אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות (ב')