אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs'2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs' שיר משיחי | 'סמכותו של האל נמצאת בכל'שיר משיחי | 'סמכותו של האל נמצאת בכל' שיר משיחי | 'עבודת האל ודבריו מפיחים בכל בני האדם חיים'שיר משיחי | 'עבודת האל ודבריו מפיחים בכל בני האדם חיים' שיר משיחי | 'ישוע של אחרית הימים חושף את המסתורין של תוכנית הניהול של האל'שיר משיחי | 'ישוע של אחרית הימים חושף את המסתורין של תוכנית הניהול של האל' שיר משיחי | 'הכל מושג באמצעות דבר אלוהים'שיר משיחי | 'הכל מושג באמצעות דבר אלוהים' 2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs שיר משיחי | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות'שיר משיחי | 'רק המיישמים את האמת יכולים לשאת עדות כשהם עוברים נסיונות' שיר משיחי | 'אלוהים קובע את סופם של בני האדם בהתאם למהותם'שיר משיחי | 'אלוהים קובע את סופם של בני האדם בהתאם למהותם' שיר משיחי | 'האנושות זקוקה לאספקת החיים של האל'שיר משיחי | 'האנושות זקוקה לאספקת החיים של האל' שיר משיחי | 'אף אדם לא יכול לבצע את עבודת האל במקומו'שיר משיחי | 'אף אדם לא יכול לבצע את עבודת האל במקומו' שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה'שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה' שיר משיחי | 'בר האנוש הופיע עם כבוד'שיר משיחי | 'בר האנוש הופיע עם כבוד' שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות'שיר משיחי | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' שיר משיחי | 'שבעה רעמים בוקעים מכס המלכות'שיר משיחי | 'שבעה רעמים בוקעים מכס המלכות' שיר משיחי | 'האל הכול יכול שולט כמלך'שיר משיחי | 'האל הכול יכול שולט כמלך' שיר משיחי | 'הייה נבון והישמע לכל הסדרי האל'שיר משיחי | 'הייה נבון והישמע לכל הסדרי האל' שיר משיחי | 'האל הכול יכול הושב על הכס המרהיב'שיר משיחי | 'האל הכול יכול הושב על הכס המרהיב' שיר משיחי | 'מהותו של אלוהים קדושה'שיר משיחי | 'מהותו של אלוהים קדושה' שיר משיחי | 'כל התעלומות נחשפו'שיר משיחי | 'כל התעלומות נחשפו' שיר משיחי | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם'שיר משיחי | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם' שיר משיחי | 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם'שיר משיחי | 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' שיר משיחי | 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה'שיר משיחי | 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' שיר משיחי | 'גופו הרוחני הקדוש של האל הכול יכול הופיע'שיר משיחי | 'גופו הרוחני הקדוש של האל הכול יכול הופיע' שיר משיחי | 'המטרה מאחורי התגלמותו של האל באחרית הימים'שיר משיחי | 'המטרה מאחורי התגלמותו של האל באחרית הימים' שיר משיחי | 'העולם קורס! בבל משותקת!'שיר משיחי | 'העולם קורס! בבל משותקת!' שיר משיחי | 'אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם'שיר משיחי | 'אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם' שיר משיחי | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'שיר משיחי | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' שיר משיחי | 'משמעות שמו של אלוהים'שיר משיחי | 'משמעות שמו של אלוהים' שיר משיחי | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים'שיר משיחי | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים הוא ההתחלה והסוף'שיר משיחי | 'אלוהים הוא ההתחלה והסוף' שיר משיחי | 'כל הדברים הינם בידי האל'שיר משיחי | 'כל הדברים הינם בידי האל' שיר משיחי | 'חוכמת האל יוצאת לפועל על יסוד מזימותיו של השטן'שיר משיחי | 'חוכמת האל יוצאת לפועל על יסוד מזימותיו של השטן' שיר משיחי | 'רק האל הכול יכול מסוגל להושיע את האדם'שיר משיחי | 'רק האל הכול יכול מסוגל להושיע את האדם' שיר משיחי | 'מהות עבודת הכיבוש'שיר משיחי | 'מהות עבודת הכיבוש' שיר משיחי | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום'שיר משיחי | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' שיר משיחי | 'המשיח מבטא את כל מהותה של רוח האל'שיר משיחי | 'המשיח מבטא את כל מהותה של רוח האל' Messianic Song | 'אלוהים מביא לידי לשלמות את אלה שמחזיקים בעבודתה של רוח הקודש'Messianic