אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

כל מילה של אלוהים היא הבעה של טבעו

0

הוּ קֶה העיר דז'או, מחוז שאנדונג

בכל פעם שראיתי את הדברים הבאים שנאמרו על ידי אלוהים, חשתי חרדה: "כל משפט שאמרתי מכיל את טבעו של אלוהים. טוב תעשו אם תהרהרו בדבריי בקפידה, ואין ספק שתרוויחו מהם רבות" ("חשוב מאוד להבין את טבעו של אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'). חשתי חרדה מפני שהבנת טבעו של אלוהים היא כה חשובה הן להבנת האדם את אלוהים והן לשאיפתו לאהוב ולרצות אותו. אולם כשאכלתי ושתיתי את דבריו של אלוהים, תמיד חשתי שטבעו של אלוהים ערטילאי מדי, ולא ידעתי כיצד להבינו. לאחר מכן, בזכות שיתוף שערך המנהיג שלי, התחלתי להבין שעליי להבין מה אלוהים אוהב ומה הוא שונא מתוך דבריו, וכך אבין את טבעו של אלוהים. לאחר מכן ניסיתי לפעול כך למשך זמן-מה והשגתי תוצאות מסוימות. אך דברי האל "כל משפט שאמרתי מכיל את טבעו של אלוהים," עדיין נותרו סתומים עבורי ולא היה לי מושג כיצד להבינם.

יום אחד, קראתי את המילים הבאות מתוך הדרשה שלעיל: "לטבעו של אלוהים יש היבטים רבים. הוא מכיל את מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הנו, את מחשבותיו, רעיונותיו, חשיבתו וחוכמתו. הוא מכיל את גישתו של אלוהים כלפי כל סוגי האנשים, כמו את רגשות רחמיו ודאגתו, ועוד יותר מכך, את חמת זעמו כלפי מרידותיה והתנגדויותיה של האנושות. מפני שכל משפט של אלוהים מכיל את חשיבתו, את חוכמתו ואת רעיונותיו, מפני שהם כולם מכילים את הרקע והמקור של דבריו, מפני שכולם מביעים באופן טבעי את גישתו של אלוהים כלפי האנושות, ואין משפט אחד הנעדר בסיס, טבעי מאוד שכל משפט יכיל את טבעו של אלוהים… כל דבר שאומר האדם מבטא את טבע חייו, לכן האין כל דבר שאומר האל כולל את טבע האל אף יותר? קל להבין זאת, אך בניגוד למה שאנשים מדמיינים – אין זה פשוט לגלות ולדעת זאת. אם בעת קריאת דברי האל, אדם אינו מנסה להבינם מספיק, אינו משקיע די מאמצים או אין לו די ניסיון, טבעו של אלוהים לא יהיה קל להבחנה, לא כל שכן להבנה. אם כך, מה שדרוש הוא שאנשים ישקיטו את עצמם בפני אלוהים וישקיעו את כל לבבם בדבריו של אלוהים, וכן שקריאתם וניסיונם להבין את דברי האל ייעשו במהלך תפילה; אז תגלה לאיטך את הלך רוחם של דברי האל. זוהי תחילת היווכחות" (משיתופיהם של בכירים). כשקראתי את השיתוף הזה, הכול הסתדר לי. הבנתי שטבעו של אלוהים כולל דברים רבים: הוא כולל את מה שיש לאלוהים ומה שאלוהים הנו, את מחשבותיו ורעיונותיו, את חשיבתו וחוכמתו, כמו גם את גישתו לכל סוגי האנשים וכן הלאה. יתרה מזאת, כל משפט של אלוהים כולל את הרקע והמקור לכל מילה מדבריו, ואין משפט אחד בלא בסיס, וכל דבר ודבר שאלוהים עושה וכל משפט שהוא אומר הם הבעה טבעית של כל אשר אלוהים הינו בחיים. מנגד, הבנתי את טבעו של אלוהים הייתה מוגבלת רק למה שאלוהים אוהב ולמה שהוא שונא. סוג זה של הבנה היה חד-צדדי מדי, ולכן לא היה בכוחה להגיע להבנת טבעו של אלוהים מתוך כל משפט שנהגה מפיו. מלבד זאת, הבנתי גם שאם ברצוני להבין את טבעו של אלוהים מתוך כל משפט שנהגה מפיו, עליי להשקיט את עצמי בפני אלוהים ולעשות מאמץ גדול בהרבה להבין את דבריו של אלוהים. יתרה מזאת, עליי להתפלל ולבקש הנחיה מאלוהים, להתמקד בהבנת הלך הרוח שמאחורי הדברים שאמר אלוהים, כמו גם ברקע ובמקור של מעשיו של אלוהים.

אני מודה לנאורותו והארתו של אלוהים אשר אפשרו לי להבין את הדברים הללו, הבנה שלאחריה התחלתי לתרגל היבט זה ולהתעמק בו. יום אחד קראתי פסקה מדברי האל: "התשובה לשאלה אם עבודה זו חשובה מתבססת על צרכיה של האנושות, על מציאות שחיתותה המוסרית של האנושות ועל חומרת מרדנותו של השטן ועל המידה שבה היא מפריעה לעבודה. קביעת הדרך הנכונה לביצוע העבודה מושתתת על אופייה של העבודה ועל חשיבותה של העבודה. כאשר מדובר בחשיבותה של עבודה זאת, ובשאלה איזו שיטת עבודה יש לנקוט – עבודה שתבצע רוח האל ישירות, עבודה שיבצע האל בהתגלמותו, או עבודה שתתבצע דרך האדם – ראשית יש לפסול את העבודה דרך האדם. בהתבסס על אופייה של העבודה ועל אופייה של עבודת רוח האל לעומת עבודה הנעשית כבשר ודם, ההכרעה הסופית היא שהעבודה הנעשית כבשר ודם מיטיבה יותר עם האדם בהשוואה לעבודה שרוח האל מבצעת ישירות, וכי זו הראשונה מציעה יתרונות רבים יותר. כך אלוהים חשב כשהגיע הזמן להחליט אם יש לבצע את העבודה כרוח או כבשר ודם" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר'). כשניסיתי להבין בזהירות את הפסקה הזו, הרגשתי כאילו חשפתי אוצר גדול. דבריו של אלוהים הראו את התפתחות חשיבתו של אלוהים באותו זמן, חשיבה על השיטה שבה ישתמש לעבודת אחרית הימים. במהלך חשיבתו, הדבר הראשון ששקל אלוהים היה איזו שיטה להשתמש בה שתניב תועלת רבה מכל לאדם, מהי הדרך הטובה ביותר להשגת ישועת האדם ומה לעשות כדי לגרום לשטן לקבל את תבוסתו, ובכך להכריע את השטן ולהביא את האנשים שניזוקו כה עמוקות אל ישועה שלמה. במהלך כל תהליך החשיבה הזה, אלוהים לקח בחשבון ללא הרף את האדם ולעולם לא התייחס לאינטרסים שלו או לביטחונו. אלוהים ידע בבירור שהתגלמותו בבשר ודם תסבול מקשיים רבים, אולם זה לא היה שיקול כשהיה מדובר בישועת האנושות. במקום זאת, הוא עדיין בחר, על בסיס צרכי האנושות ומציאותה של שחיתות האנושות, בשיטה של האל המתגלם בבשר ודם כדי לבצע את עבודת אחרית הימים. הוא חושף עצמו בפני סכנות גדולות כדי להעמיק אל תוך מאורת הנמר, מתענה מהדיכוי והרדיפה חסרי הרסן של התנין הגדול האדום כאש, סובל את ההתעללות וחילול השם של דתות וזרמים שונים, וגם סובל את ההתנגדות, המרדנות ואי-ההבנה של אלה מאיתנו שכן הולכים אחריו. הפצעים וההתקפות הנגרמים ללבו של אלוהים וההשפלה שאלוהים סובל הם באמת דברים שאיש אינו יכול לתפוש. כל דבר שאלוהים מביע וחושף הוא כל מה שאלוהים הנו בחיים: מסירותו נטולת האנוכיות לאנושות והמחיר שהוא משלם עבורם. גדולתו וחוסר אנוכיותו של אלוהים נחשפים באופן טבעי בעבודתו ובכל משפט שהוא אומר, והללו מגלמים גם את רחמיו הגדולים של אלוהים ואת אהבתו נטולת האנוכיות. אהבתו של אלוהים לאנושות אינה רק מילים ריקות, אלא היא מחיר מעשי שהוא משלם. בזמן ההוא קיבלתי תחושה עזה שאלוהים הוא באמת כה גדול וכה מעורר אהבה! לכן, למרות שכבר קראתי את דברי האל הללו בעבר, מעולם לא הבנתי את הרקע של הדברים שהמשיח אמר או את כל מה שהם חשפו, ואף לא הבנתי את אהבתו של המשיח לאנושות. רק כעת יש לי מעט הבנה אמיתית של דברי האל הללו: "כל משפט שאמרתי מכיל את טבעו של אלוהים."

