book-2d-the-overcomers-testimonies.png

עדויות המתגברים

(כרך א')

מאז שהאל הכול יכול פיתח את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים בסין היבשתית, למרות שאנשיו הנבחרים של האל נרדפו בצורה ברברית וברוטלית על ידי ממשלת סין, לא ניתן היה להכניעם והם נותרו נאמנים ללא סייג, תחת ההכוונה שקיבלו מדברי האל, ונשאו עדות מהדהדת לניצחון על השטן. העובדות מוכיחות באופן מוחלט שהאל הכול יכול אכן יצר קבוצה של מתגברים בעידן המלכות, ובכך הגשים את תוכנית הניהול האלוהית בת ששת אלפי השנים.

חוויות ועדויות

הורדה