Song | 'אלוהים מביא לידי לשלמות את אלה שמחזיקים בעבודתה של רוח הקודש' שיר משיחי | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים'שיר משיחי | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים' שיר משיחי | 'בקרב כל אומות העולם נישאת עדות על שמו של האל הכול יכול'שיר משיחי | 'בקרב כל אומות העולם נישאת עדות על שמו של האל הכול יכול' שיר משיחי | 'המשפט של אחרית הימים הוא העבודה לסיום העידן'שיר משיחי | 'המשפט של אחרית הימים הוא העבודה לסיום העידן' 2020 שירי הלל משיחיים ברצף | Hebrew Praise Songs'2020 שירי הלל משיחיים ברצף | Hebrew Praise Songs' Hebrew Christian Song | 'כשנשמעת התרועה למלכות'Hebrew Christian Song | 'כשנשמעת התרועה למלכות' Hebrew Christian Song | 'כשהמלכות תבוא במלואה'Hebrew Christian Song | 'כשהמלכות תבוא במלואה' Hebrew Christian Song | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות'Hebrew Christian Song | 'משמעות הניהול של אלוהים את האנושות' שיר משיחי | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם'שיר משיחי | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם' שיר משיחי | 'הכל מושג באמצעות דבר אלוהים'שיר משיחי | 'הכל מושג באמצעות דבר אלוהים' שיר משיחי | 'משפט הצדק של האל קרב ובא אל היקום כולו'שיר משיחי | 'משפט הצדק של האל קרב ובא אל היקום כולו' שיר משיחי | 'מטרתה העיקרית של עבודת הכיבוש של אלוהים'שיר משיחי | 'מטרתה העיקרית של עבודת הכיבוש של אלוהים' שיר משיחי | 'שיפוט דבר האל נועד להציל את האדם'שיר משיחי | 'שיפוט דבר האל נועד להציל את האדם' שיר משיחי | 'משפט האל מתגלה במלואו'שיר משיחי | 'משפט האל מתגלה במלואו' שיר משיחי | 'מלכות האל מוקמת בין בני האדם'שיר משיחי | 'מלכות האל מוקמת בין בני האדם' שיר משיחי | 'אלוהים משתמש במילים כדי לכבוש את התבל כולה באחרית הימים'שיר משיחי | 'אלוהים משתמש במילים כדי לכבוש את התבל כולה באחרית הימים' שיר הלל משיחי | 'האל הכול יכול פותח את הספר'שיר הלל משיחי | 'האל הכול יכול פותח את הספר' שיר משיחי | 'איך לא לפגוע בטבעו של אלוהים'שיר משיחי | 'איך לא לפגוע בטבעו של אלוהים' שיר משיחי | 'כל הדברים נשמעים לריבונותו של אלוהים'שיר משיחי | 'כל הדברים נשמעים לריבונותו של אלוהים' Hebrew Christian Song | 'משכן האל בא לעולם'Hebrew Christian Song | 'משכן האל בא לעולם' שיר משיחי | 'עליך לקבל את בחינת האל בכל מעשיך'שיר משיחי | 'עליך לקבל את בחינת האל בכל מעשיך' שיר משיחי | 'השיפוט באמצעות דברו הוא ייצוג טוב יותר של סמכות האל'שיר משיחי | 'השיפוט באמצעות דברו הוא ייצוג טוב יותר של סמכות האל' שיר משיחי | 'אלוהים מביא אל העולם את קץ האנושות'שיר משיחי | 'אלוהים מביא אל העולם את קץ האנושות' שיר משיחי | 'כל היקום חדש לגמרי בתפארת האל'שיר משיחי | 'כל היקום חדש לגמרי בתפארת האל' שיר משיחי | 'רק על ידי ידיעת האל האדם יכול לירא אותו ולסור מרע'שיר משיחי | 'רק על ידי ידיעת האל האדם יכול לירא אותו ולסור מרע' שיר משיחי | 'כיצד להתייחס לדברי האל'שיר משיחי | 'כיצד להתייחס לדברי האל' שיר משיחי | 'תזכורת לבני האדם מאלוהים'שיר משיחי | 'תזכורת לבני האדם מאלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים יכבוש את בני כל האומות'שיר משיחי | 'אלוהים יכבוש את בני כל האומות' שיר משיחי | 'אלוהים ביצע עבודה חדשה בכל רחבי תבל'שיר משיחי | 'אלוהים ביצע עבודה חדשה בכל רחבי תבל' שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה'שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה' שיר משיחי | 'האל מייחל להציל את האדם באופן הנרחב ביותר שניתן'שיר משיחי | 'האל מייחל להציל את האדם באופן הנרחב ביותר שניתן' שיר משיחי | 'אלוהים גילה את מלוא טבעו באחרית הימים'שיר משיחי | 'אלוהים גילה את מלוא טבעו באחרית הימים' שיר משיחי | 'הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם'שיר משיחי | 'הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם' שיר משיחי | 'אנשים שנפלו בחלקת אלוהים ייהנו מברכות נצח'שיר משיחי | 'אנשים שנפלו בחלקת אלוהים ייהנו מברכות נצח' שיר משיחי | 'אלוהים יורד עם משפט'שיר משיחי | 'אלוהים יורד עם משפט' שיר משיחי | 'הצווים המנהליים הפתוחים שקבע אלוהים לתבל'שיר משיחי | 'הצווים המנהליים הפתוחים שקבע