אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

חלק ב'

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות

(א', ב', ג', ד')

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות (א')