I. ישוע הופיע באחרית הימים ואמר דברים כדי לעשות את עבודת השיפוט החל מבית האל: "מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר אומרת הרוח לקהילות" (חזון יוחנן ב' 7); "שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל." (איגרת פטרוס הראשונה ד' 17). רק עלמות חכמות מסוגלות לשמוע את קולו של ישוע ולקדמו בברכה.

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס לקראתו, ואוכַל איתו, והוא איתי" (חזון יוחנן ג' 20).

"מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר אומרת הרוח לקהילות" (חזון יוחנן ב' 7).

"צאני שומעות את קולי, ואני מכיר אותן, והן הולכות אחריי" (יוחנן י' 27).

"שהרי הגיעה העת שהמשפט יתחיל בבית האל" (איגרת פטרוס הראשונה ד' 17).

kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden kingdom of heaven, waterfall, the garden of Eden
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

"הופעתו של אלוהים מתייחסת לירידתו ארצה באופן אישי כדי לעשות את עבודתו. בזהותו ובטבעו, ובשיטתו הפנימית, הוא יורד אל בני האנוש כדי לבצע את עבודת התחלתו של עידן חדש וסיומו של עידן קודם. הופעה כזו לא נעשית כטקס. היא לא אות, תמונה, נס, או חיזיון גדול, וקל וחומר שהיא לא תהליך דתי כלשהו. זוהי עובדה אמיתית וממשית שניתן לגעת בה ולחזות בה. הופעה כזו לא נעשית למען היצמדות לתהליך או למען משימה קצרת טווח, אלא למען שלב עבודה בתוכנית הניהול שלו. הופעתו של אלוהים תמיד משמעותית ותמיד קשורה לתוכנית הניהול שלו. ההופעה הזו שונה לגמרי מהופעת ההכוונה של אלוהים, הנהגתו של אלוהים, והנאורות שהוא מעניק לאדם. אלוהים מבצע שלב בעבודה גדולה בכל פעם שהוא מתגלה. ..."  לעיון נוסף

"...כיוון שאנחנו מחפשים אחר עקבותיו של אלוהים, עלינו לחפש אחר רצון אלוהים, דברי אלוהים ואמירותיו של אלוהים – משום שבמקום שבו נמצאים דבריו החדשים של אלוהים ישנו קולו של אלוהים, ובמקום שבו נמצאות עקבותיו של אלוהים ישנם מעשי אלוהים. במקום שבו נמצאת הבעתו של אלוהים ישנה הופעתו של אלוהים, ובמקום שבו נמצאת הופעתו של אלוהים ישנם האמת והדרך והחיים. בחיפושכם אחר עקבותיו של אלוהים, התעלמתם מהדברים "אלוהים הוא האמת והדרך והחיים". לכן כשרבים מקבלים את האמת, הם לא מאמינים שהם מצאו את עקבותיו של אלוהים, ועל אחת כמה וכמה לא מכירים בהופעתו של אלוהים. ..."  לעיון נוסף

"אף על פי שישוע עשה עבודה רבה בקרב בני האדם, הוא רק השלים את גאולת האנושות כולה והיה לקורבן החטאת של האדם, והוא לא ריפא את טבעו המושחת של האדם. על מנת להושיע את האדם מהשפעתו של השטן באופן מלא, לא רק שישוע צריך היה לקחת על עצמו את חטאי האדם כקורבן חטאת, אלא שאלוהים צריך היה לעשות עבודה רבה יותר כדי להשלים את ריפוי האדם מטבעו, שהושחת על ידי השטן. על כן, לאחר שאלוהים מחל לאדם על חטאיו, אלוהים חזר לבשר ודם כדי להוביל את האדם לעידן חדש, והתחיל את עבודת הייסור והמשפט, והעבודה הזו הביאה את האדם למישור נעלה יותר. ..."  לעיון נוסף

"עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצון אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. השפעות אלו נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים. ..."  לעיון נוסף

"בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. הוא הפך לבשר ודם כדי לדבר מתוך נקודות מבט שונות, וכדי לאפשר לאדם לראות באמת את אלוהים, שהוא הדבר המופיע בבשר, ואת חוכמתו ומופלאותו.העבודה הזאת נעשית כדי להגשים טוב יותר את המטרות, שהן כיבוש האדם, הפיכת האדם למושלם וסילוק האדם. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. באמצעות הדבר, האדם מתוודע לעבודתו של אלוהים, לטבעו של אלוהים, למהותו של האדם ולמה שעל האדם להיווכח בו. באמצעות הדבר, מושגת כל העבודה שאלוהים רוצה לעשות בעידן הדבר. ..."  לעיון נוסף

בסופו של דבר, דבריי יברכו את כל האומות, ודבריי גם ינפצו את כל האומות לרסיסים. כך יראו כל בני האדם במהלך אחרית הימים שאני המושיע שחזר, שאני האל הכול יכול שכובש את כל האנושות, ושהייתי פעם קורבן החטאת של האדם. אולם באחרית הימים אני גם הופך ללהבות השמש ששורפות את הכל, ואני גם הופך לשמש הצדקה שחושפת את הכל. זו עבודתי באחרית הימים. בחרתי בשם הזה ואני ניחן בטבע הזה כדי שכל בני האדם יוכלו להבין שאני אל צודק, ושאני השמש הבוערת והאש הלוהטת. ..."  לעיון נוסף

נוסח מלא

II. עלמות חכמות קבעו שישוע חזר, לאחר ששמעו את קולו וחזו בהופעתו ובעבודתו. לכן הן קיבלו את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, והן צועדות בעקבות השה ומשתתפות בנשף עם ישוע.

מהן באמת העלמות החכמות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן... אך הנבונות לקחו שמן בכליהן ביחד עם המנורות. ... ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'. אז התעוררו העלמות, והכינו את המנורות שלהן. ... העלמות המוכנות באו איתו לחתונה, והדלת נסגרה." (מתי כ"ה: 1, 4, 7-6, 10).

"הם אלה שהולכים אחרי השה לכל אשר ילך" (חזון יוחנן י"ד 4).

"כי השה אשר באמצע כס המלכות יאכיל אותם ויוביל אותם אל מקור מים חיים: אלוהים ימחה כל דמעה מעיניהם" (חזון יוחנן ז' 17).

"בקשו, ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו וייפתח לכם" (מתי ז' 7).

Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord Words of God, The Word Appears in the Flesh, the truth, the power of the word of God, the word of the Lord
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

"חמש עלמות חכמות משמען מספר האנשים... זו הסיבה שבעטיה הם התבקשו להכין שמן באחרית הימים. (הבריאה אינה ניחנה באיכות שלי; אם הם רוצים ליצור עלמות חכמות, עליהם להכין שמן, ולכן עליהם להצטייד בדבריי.) חמש העלמות החכמות מייצגות את בניי ואת אנשיי מבין בני האדם שבראתי. הם קרויים 'עלמות' מכיוון שלמרות שהם נולדו עלי אדמות, אני בכל זאת זוכה בהם; ניתן לומר שהם התקדשו, ולכן הם קרויים 'עלמות'."

"כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל בהווה נמצא בזרם של רוח הקודש... 'לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש' פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של היום, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. ..."
"כל מי שמסוגל להישמע לאמירות של רוח הקודש בהווה הוא מבורך. לא משנה מה היה טיבם בעבר, ולא משנה כיצד רוח הקודש עבדה בעבר בקרבם – בני האדם שזכו בעבודה האחרונה הם המבורכים ביותר, ואלה שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה יסולקו. אלוהים רוצה את בני האדם שמסוגלים לקבל את האור החדש, והוא רוצה את אלה שמקבלים את עבודתו האחרונה ואשר מכירים אותה. מדוע נאמר שעליכם להיות בתולים טהורים? בתולה טהורה יכולה לחפש אחר עבודתה של רוח הקודש ולהבין את הדברים החדשים, ויתרה מזאת, היא מסוגלת להניח בצד את התפיסות הישנות ולהישמע לעבודתו של אלוהים כיום. לפני העידנים, אלוהים הועיד את קבוצת בני האדם הזו שמקבלים את העבודה החדשה של היום, ואלה הם בני האדם המבורכים ביותר."
  לעיון נוסף

"אלוהים מחפש את בני האדם הכמהים להופעתו. הוא מחפש את בני האדם שיכולים לשמוע את דבריו, את בני האדם שלא שכחו את התפקיד שהטיל עליהם ומוכנים להעלות לו לקורבן את לבם ואת גופם. הוא מחפש את בני האדם הנשמעים לו כעוללים ולא מתנגדים לו. אם אין לכם עכבות כלשהן במסירותכם לאלוהים, אלוהים יראה אתכם בעין יפה ויעניק לכם את ברכותיו. אם מעמדכם רם, אם שמכם מכובד, אם אתם שופעים בידע, אם יש לכם נכסים רבים ואם רבים תומכים בכם, והדברים האלה לא מונעים מכם להתייצב בפני אלוהים, לקבל את השליחות והתפקיד שהוא מטיל עליכם ולעשות את מה אלוהים מבקש מכם, הרי שכל מעשיכם יהיו המשמעותיים ביותר בעולם והצודקים ביותר בקרב בני האדם. ..."  לעיון נוסף

נוסח מלא
שיתוף ודרשות

"בעידן החסד, ישוע דיבר על העלמות החכמות. מהו טיבה של התעלומה הזו? מהי משמעותו של המונח 'עלמה חכמה'? העיקר הוא שהיא מזהה את קולו של אלוהים. כשהיא שומעת אותו, היא חושבת: 'מדוע אני חושבת שהדברים שבר-האנוש הזה אומר הם דברי האל? מדוע נראה כאילו קולו הוא קול האל? אלה הם דברים שאדם אינו מסוגל לומר – זהו קולו של אלוהים. לכן עליי להאמין בו. הוא המשיח. זהו אלוהים בהתגלמותו.' אתם רואים? לכן היא חכמה. עכשיו, מדוע העלמות השוטות הן שוטות? מפני שהן חושבות כך: 'האין זה סתם אדם? האין זה ישוע מנצרת? האין זה סתם אדם רגיל? איך ייתכן שהוא אלוהים? לא נאמין בו. אנו מאמינות באלוהים שבשמיים., אתם רואים? הן אינן מבינות עניינים רוחניים, נכון? אנשים כאלה מאמינים שהם עצמם צודקים. התוצאה היא שאלוהים מטפל בחכמים דרך תחכומם. האינך חכם? האינך אדם שאינו מאמין באנשים?..."

נוסח מלא

כיצד שומעות העלמות החכמות את קולו של אלוהים ומקדמות בברכה את פניו של ישוע?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא – רוח האמת – יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 13-12).

"אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות שמיים" (מתי ה' 3).

"אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם ישבעו" (מתי ה' 6).

"אשרי טהורי הלב, כי הם יראו את אלוהים" (מתי ה' 8).