אלוהים לתבל' שיר משיחי | 'העולם קורס, המלכות עוטה צורה'שיר משיחי | 'העולם קורס, המלכות עוטה צורה' שיר משיחי | 'איך צריך האדם ללכת בדרך האלוהים'שיר משיחי | 'איך צריך האדם ללכת בדרך האלוהים' שיר משיחי | 'האנושות ואלוהים חולקים את אושר האיחוד'שיר משיחי | 'האנושות ואלוהים חולקים את אושר האיחוד' שיר משיחי | 'שתי התגלמויות האל נועדו לישועת האדם'שיר משיחי | 'שתי התגלמויות האל נועדו לישועת האדם' שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול'שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול' שיר משיחי | 'הבטחת האל לאדם באחרית הימים'שיר משיחי | 'הבטחת האל לאדם באחרית הימים' שיר משיחי | 'היחס הראוי לדברי האל'שיר משיחי | 'היחס הראוי לדברי האל' שיר משיחי | 'צלמם של אלה המשמשים את אלוהים'שיר משיחי | 'צלמם של אלה המשמשים את אלוהים' שיר משיחי | 'הדרך לחיפוש אחר האמת'שיר משיחי | 'הדרך לחיפוש אחר האמת' שיר משיחי | 'תנועת עבודת האל ביקום'שיר משיחי | 'תנועת עבודת האל ביקום' שיר משיחי | 'סממני ניצחונו של אלוהים'שיר משיחי | 'סממני ניצחונו של אלוהים' שיר משיחי | 'השתמשו בדברי האל כבסיס להתנהלותכם'שיר משיחי | 'השתמשו בדברי האל כבסיס להתנהלותכם' שיר משיחי | 'אלוהים מוביל אנשים אל הנתיב הנכון בחיים'שיר משיחי | 'אלוהים מוביל אנשים אל הנתיב הנכון בחיים' שיר משיחי | 'תפארתו של אלוהים זוהרת מן המזרח'שיר משיחי | 'תפארתו של אלוהים זוהרת מן המזרח' שיר משיחי | 'זמן אבוד לא ישוב עוד'שיר משיחי | 'זמן אבוד לא ישוב עוד' שיר משיחי | 'מילוי חובת האדם משמעותו לעשות כל שביכולתו'שיר משיחי | 'מילוי חובת האדם משמעותו לעשות כל שביכולתו' שיר משיחי | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים'שיר משיחי | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים' שיר משיחי | 'איך להיות כשירים לשמש את האל'שיר משיחי | 'איך להיות כשירים לשמש את האל' שיר משיחי | 'הסבל הכרוך בהנהגת האמת הוא בעל משמעות עמוקה'שיר משיחי | 'הסבל הכרוך בהנהגת האמת הוא בעל משמעות עמוקה' שיר משיחי | 'שאו עדות כמו איוב ופטרוס'שיר משיחי | 'שאו עדות כמו איוב ופטרוס' שיר משיחי | 'דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם'שיר משיחי | 'דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם' שיר משיחי | 'אלוהים קבע מראש שנלך בדרך הזו'שיר משיחי | 'אלוהים קבע מראש שנלך בדרך הזו' שיר משיחי | 'דבר האל הוא סמכות ושיפוט'שיר משיחי | 'דבר האל הוא סמכות ושיפוט' שיר משיחי | 'איש לא יכול להתנתק מדבר האל'שיר משיחי | 'איש לא יכול להתנתק מדבר האל' שיר משיחי | 'יצור שנברא צריך להיות נתון לחסדי האל'שיר משיחי | 'יצור שנברא צריך להיות נתון לחסדי האל' שיר משיחי | 'האדם זוכה בישועה כשהוא משליך מעליו את השפעת השטן'שיר משיחי | 'האדם זוכה בישועה כשהוא משליך מעליו את השפעת השטן' שיר משיחי | 'עליכם לזנוח הכול למען האמת'שיר משיחי | 'עליכם לזנוח הכול למען האמת' שיר משיחי | 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה'שיר משיחי | 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה' שיר משיחי | 'כמה חשובה אהבתו של האל לאדם'שיר משיחי | 'כמה חשובה אהבתו של האל לאדם' שיר משיחי | 'שתי התגלמויות האל נועדו לישועת האדם'שיר משיחי | 'שתי התגלמויות האל נועדו לישועת האדם' שיר משיחי | 'ביטוי אהבתו של פטרוס לאלוהים'שיר משיחי | 'ביטוי אהבתו של פטרוס לאלוהים' שיר משיחי | 'כשאדם מפתח מחלה זו אהבת האל'שיר משיחי | 'כשאדם מפתח מחלה זו אהבת האל' שיר משיחי | 'על כל הברואים להישמע לסמכות האל'שיר משיחי | 'על כל הברואים להישמע לסמכות האל' שיר משיחי | 'הצלחה או כישלון תלויים בעיסוק האדם בחיפוש'שיר משיחי | 'הצלחה או כישלון תלויים בעיסוק האדם בחיפוש' שיר משיחי | 'אלוהים משמר את קיום האדם באמצעות טבעו הצודק'שיר משיחי | 'אלוהים משמר את קיום האדם באמצעות טבעו הצודק' שיר משיחי | 'עבודתה של רוח הקודש היא נורמלית ומעשית'שיר משיחי | 'עבודתה של רוח הקודש היא נורמלית ומעשית' שיר משיחי | 'משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים'שיר משיחי | 'משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים' שיר משיחי | 'על האנושות כולה לעבוד את אלוהים'שיר משיחי | 'על האנושות כולה לעבוד את אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים