שתף:

סרט תעודה מוסיקלי משיחי –בקרוב!

אלוהים אומר: "מה יצורים חיים ומתרבים במרחבים העצומים של התבל, מצייתים שוב ושוב לחוק החיים ודבקים בכלל אחד קבוע .…הוא יגרום לאנושות להיות מודעת לקיומו, לבטוח בריבונותו, לחזות במעשיו ולשוב אל מלכותו."

מבוא

במרחבים העצומים של היקום, כל הגופים השמיימיים נעים בדיוק בתוך מסלוליהם. תחת השמיים, כל ההרים, הנהרות והנחלים ממוקמים בגבולותיהם וכל הברואים חיים ומתרבים במהלך ארבע העונות על פי חוקי החיים... הכול מתוכנן בצורה כה מעולה – האם קיים אל אדיר המסדיר ומושל בכל אלה? מאז באנו אל העולם בבכי, התחלנו למלא תפקידים שונים בחיים. אנו עוברים מלידה לזקנה, אל חולי ואל מוות; אנו נעים בין עליצות ליגון... מאין באמת באה האנושות ולאן באמת נלך? מי מושל בגורלנו? מימי קדם ועד העידן המודרני, אומות גדולות עלו, שושלות באו והלכו וארצות ועמים שגשגו וגוועו במהלך היסטוריה רבת תהפוכות... בדיוק כמו חוקי הטבע, חוקי התפתחותה של האנושות כוללים תעלומות רבות מספור. האם ברצונך לדעת את פשרן? סרט התעודה "הריבון על הכול" ינחה אותך אל שורש העניין ויגלה לך את פשרן של כל התעלומות!

קדימונים

עדות על עוצמתו של אלוהים

שתף

חקר היקום

שתף

חקר תעלומות החיים

שתף

הרהורים על אסונות

שתף

עלייתן ושקיעתן של אומות

שתף

חיקוק החוקים

שתף

נקודת שיא ראשונה

האם האנושות באמת שולטת בגורלה שלה?

1
2
3
4

נקודת שיא שנייה

במי תלויה האנושות לשם הישרדותה?

נקודת שיא שלישית

מי הניע את התקדמות ההיסטוריה האנושית?

תמונות

更多视频

קדימונים

גלול
גלול
גלול