אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

חלק א'

אמירותיו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם במהלך ביצוע כהונתו