אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

נספח: פירושים של מסתרי דבריו של אלוהים