחכים לבואו של יומי, והם כולם כמהים להגעתו של יומי. הם מחכים שאבוא לגמול לכל האנושות ולהסדיר את יעדה של האנושות בתפקידי כשמש הצדק. מלכותי מתגבשת על פני התבל כולה, וכס מלכותי שובה את לבם של מאות מיליוני בני אדם. בסיועם של המלאכים, הישגיי האדירים יישאו פרי בקרוב. כל המוני בניי ואנשיי מחכים בקוצר רוח לשובי, ומשתוקקים שאתאחד איתם ושלעולם לא ניפרד שוב. איך יוכל המון האדם במלכותי שלא להתרוצץ יחד בצהלה על כך שאני נמצא יחד איתם? האם ייתכן שזו תהיה התאחדות שלא תגבה מחיר? כל בני האדם חושבים שאני מכובד וכולם מהללים אותי. כשאשוב, אביס את כל אויביי עוד יותר. הגיע הזמן! אני אתחיל להניע את עבודתי. אני אמלוך כמלך בקרב בני האדם! אני עומד לחזור! אני עומד לצאת! זה מה שכולם מקווים לו ומה שכולם מייחלים לו. אני אאפשר לכולם לראות את בואו של יומי, ואני אאפשר להם לקבל בשמחה את הגעתו של יומי!

מתוך 'פרק 27' מתוך 'דברי האל לתבל כולה'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?