לפני כן, היות שמעולם לא השקטתי את לבי או ניסיתי בכנות להבין את דברי האל, החמצתי כל כך הרבה הזדמנויות טובות להבין את אלוהים, עד כדי כך שאפילו כיום יש לי תפישות שגויות ואי-הבנות רבות ביחס לאלוהים, ואני עדיין מנוכרת ממנו. רק כעת אני מבינה שאם ברצוני להבין את טבעו של אלוהים, עליי לנסות בכנות להבין ולבקש את האמת שבכל משפט של אלוהים. בדרך זו, אין ספק שארוויח רבות. מהיום ואילך, ברצוני להתמקד בהשקעת מאמץ רב יותר בדברי האל ולבקש להפוך למי שיש לה הבנה כלשהי של אלוהים.

פוסט בנושא דומה

 • ראיתי בבירור את שיעור קומתי האמתי

  דינג צ'יאנג העיר טנגז'ו, מחוז שאנדונג בפגישת מנהיגי הכנסייה שבה השתתפתי, אמרה מנהיגת כנסייה שזה עתה נבחרה: "אין לי שיעור קומה מספק. אני מרגישה שאיני מ…

 • לידה מחדש

  יאנג זנג, מחוז חיילונגג'יאנג נולדתי למשפחה כפרית ענייה עם צורת מחשבה פרימיטיבית. מגיל צעיר הייתי יהיר, ותשוקתי למעמד היתה חזקה מאד. עם חלוף הזמן, בהשפ…

 • כל מה שאלוהים הוא אומר הוא עצם שיפוטו את האדם

  שונקיו, העיר נניאנג, מחוז הנאן פעם חשבתי שאלוהים שופט ומייסר את האדם רק כשהוא חושף את שחיתותו המהותית של האדם, או כשהוא משמיע דברים קשים השופטים את סו…

 • בני אדם תמימים אינם בהכרח אנשים ישרים

  צ'נג מינגג'י, עיר שי-אן, מחוז שאנשי אני רואה בעצמי אדם חברותי וישיר. אני מדברת עם בני אדם בצורה ישירה; כל מה שאני רוצה לומר, אני אומרת – איני אדם שהול…

 • רוח מתנשאת לפני נפילה

  הכנסייה סידרה עבורי להגיע לכאן כדי לבצע את חובתי, כדי שאוכל לרומם את אלוהים ולשאת לו עדות, להנהיג את האחים והאחיות בפני אלוהים ולעזור להם להכיר אותו. כן, ללא בושה התרברבתי, רוממתי את עצמי, נשאתי עדות לעצמי, והתקדמתי. עשיתי זאת כדי שאחרים יביטו בי בהערצה ויסגדו לי.