אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות ג'

(מיולי 1993 עד דצמבר 1993)