הכין הכל למען האנושות לפני זמן רב'שיר משיחי | 'אלוהים הכין הכל למען האנושות לפני זמן רב' שיר משיחי | 'כדי לאהוב את אלוהים, עליכם לחוות את חביבותו'שיר משיחי | 'כדי לאהוב את אלוהים, עליכם לחוות את חביבותו' שיר משיחי | 'המשמעות האדירה של בחירת אלוהים באנשים האלה'שיר משיחי | 'המשמעות האדירה של בחירת אלוהים באנשים האלה' שיר משיחי | 'החמלה שאלוהים רוחש לאנושות'שיר משיחי | 'החמלה שאלוהים רוחש לאנושות' שיר משיחי | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים'שיר משיחי | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים' שיר משיחי | 'אלוהים מביא לידי שלמות רק את האוהבים אותו באמת'שיר משיחי | 'אלוהים מביא לידי שלמות רק את האוהבים אותו באמת' שיר משיחי | 'האנושות לא יכולה לשלוט בגורלה'שיר משיחי | 'האנושות לא יכולה לשלוט בגורלה' שיר משיחי | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'שיר משיחי | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי' שיר משיחי | 'אלוהים שופט ומטהר את האדם באמצעות דבריו באחרית הימים'שיר משיחי | 'אלוהים שופט ומטהר את האדם באמצעות דבריו באחרית הימים' שיר משיחי | 'איך לייסד קשר רגיל עם אלוהים'שיר משיחי | 'איך לייסד קשר רגיל עם אלוהים' שיר משיחי | 'כיצד לשרת בהרמוניה עם רצון האל'שיר משיחי | 'כיצד לשרת בהרמוניה עם רצון האל' שיר משיחי | 'חיי אמונה ללא אהבת האל הם חיים לשווא'שיר משיחי | 'חיי אמונה ללא אהבת האל הם חיים לשווא' שיר משיחי | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות'שיר משיחי | 'רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות' שיר משיחי | 'אלוהים החליט להשלים את קבוצת בני האדם הזו'שיר משיחי | 'אלוהים החליט להשלים את קבוצת בני האדם הזו' שיר משיחי | 'נטוש את הגוף כדי לחזות ביפעת האל'שיר משיחי | 'נטוש את הגוף כדי לחזות ביפעת האל' שיר משיחי | 'דבקו בדברים שהאדם צריך לעשות'שיר משיחי | 'דבקו בדברים שהאדם צריך לעשות' שיר משיחי | 'העדיפות העליונה באמונה באל'שיר משיחי | 'העדיפות העליונה באמונה באל' שיר משיחי | 'חוו את עבודת האל כדי לגלות את חביבותו'שיר משיחי | 'חוו את עבודת האל כדי לגלות את חביבותו' שיר משיחי | 'הנהגת האמת יכולה לשנות את טבעך'שיר משיחי | 'הנהגת האמת יכולה לשנות את טבעך' שיר משיחי | 'הרווחתם כל כך הרבה בגלל אמונתכם באלוהים'שיר משיחי | 'הרווחתם כל כך הרבה בגלל אמונתכם באלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם'שיר משיחי | 'אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם' שיר משיחי | 'עקרון עבודת רוח הקודש'שיר משיחי | 'עקרון עבודת רוח הקודש' שיר משיחי | 'גישת האל כלפי האדם'שיר משיחי | 'גישת האל כלפי האדם' שיר משיחי | 'זו צריכה להיות מטרת אמונתו של האדם באל'שיר משיחי | 'זו צריכה להיות מטרת אמונתו של האדם באל' שיר משיחי | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם'שיר משיחי | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם' שיר משיחי | 'הלחמו את הקרב הטוב על האמת'שיר משיחי | 'הלחמו את הקרב הטוב על האמת' 2020 שירי הלל משיחיים ברצף |  Hebrew Praise Songs2020 שירי הלל משיחיים ברצף | Hebrew Praise Songs שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שהאדם יתייחס לדבריו בכנות'שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שהאדם יתייחס לדבריו בכנות' שיר משיחי | 'המנהג של זניחת הבשר'שיר משיחי | 'המנהג של זניחת הבשר' שיר משיחי | 'הישמע לעבודת רוח הקודש כדי לעלות על הנתיב לשלמות'שיר משיחי | 'הישמע לעבודת רוח הקודש כדי לעלות על הנתיב לשלמות' שיר משיחי | 'כל רצונו של אלוהים על פני האדמה'שיר משיחי | 'כל רצונו של אלוהים על פני האדמה' שיר משיחי | 'חשיבותם של דברי האל'שיר משיחי | 'חשיבותם של דברי האל' שיר משיחי | 'האם חשת את תקוות האל עבורך'שיר משיחי | 'האם חשת את תקוות האל עבורך' שיר משיחי | 'תפילת אמת'שיר משיחי | 'תפילת אמת' שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שהאדם יזכה לחרטה אמיתית'שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שהאדם יזכה לחרטה אמיתית' Messianic Gospel Song | 'תפארתו של אלוהים זוהרת מן המזרח'Messianic Gospel Song | 'תפארתו של אלוהים זוהרת מן המזרח' שיר משיחי | 'רק מי שירא את אלוהים חי חיים מכובדים'שיר