אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הדבר מופיע בבשר

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

דבריו של בר האנוש בהתגלמותו כבשר ודם כשהוא נכנס לכנסיות (ג')

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7