אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

חלק ג'

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות

(א', ב', ג', ד')

מבוא

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות (א')