משיחי | 'רק מי שירא את אלוהים חי חיים מכובדים' שיר משיחי | 'אלה שאלוהים יושיע הוא מוקיר בלבו יותר מכול'שיר משיחי | 'אלה שאלוהים יושיע הוא מוקיר בלבו יותר מכול' שיר משיחי | 'כדי להישמע לאל, העיקר הוא לקבל את האור החדש ביותר'שיר משיחי | 'כדי להישמע לאל, העיקר הוא לקבל את האור החדש ביותר' שיר משיחי | 'שינוי בטבעכם הוא חלק בלתי נפרד מהחיים האמיתיים'שיר משיחי | 'שינוי בטבעכם הוא חלק בלתי נפרד מהחיים האמיתיים' שיר משיחי | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים'שיר משיחי | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים' שיר משיחי | 'האם אתם מוכנים לשאת עדות על אלוהים'שיר משיחי | 'האם אתם מוכנים לשאת עדות על אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שכולם יזכו לישועתו'שיר משיחי | 'אלוהים מקווה שכולם יזכו לישועתו' שיר משיחי | 'מבורכים הם אלו האוהבים את האל'שיר משיחי | 'מבורכים הם אלו האוהבים את האל' שיר משיחי | 'אלו שמוקירים את דבר האל מבורכים הם'שיר משיחי | 'אלו שמוקירים את דבר האל מבורכים הם' שיר משיחי | 'מה שאוהבי האמת צריכים לבקש'שיר משיחי | 'מה שאוהבי האמת צריכים לבקש' שיר משיחי | 'אהבתם של בני האדם הופכת לטהורה רק מתוך הסבל של זיכוך'שיר משיחי | 'אהבתם של בני האדם הופכת לטהורה רק מתוך הסבל של זיכוך' שיר משיחי | 'האנושות היא עדיין אותה אנושות שאלוהים ברא'שיר משיחי | 'האנושות היא עדיין אותה אנושות שאלוהים ברא' שיר הלל משיחי | 'סמל טבעו של אלוהים'שיר הלל משיחי | 'סמל טבעו של אלוהים' שיר משיחי | 'רק דרך ניסיונות קשים תוכלו להכיר את חביבות האל'שיר משיחי | 'רק דרך ניסיונות קשים תוכלו להכיר את חביבות האל' שיר משיחי | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה'שיר משיחי | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה' שיר משיחי | 'אלוהים מרומם את צאצאי מואב'שיר משיחי | 'אלוהים מרומם את צאצאי מואב' שיר משיחי | 'אלוהים אוהב את אלו שעוסקים בחיפוש האמת'שיר משיחי | 'אלוהים אוהב את אלו שעוסקים בחיפוש האמת' שיר משיחי | 'האמינו שהאל לבטח יביא אתכם לשלמות'שיר משיחי | 'האמינו שהאל לבטח יביא אתכם לשלמות' שיר הלל משיחי | 'רק אלו ששקטים אל מול האל מתרכזים בחיים'שיר הלל משיחי | 'רק אלו ששקטים אל מול האל מתרכזים בחיים' שיר משיחי | 'הישמע לדברי האל הנוכחיים כדי לזכות בעבודת רוח הקודש'שיר משיחי | 'הישמע לדברי האל הנוכחיים כדי לזכות בעבודת רוח הקודש' שיר הלל משיחי | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו'שיר הלל משיחי | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו' שיר הלל משיחי | 'כביר ונעלה הינו טבע האל'שיר הלל משיחי | 'כביר ונעלה הינו טבע האל' שיר משיחי | 'תוכל להיוושע אם לא תוותר על האמת'שיר משיחי | 'תוכל להיוושע אם לא תוותר על האמת' שיר משיחי | 'קל יותר להביא לידי שלמות את מי שנושא בעול כבד יותר'שיר משיחי | 'קל יותר להביא לידי שלמות את מי שנושא בעול כבד יותר' שיר משיחי | 'התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו'שיר משיחי | 'התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו' שיר משיחי | 'המפתח לאמונה הוא קבלת דברי האל כמציאות חייכם'שיר משיחי | 'המפתח לאמונה הוא קבלת דברי האל כמציאות חייכם' Hebrew Christian Song | 'מי תואם את אלוהים'Hebrew Christian Song | 'מי תואם את אלוהים' Messianic Song | 'אלוהים קובע את סופו של כל אדם בהתבסס על האם האמת ברשותם'Messianic Song | 'אלוהים קובע את סופו של כל אדם בהתבסס על האם האמת ברשותם' שיר הלל משיחי | 'כך מושל האלוהים בכל'שיר הלל משיחי | 'כך מושל האלוהים בכל' Hebrew Worship and Praise Song | 'מעשיו הפלאיים של אלוהים בניהול כל הדברים'Hebrew Worship and Praise Song | 'מעשיו הפלאיים של אלוהים בניהול כל הדברים' Hebrew Christian Song | 'האם אתה מכיר את עבודת האל'Hebrew Christian Song | 'האם אתה מכיר את עבודת האל' Hebrew Christian Song | 'דרישות הסף להבאה לידי שלמות'Hebrew Christian Song | 'דרישות הסף להבאה לידי שלמות' שיר הלל משיחי | 'כל המצוי תחת סמכות האל הוא כליל השלמות'שיר הלל משיחי | 'כל המצוי תחת סמכות האל הוא כליל השלמות' Hebrew Christian Song | 'האל בהתגלמותו באחרית הימים מסיים את הניהול האלוהי'Hebrew Christian Song | 'האל בהתגלמותו באחרית