אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

הקדמה

הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש

אלוהים שולט בגורל האנושות כולה

התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו

חלק א'

אמירותיו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם במהלך ביצוע כהונתו

מבוא