The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord The Wise Virgins, matthew 25, waiting for God, wait on the Lord
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

"מי שהוא התגלמות האל יחונן גם במהותו של אלוהים, ומי שהוא התגלמות האל יחונן גם בביטויו של אלוהים. מכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יביא את העבודה שעליו לעשות, ומכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יבטא את מה שהוא ויהיה מסוגל להביא לאדם את האמת, להעניק לאדם חיים ולהראות לאדם את הדרך. בשר ודם שלא ניחנים במהותו של אלוהים הם ודאי לא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. אין ספק בכך. כדי להבין אם זו התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, על האדם להכריע זאת על פי הטבע שהיא מבטאת והדברים שהיא אומרת. כלומר, יש לשפוט אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ואם זו הדרך הנכונה רק על פי המהות. אם כן, המפתח להכרעה אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים הוא שימת לב למהות (עבודתו, דבריו, טבעו ועוד הרבה) ולא למראה החיצוני. אם האדם רואה רק את המראה החיצוני ומתעלם מהמהות, הדבר מעיד על הבורות והתמימות של האדם."

"הברק מבזיק מהמזרח עד למערב. דבריי הם דברים שהאדם שונא לוותר עליהם והוא אינו מסוגל לתפוס את משמעותם. אולם יתרה מכך, האדם שמח בהם. כמו תינוק בן יומו, כל בני האדם שמחים ועליזים, וחוגגים את בואי. בזכות קולי, אביא את כל בני האדם בפניי. מכאן ואילך, אכנס באופן רשמי בקרב בני האדם כדי שיבואו לעבוד אותי. הכבוד השופע ממני ודבריי גורמים לכל בני האדם לבוא אליי ולראות שהברק מבזיק מהמזרח, ושירדתי ארצה גם אל ’הר הזיתים‘ של המזרח. הם יראו שמזה זמן רב מאוד אני נמצא על פני האדמה, לא עוד כבן היהודים אלא כברק המזרח. זאת משום שקמתי לתחייה זה מכבר, התרחקתי מבני האדם, ואחר כך הופעתי מחדש באופן מכובד. אני הוא זה שעבדו אותו עוד לפני עידנים רבים מספור, ואני הוא התינוק שבני ישראל זנחו לפני עידנים רבים מספור. יתר על כן, אני האל הכול יכול ורב הכבוד של העידן הנוכחי! מי ייתן וכולם יבואו בפני כס מלכותי כדי לראות את ארשת פניי המכובדת, לשמוע את קולי, ולהתבונן במעשיי. זהו כל רצוני, זהו סופה ושיאה של תוכניתי, וכן תכליתו של ניהולי. מי ייתן וכל אומה תעבוד אותי, כל לשון תכיר בי, כל אדם יבטח בי וכל עם ייכנע לי!..."  לעיון נוסף

"...כאשר דברים כאלה נאמרים מפי אלוהים, הם מהווים גילוי וביטוי לטבעו האמיתי של אלוהים, גילוי וביטוי מושלמים למהותו וסמכותו של אלוהים, ואין דבר הולם ומתאים יותר כהוכחה לזהות הבורא. האופן, הנימה והניסוח של אמירות כאלה הם בדיוק הסימן לזהות הבורא, ומתאימים באופן מושלם לביטוי זהותו של אלוהים עצמו, ואין בהם העמדת פנים או טומאה. הם הדגמה מושלמת, מלאה ומוחלטת למהותו ולסמכותו של הבורא. ..."  לעיון נוסף

"הפעם אלוהים מגיע לעשות את עבודתו לא בגוף רוחני אלא בגוף רגיל לגמרי. לא רק שזה גופו של אלוהים בהתגלמותו השנייה, אלא שזה גם הגוף שבו הוא חוזר. זהו גוף בשר ודם רגיל לגמרי. לא ניתן לראות שום הבדל בינו לבין גופם של בני אדם אחרים, אבל ניתן לקבל ממנו את האמיתות שמעולם לא שמעתם. הגוף הזה, העשוי בשר ודם חסרי חשיבות לכאורה, הוא התגלמותם של כל דברי האמת של אלוהים. הוא מוציא לפועל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, והוא מבטא את כלל טבעו של אלוהים כדי שהאדם יכיר את הטבע הזה. האם לא רציתם עד מאוד לראות את אלוהים שבשמיים? האם לא רציתם עד מאוד להבין את אלוהים שבשמיים? האם לא רציתם עד מאוד לראות את יעדה הסופי של האנושות? הוא יספר לכם את כל הסודות האלה שאיש עוד לא שמע, והוא אפילו יספר לכם את האמיתות שאתם לא מבינים. הוא השער שלכם למלכות והוא המדריך שלכם לעידן החדש. בשר ודם כאלה, שהם רגילים מאוד, טומנים בחובם תעלומות בלתי נתפסות. ..."  לעיון נוסף