הימים מסיים את הניהול האלוהי' Hebrew Christian Song | 'מי מסור לאלוהים באמת ובתמים'Hebrew Christian Song | 'מי מסור לאלוהים באמת ובתמים' שיר הלל משיחי | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע'שיר הלל משיחי | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע' שיר משיחי | 'סמכותו של אלוהים אמיתית וממשית'שיר משיחי | 'סמכותו של אלוהים אמיתית וממשית' Messianic Song | 'אזהרת אלוהים לאדם'Messianic Song | 'אזהרת אלוהים לאדם' Messianic Song | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל'Messianic Song | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל' Hebrew Christian Song | 'מי שלא נוהג לפי דברי האל, ייפסל'Hebrew Christian Song | 'מי שלא נוהג לפי דברי האל, ייפסל' Hebrew Christian Song | 'איש אינו יכול להבין את מקור דברי האל'Hebrew Christian Song | 'איש אינו יכול להבין את מקור דברי האל' Messianic Gospel Song | 'משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים'Messianic Gospel Song | 'משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים' Messianic Song | 'הזיכוך שעובר האדם בידי האל הוא משמעותי ביותר'Messianic Song | 'הזיכוך שעובר האדם בידי האל הוא משמעותי ביותר' Messianic Praise Song | 'לא ניתן למדוד את סמכות האל'Messianic Praise Song | 'לא ניתן למדוד את סמכות האל' Messianic Song | 'ההזדמנות האחרונהש אלוהים נותן לבני האדם'Messianic Song | 'ההזדמנות האחרונהש אלוהים נותן לבני האדם' Messianic Praise Song | 'איש אינו יכול להחליף את סמכותו של אלוהים'Messianic Praise Song | 'איש אינו יכול להחליף את סמכותו של אלוהים' Hebrew Christian Praise Song | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא'Hebrew Christian Praise Song | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא' Hebrew Christian Song | 'האל מייחל להציל את האדם באופן הנרחב ביותר שניתן'Hebrew Christian Song | 'האל מייחל להציל את האדם באופן הנרחב ביותר שניתן' Hebrew Christian Song | 'רק מילוי חובתך ישביע את רצון האל'Hebrew Christian Song | 'רק מילוי חובתך ישביע את רצון האל' Hebrew Christian Song | 'כוונת האל להושיע את האדם לא תשתנה לעולם'Hebrew Christian Song | 'כוונת האל להושיע את האדם לא תשתנה לעולם' שיר משיחי | 'הנוהג של להיות שקט אל מול האל'שיר משיחי | 'הנוהג של להיות שקט אל מול האל' Hebrew Worship Song | 'כל הדברים מתקיימים וכָּלִים לפי סמכותו של האל'Hebrew Worship Song | 'כל הדברים מתקיימים וכָּלִים לפי סמכותו של האל' Hebrew Christian Worship Song | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם'Hebrew Christian Worship Song | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם' Hebrew Christian Song | 'ענוות אלוהים היא כה יפה'Hebrew Christian Song | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' Hebrew Christian Song | 'עצת האל לאדם'Hebrew Christian Song | 'עצת האל לאדם' Hebrew Christian Song | 'האנשים שחיים בארץ מטונפת כזו'Hebrew Christian Song | 'האנשים שחיים בארץ מטונפת כזו' Hebrew Christian Song | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים'Hebrew Christian Song | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים' Hebrew Christian Song | 'איך יכול האל לא להיות עצוב'Hebrew Christian Song | 'איך יכול האל לא להיות עצוב' שירי הלל | 'חיים בעלי משמעות'שירי הלל | 'חיים בעלי משמעות' Hebrew Christian Song | 'נושענו משום שהאל בחר בנו'Hebrew Christian Song | 'נושענו משום שהאל בחר בנו' Hebrew Christian Song | 'אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להביס את השטן ולהושיע את האדם'Hebrew Christian Song | 'אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להביס את השטן ולהושיע את האדם' Hebrew Christian Song | 'הנחישות הדרושה לצאצאי מואב'Hebrew Christian Song | 'הנחישות הדרושה לצאצאי מואב' Hebrew Christian Song | 'המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים'Hebrew Christian Song | 'המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים' Hebrew Christian Song | 'המשמעות האמיתית של דברי האל לא