אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דרך החיים | אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב' חלק 7

אמירותיו של המשיח   3616  

מבוא

דברי המשיח באחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'סמכותו של אלוהים ב''(חלק 7)

מומלץ:

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מזמור סולו)

https://www.youtube.com/watch?v=dTg0dDCKLpE&list=PLYO0ciVXQzpDV4UIwf6aAswlihLEVMTiU

סרט משיחי | 'אמונה באלוהים 3 - קומו, כל אלו המסרבים לשמש כעבדים'

https://www.youtube.com/watch?v=FehJQjk9JJU&list=PLYO0ciVXQzpBy0XN_T7ATU3Fd-hS9K_AQ

סרט תיעודי מוזיקלי | 'הריבון על הכול' - עדות על ריבונותו וכל-יכולתו של הבורא

https://he.kingdomsalvation.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

חלק מהחומרים בסרטון זה הם שייכים לגורמים הבאים:

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל