אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים (עברית)

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא

מהירות

ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא

I

גורל היקום והאנושות שזור באופן הדוק בריבונות הבורא.

גורל היקום והאנושות שזור באופן הדוק בריבונות הבורא,

לא ניתן להתירו מתזמוריו של הבורא,

ולא ניתן להפרידו מסמכותו של הבורא.

דרך חוקי הדברים האדם מבין את תזמורי הבורא וריבונותו;

דרך כללי ההישרדותהוא מבין את שלטונו;

דרך גורל הדברים, דרך גורל הדברים,

דרך גורל הדברים, הוא תופס את ריבונות הבורא.

II

במחזור החיים של כל הדברים,

האדם חווה את התזמור והסדר שקבע הבורא,

לכל דבר ולכל יצור חי, קבע הבורא סדרים ותזמורים

האדם עד באמת לכך שהסדרים מחליפים את החוקים הארציים,

העוצמות והכוחות האחרים.

לאור כל זאת,מוכרחה האנושות להכיר בכך

שאין ישות שיכולה להפר את ריבונות הבורא,

אין שום כוח שיתערב או ישנהאת מה שנקבע מראש.

על פי החוקים האלוהיים בני האדם והדברים

חיים ומתרבים מדור לדור.

האין זו ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא?

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם:המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם

הבא:שבעת הרעמים מתגלגלים