אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

חלק ג'

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות

(מאוגוסט 1992 עד אוגוסט 2014)

מבוא

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות א'

(מאוגוסט 1992 עד אוקטובר 1992)