"הוא מייצג את אלוהים ומביע את קול לבו של אלוהים, את תוכחות האל ואת דברי משפטו של אלוהים כלפי האנושות כולה. הוא החל עידן חדש, תקופה חדשה, והביא שמיים וארץ חדשים, עבודה חדשה. והוא הביא לנו תקווה, ושם סוף לחיי הערפול שניהלנו ואפשר לנו לחזות בנתיב הישועה במלואו. הוא כבש את כל הווייתנו, וזכה בלבנו. מרגע זה והלאה, דעתנו מודעת ורוחנו כאילו קמה לתחייה: האדם הפשוט וחסר החשיבות הזה, שחי בקרבנו ומזה זמן רב נדחה על ידינו – האין זה ישוע אדוננו, הנמצא תמיד במחשבותינו, ושאליו אנחנו כמהים יומם וליל? זה הוא! זה באמת הוא! הוא האל שלנו! הוא האמת, הדרך והחיים! הוא אפשר לנו לחיות שוב ולראות את האור והוא עצר את לבנו מלנדוד. חזרנו אל בית האל, חזרנו לעמוד לפני כס מלכותו. אנחנו ניצבים מולו פנים אל פנים, חזינו בארשת פניו וראינו את הדרך שלפנינו. באותו רגע, הוא כבש לחלוטין את לבנו. כבר אין לנו ספק מי הוא ואנחנו כבר לא מתנגדים לעבודתו ולדברו ואנחנו משתחווים לפניו בכניעה מוחלטת. כל רצוננו הוא ללכת בעקבות אלוהים כל שארית חיינו, ושאלוהים יהפוך אותנו מושלמים, ואנחנו רוצים לגמול לו על חסדו ועל אהבתו, ולהישמע לתזמוריו והסדריו, ולשתף פעולה עם עבודתו ולעשות כל מה שביכולתנו לעשות כדי להשלים..."  לעיון נוסף

נוסח מלא
שו"ת בנושא הבשורה:

ישוע אדוננו חזר! אולם כיום, אחים ואחיות רבים עדיין אינם מסוגלים להבחין בקולו של האל. לכן היום הזמנו את האחות שיאנג מכנסיית האל הכול יכול. הזמנו אותם לשתף איתנו בנוגע לאופן שבו יש לזהות את קול האל. כך שנדע כיצד לוודא שהאל הכול יכול הוא שובו של ישוע אדוננו.
התשובה:
השאלה ששאלתם זה עתה היא בעלת חשיבות עליונה. כדי לקבל את עבודת האל של אחרית הימים ולחזות בהופעת האל, עלינו לדעת כיצד לזהות את קול האל
...

ראה את התשובה

III. עלמות שוטות אינן יכולות לשמוע את קולו של אלוהים; הן נצמדות בעיקשות לכל מילה שבכתבי הקודש, והן סוגדות ומאמינות לדברי הכמרים והבכירים. לכן הן אינן מחפשות ואינן חוקרות את הדרך האמיתית; כתוצאה מכך הן לא קידמו בברכה את ישוע – הן נחשפו וסולקו מן הדרך, והן תשקענה באסון.