הובנה מעולם'Hebrew Christian Song | 'המשמעות האמיתית של דברי האל לא הובנה מעולם' Messianic Song | 'רק אלו שטבעם השתנה יכולים לשאת עדות לאל'Messianic Song | 'רק אלו שטבעם השתנה יכולים לשאת עדות לאל' Messianic Song | 'מדוע האדם תמיד מציב דרישות לאלוהים?'Messianic Song | 'מדוע האדם תמיד מציב דרישות לאלוהים?' Messianic Song | 'איש אינו מבין את רצון האל'Messianic Song | 'איש אינו מבין את רצון האל' Hebrew Christian Song | 'האל סובל כאב רב כדי להושיע את האדם'Hebrew Christian Song | 'האל סובל כאב רב כדי להושיע את האדם' Messianic Song | 'אלוהים מושיע את העובדים אותו, הסרים מרע'Messianic Song | 'אלוהים מושיע את העובדים אותו, הסרים מרע' שיר משיחי | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו'שיר משיחי | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו' Messianic Song | 'אנשים שנופלים בנחלתו של האל ניחנים במציאות'Messianic Song | 'אנשים שנופלים בנחלתו של האל ניחנים במציאות' Messianic Song | 'השיטה והעיקרון שבעבודת האל באנושיותו'Messianic Song | 'השיטה והעיקרון שבעבודת האל באנושיותו' שיר משיחי | 'איך ללכת בדרכו של פטרוס'שיר משיחי | 'איך ללכת בדרכו של פטרוס' Messianic Song | 'חיה לאור דברי האל כדי לשנות את טבעך'Messianic Song | 'חיה לאור דברי האל כדי לשנות את טבעך' Messianic Song | 'רוח הקודש עובדת יותר בקרב אלו המשתוקקים להפוך למושלמים'Messianic Song | 'רוח הקודש עובדת יותר בקרב אלו המשתוקקים להפוך למושלמים' Messianic Worship Song | 'לא ניתן להושיע את אלה שאינם חוזרים בתשובה, הלכודים בחטא'Messianic Worship Song | 'לא ניתן להושיע את אלה שאינם חוזרים בתשובה, הלכודים בחטא' Messianic Praise Song | 'סמכות האל היא סמל לזהותו'Messianic Praise Song | 'סמכות האל היא סמל לזהותו' Messianic Song | 'הדרישה הסופית של אלוהים מהאנושות היא שתכיר אותו'Messianic Song | 'הדרישה הסופית של אלוהים מהאנושות היא שתכיר אותו' Messianic Song | 'שום דבר מדבריהם ופועלם של בני האדם לא נעלם מעינו של אלוהים'Messianic Song | 'שום דבר מדבריהם ופועלם של בני האדם לא נעלם מעינו של אלוהים' שיר משיחי | 'קרא את דברי האל בהשוואה למצביך'שיר משיחי | 'קרא את דברי האל בהשוואה למצביך' Messianic song | 'מי יכול להבין את לבו של אלוהים'Messianic song | 'מי יכול להבין את לבו של אלוהים' Messianic song | 'המשפט של אחרית הימים הוא העבודה לסיום העידן'Messianic song | 'המשפט של אחרית הימים הוא העבודה לסיום העידן' Messianic song | 'ככל שתנהגו יותר על פי האמת, כך תתקדמו בחיים מהר יותר'Messianic song | 'ככל שתנהגו יותר על פי האמת, כך תתקדמו בחיים מהר יותר' Messianic song | 'הדרישה הסופית שדורש אלוהים מהאדם'Messianic song | 'הדרישה הסופית שדורש אלוהים מהאדם' Messianic praise song | 'האוהבים את אלוהים חיים באור'Messianic praise song | 'האוהבים את אלוהים חיים באור' Messianic praise song | 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים'Messianic praise song | 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים' Messianic song | 'רק מקורביו של אלוהים ראויים לשרתו'Messianic song | 'רק מקורביו של אלוהים ראויים לשרתו' Messianic song | 'האנושות כבר אינה כרצונו של אלוהים'Messianic song | 'האנושות כבר אינה כרצונו של אלוהים' Messianic song | 'רק האל בהתגלמותו יכול להציל את האדם בשלמות'Messianic song | 'רק האל בהתגלמותו יכול להציל את האדם בשלמות' Messianic song | 'חשיבות ההתגלמות'Messianic song | 'חשיבות ההתגלמות' שיר משיחי | 'עליך לשאוף לאהבת אמת לאל'שיר משיחי | 'עליך לשאוף לאהבת אמת לאל' 2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs2020 שירי הלל משיחיים ברצף | An Hour of Hebrew Praise Songs Messianic song | 'שלוש העצות שמעניק האל לבני האדם'Messianic song | 'שלוש העצות שמעניק האל לבני האדם' שיר משיחי | 'האל שם את כל תקוותו באדם'שיר משיחי | 'האל שם את כל תקוותו באדם' Messianic song | 'עליך להוקיר את ברכות היום הזה'Messianic song | 'עליך להוקיר את ברכות היום הזה' Hebrew worship song | 'הדבר שהאל הופך למושלם הוא אמונה'Hebrew worship song | 'הדבר שהאל הופך למושלם הוא אמונה' Messianic praise song | 'מלאו את