אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות ב'

(מנובמבר 1992 עד יוני 1993)