מהן באמת העלמות השוטות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן. ... וחמש היו אווילות. הטיפשות לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן... בזמן שהחתן התמהמה, הן כולן נמנמו ונרדמו. ... ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'. אז התעוררו העלמות, והכינו את המנורות שלהן. הטיפשות אמרו לנבונות, 'תנו לנו מהשמן שלכן, משום שהמנורות שלנו דועכות'. אולם הנבונות ענו ואמרו, 'לא ניתן, פן לא יספיק גם לנו וגם לכן. במקום זאת, לכו אל המוכרים וקנו לעצמכן.' בזמן שהן הלכו לקנות, בא החתן; העלמות המוכנות באו איתו לחתונה, והדלת נסגרה. לאחר מכן, באו שאר העלמות ואמרו, 'אדוננו, אדוננו, פתח לנו'. אולם הוא השיב ואמר, 'אמן אני אומר לכן, אני לא מכיר אתכן'" (מתי כ"ה 1-3, 5-12).

"שמעו שמוע ואל-תבינו וראו ראו ואל תדעו; השמן לב-העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו" (מתי י"ג 14-15).

the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy the wise Virgins, welcome the bridegroom, the voice of God, wait for the Lord, the Revelation, Bible prophecy
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

"'מי אשר אוזן לו, ישמע נא את אשר הרוח אומרת לקהילות'. האם שמעתם כעת את דבריה של רוח הקודש? דברי אלוהים פקדו אתכם. האם אתם שומעים אותם? אלוהים עושה את עבודת המילה באחרית הימים, ומילים אלה הן דברי רוח הקודש, שכן אלוהים הוא רוח הקודש ויכול גם להתגלם בבשר ודם; לפיכך, דברי רוח הקודש, כפי שדיברו עליהם בעבר, הם דבריו של אלוהים בהתגלמותו היום. יש אנשים מגוחכים רבים המאמינים כי על דברי רוח הקודש לרדת מן השמיים לאוזני בני האדם. מי שחושב כך אינו מכיר את עבודתו של אלוהים. ..."  לעיון נוסף

"אלה שעבודתה של רוח הקודש מסלקת אותם הם בני אדם שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה של אלוהים, ואשר מתמרדים נגד העבודה האחרונה של אלוהים. העובדה שבני אדם כאלה מתנגדים לאלוהים בגלוי נובעת מכך שאלוהים עשה עבודה חדשה, ומשום שצלמו של אלוהים לא זהה לזה שבתפיסותיהם – כתוצאה מכך, הם מתנגדים לאלוהים בגלוי ומותחים על אלוהים ביקורת, מה שגורם לאלוהים לתעב אותם ולדחות אותם. ..."  לעיון נוסף

"אם אתם לא יכולים להבחין באמירותיו של אלוהים, כיצד אתם כשירים להיות עדים להופעתו של אלוהים? במקום שבו אלוהים מופיע ישנו ביטוי האמת וישנו קולו של אלוהים. רק מי שיכול לקבל את האמת יכול לשמוע את קולו של אלוהים ורק בני האדם האלה כשירים להיות עדים להופעתו של אלוהים. ..."  לעיון נוסף

"לאמונתם, כל אשר נחוץ כדי לזכות בישועת נצח מאלוהים הוא לשמור על החוק, וכל עוד הם יתחרטו ויתוודו על חטאיהם, לבו של אלוהים יהיה שבע רצון לנצח. דעתם היא כי אלוהים יכול להיות רק האל שעל פי החוק והאל שנצלב למען האדם; דעתם היא גם כי אלוהים אינו אמור ואינו יכול לחרוג מכתבי הקודש. הדעות האלה בדיוק הן שכבלו אותם בחוזקה לחוק משכבר הימים והותירו אותם כבולים לכללים נוקשים. ..."  לעיון נוסף

"בני האדם השייכים לשטן לא מבינים את דברי האל ובני האדם ששייכים לאלוהים יכולים לשמוע את קולו של אלוהים. כל מי שתופס ומבין את המילים שאני אומר נמנה על בני האדם שאני אושיע ונמנה על בני האדם הנושאים עדות על אלוהים. כל מי שלא מבין את המילים שאני אומר לא יכול לשאת עדות על אלוהים והוא נמנה על בני האדם שיסולקו. ..."  לעיון נוסף

נוסח מלא

כיצד עלמות שוטות נחשפות, מסולקות מן הדרך?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות:

"כל מה שלא איתי הוא נגדי, וכל מי שלא מתכנס איתי מפזר" (לוקס י"א 23).

