אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

לא נמצאו תוצאות!

דברי חיים | 'עידן המלכות הוא עידן הדבר' (מובאה) 5:05
דרך החיים | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח'  (מובאה) 4:35
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | רעש שבעת הרעמים –הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה) 5:34
דרך החיים | המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה) 6:16
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים' (מובאה) 3:20
דרך החיים | המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה) 7:26
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת' (מובאה) 4:28
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה) 5:58
דברי חיים | 'אלוהים והאדם ייווכחו יחד במנוחה' חלק 2 37:41
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה) 8:38
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה) 6:37
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה) 7:28
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'שלוש תוכחות' 13:49
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה) 3:51
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה) 8:32
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח' (מובאה) 8:13
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אנחתו של האל הכול יכול' (מובאה) 3:05
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה) 8:05

הסרטים האחרונים בסדרות אחרות