אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
 多少个搜索结果

לא נמצאו תוצאות!

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'שלוש תוכחות' 13:49
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה - האמירה העשרים ושבע' 13:26
דרך החיים | 'התבוננות בהופעתו של אלוהים במשפטו ובייסוריו' (דקלום על במה) 14:10
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'העבודה בעידן החוק' 17:53
דבר אלוהים | 'מי שטבעו אינו משתנה צורר את אלוהים' 23:22
דרך החיים | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (דקלום על במה) 23:28
דברי חיים | 'ההבדל בין כהונת האל בהתגלמותו וחובת האדם' 32:38
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'עליכם לשקול את מעשיכם' 17:10
דברי חיים | 'רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים' 19:53
דברי חיים | 'הריבון על הכול' (דקלום על במה) 11:43
דברי חיים | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (דקלום על במה) 8:14
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | על הרשעים להיענש 13:13
דבר אלוהים | 'כל מי שלא מכיר את אלוהים מתנגד לאלוהים' 21:26
דרך החיים | 'על אף שהאנושות הושחתה, היא חיה עדיין תחת ריבונותו וסמכותו של הבורא' (דקלום על במה) 12:28
דבר אלוהים | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות' (דקלום על במה) 16:15
דבר אלוהים | 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה האמירה השביעית' 6:32
דרך החיים | 'המנון המלכות המלכות ירדה אל העולם' (דקלום על במה) 4:56
דבר אלוהים | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (דקלום על במה) 7:21

הסרטים האחרונים בסדרות אחרות