"בידו הקלשון, והוא ינקה היטב את גורנו, והוא יאסוף את הדגן שלו אל האסם, אבל את המוץ הוא ישרוף באש שלא ניתן לכבות" (מתי ג' 12).

"הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו, לרבות אלה שדקרו אותו, וכל משפחות הארץ יספדו עליו. אכן כך יהיה, אמן" (חזון יוחנן א' 7).

The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God The Hell, is hell real, heaven and hell, where is hell, righteousness of God
דברים קלאסיים שאמר אלוהים:

"כל מי שלא הכיר את המשיח היה מסוגל להתנגד לישוע, לדחות אותו, להשמיץ אותו. כל מי שלא מבין את ישוע מסוגל להתכחש לו ולגנות אותו. זאת ועוד, אנשים כאלה עלולים לחשוב את שובו של ישוע לתרמית של השטן, וכך ירבו אלה שיגנו את שובו של ישוע כבשר ודם. האם אין כל זה מפחיד אתכם? אתם תתמודדו עם חילול קודש כלפי רוח הקודש, הרס דבריה של רוח הקודש בכנסיות ובוז לכל מה שמבטא ישוע. במה תוכלו לזכות מישוע אם אתם כל כך מבולבלים? כיצד תוכלו להבין את עבודתו של ישוע בשובו כבשר ודם על ענן לבן אם אתם מסרבים בעקשנות להבין את טעויותיכם? אומר לכם זאת: מי שלא מקבל את האמת אך ממתין בעיוורון לשובו של ישוע על עננים לבנים, יחלל את קדושתה של רוח הקודש לבטח, והוא זה שיושמד. ..."  לעיון נוסף

"ביסודם, הם היו כלבי השמירה של כתבי הקודש. במטרה להבטיח את האינטרסים של כתבי הקודש, לשמור על כבודם של כתבי הקודש ולהגן על המוניטין של כתבי הקודש, הם הרחיקו לכת עד כדי כך שתלו את ישוע הרחום על הצלב. הם עשו זאת אך ורק למען ההגנה על כתבי הקודש, ולמען השמירה על מעמדה של כל מילה ומילה שבכתבי הקודש בלבבותיהם של בני האדם. זאת הסיבה שהם העדיפו לזנוח את עתידם ואת קורבן החטאת כדי לדון את ישוע, שלא ציית לדוקטרינה של כתבי הקודש, למוות. האם הם לא היו משרתיה של כל מילה ומילה בכתבי הקודש?..."  לעיון נוסף

"ומה באשר לבני האדם היום? המשיח בא כדי לשחרר את האמת, אך הם מעדיפים לגרשו מקרב בני האדם כדי לקבל רשות כניסה לגן העדן ולזכות בחסד. הם מעדיפים להכחיש לחלוטין את בוא האמת כדי להבטיח את האינטרסים של כתבי הקודש, ומעדיפים לשוב ולתלות את המשיח, השב כבשר ודם, על הצלב כדי להבטיח את קיומם הנצחי של כתבי הקודש. כיצד יכול אדם לקבל את ישועתי בשעה שלבו כה זדוני ואופיו כה מנוגד לי?"

"יש כאלה שלא מרוצים מהאמת ועל אחת כמה וכמה לא מרוצים מהמשפט. במקום זאת, הם מרוצים מעוצמה ומעושר. בני אדם כאלה נחשבים שחצנים. הם מחפשים אך ורק קבוצות בעלות השפעה בעולם וכמרים ומורים שהוכשרו בסמינרים. אף על פי שהם קיבלו את דרך האמת, הם ממשיכים להיות ספקנים והם לא מסוגלים להקדיש את עצמם לחלוטין. הם מדברים על הקרבה לאלוהים, אך עיניהם מתמקדות בכמרים ובמורים הגדולים, ואת המשיח הם משליכים הצדה. ..."  לעיון נוסף

"אינכם יודעים מהו אלוהים, אינכם יודעים מהו ישוע, אינכם יודעים כיצד לירוא את יהוה, אינכם יודעים כיצד להיווכח בעבודתה של רוח הקודש ואינכם יודעים כיצד להבחין בין עבודת האל בכבודו ובעצמו ורמאותם של בני האדם. אתם יודעים רק כיצד לגנות כל מילה של אמת שאלוהים מבטא שאינה עולה בקנה אחד עם מחשבותיכם. היכן הענווה שלכם? היכן הצייתנות שלכם? היכן הנאמנות שלכם? היכן רצונכם לחפש אחר האמת?..."  לעיון נוסף

נוסח מלא
שיתוף ודרשות

"אלו הקרויים 'עלמות חכמות' מייצגים את אלה שמסוגלים לזהות את קולו של אלוהים, לשמוע את קולו של 'החתן' ובעקבות זאת לקבל את מרותו של המשיח, ובכך לקחת אל ביתם את האל המעשי. והיות שה'עלמות השוטות' אינן מכירות את קולו של 'החתן' ואינן מסוגלות לזהות את קול האל, הן דוחות את המשיח. הן עדיין מייחלות לאל המעורפל, ולכן הן ננטשות ומסולקות מן הדרך. מכאן אנו יכולים לראות שקשה מאוד לקבל את המשיח ללא אמונה אמיתית באלוהים. המסרבים לקבל את המשיח יחמיצו את 'נשף הכלולות של הנאהבים' – ישוע אינו יכול להחזיר אותם לביתו במלכות השמיים, והם אינם יכולים לבוא אל המקום שהכין אלוהים לאנושות..."

"עלמות חכמות מסוגלות לזהות את קולו של ישוע, בעיקר מפני שעלמות חכמות הן אנשים שאוהבים את האמת וחותרים אליה. הם צמאים להופעתו של אלוהים, ולכן הם מסוגלים לחפש ולחקור את בואו של ישוע. הם מסוגלים להבחין בקולו של ישוע. היות שעלמות שוטות אינן אוהבות את האמת, הן אינן מחפשות או חוקרות את בואו של ישוע. הן מסוגלות רק להיצמד בעקשנות לכללים. יש ביניהן אנשים שאינם מקבלים או חוקרים, כל עוד אין מדובר בישוע שמגיע על גבי ענן. אנשים אחרים נכנעים לחלוטין למניפולציות של הכמרים והבכירים מהעולם הדתי – אלה יקשיבו ויצייתו לכל מה שיגידו הכמרים והבכירים..."

נוסח מלא
שו"ת בנושא הבשורה:

אולם אנחנו מאמינים שנים רבות בישוע אדוננו, תמיד עבדנו למענו וידענו סבל רב. מעולם לא התכחשנו לשמו של ישוע אדוננו ולא בגדנו בו. לכן על פי הבטחתו של ישוע אדוננו, הוא לא ינטוש אותנו. לו הגיע ישוע אדוננו, הוא היה קודם כל מעלה אותנו אל מלכות השמיים. למה אתן קיבלתן זאת תחילה, בזמן שאנו נותרנו למטה? לא השתכנענו! אם לא נקבל את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, באמת לא נוכל לבוא אל מלכות השמיים? זה מה שהכי חשוב לי. איך אתה מפרש את זה?

ראה את התשובה

האם אתם יודעים כיצד להיות עלמה חכמה שיכולה לקדם את פני החתן?