חייכם בדבר האל'Messianic praise song | 'מלאו את חייכם בדבר האל' שיר משיחי | 'אלוהים קבע מראש את מספר הנתיבים שבהם על האדם לצעוד'שיר משיחי | 'אלוהים קבע מראש את מספר הנתיבים שבהם על האדם לצעוד' Messianic praise song | 'מהות האלוהים קיימת באמת'Messianic praise song | 'מהות האלוהים קיימת באמת' שיר משיחי | 'זיכוך הוא דרכו הטובה ביותר של האדם להפוך למושלם בידי אלוהים'שיר משיחי | 'זיכוך הוא דרכו הטובה ביותר של האדם להפוך למושלם בידי אלוהים' Messianic praise song | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם'Messianic praise song | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם' שיר משיחי | 'נתיב האמונה באלוהים הוא נתיב האהבה לאלוהים'שיר משיחי | 'נתיב האמונה באלוהים הוא נתיב האהבה לאלוהים' Messianic music | 'האם זו אמונתכם?'Messianic music | 'האם זו אמונתכם?' שיר הלל משיחי | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם'שיר הלל משיחי | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' Messianic worship music | 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל'Messianic worship music | 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל' Messianic music | 'אף אדם לא יכול לבצע את עבודת האל במקומו'Messianic music | 'אף אדם לא יכול לבצע את עבודת האל במקומו' Messianic music | 'עבודת האל חדשה תמיד ולעולם אינה ישנה'Messianic music | 'עבודת האל חדשה תמיד ולעולם אינה ישנה' Messianic music | 'התמסר באופן מלא לעבודת האל'Messianic music | 'התמסר באופן מלא לעבודת האל' Messianic music | 'לכל אדם סיכוי להגיע לידי שלמות'Messianic music | 'לכל אדם סיכוי להגיע לידי שלמות' Messianic music | 'התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה'Messianic music | 'התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה' שיר משיחי | 'כל העבודה שאלוהים עושה נועדה לבני האדם'שיר משיחי | 'כל העבודה שאלוהים עושה נועדה לבני האדם' שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא בעל חשיבות עליונה עבורכם'שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא בעל חשיבות עליונה עבורכם' Messianic music | 'איש לא רוצה לנקוט יוזמה כדי להבין את אלוהים'Messianic music | 'איש לא רוצה לנקוט יוזמה כדי להבין את אלוהים' Messianic music | 'מעט מדי אנשים תואמים לאלוהים'Messianic music | 'מעט מדי אנשים תואמים לאלוהים' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו' שיר משיחי | 'איש אינו מודע לבואו של האלוהים'שיר משיחי | 'איש אינו מודע לבואו של האלוהים' שיר משיחי | 'האמת על עבודת הכיבוש באחרית הימים'שיר משיחי | 'האמת על עבודת הכיבוש באחרית הימים' שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו יכול להציל את האדם בשלמות'שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו יכול להציל את האדם בשלמות' שיר משיחי | 'רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית'שיר משיחי | 'רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית' שיר משיחי | 'איש לא מבין את רצונו הכן של אלוהים להושיע את האדם'שיר משיחי | 'איש לא מבין את רצונו הכן של אלוהים להושיע את האדם' 2020 שירי הלל משיחיים ברצף2020 שירי הלל משיחיים ברצף סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'מהות המשיח היא אלוהים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'מהות המשיח היא אלוהים' מזמור משיחי | 'עבודת האל משיגה את מטרתה באמצעות דבריו'מזמור משיחי | 'עבודת האל משיגה את מטרתה באמצעות דבריו' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'חמלתו של אלוהים כלפי האנושות מעולם'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'חמלתו של אלוהים כלפי האנושות מעולם' מזמור משיחי | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל'מזמור משיחי | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'חיפוש אחר אנשי סודו של אלוהים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'חיפוש אחר אנשי סודו של אלוהים' מזמור משיחי | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים'מזמור משיחי | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים' מזמור משיחי | 'בשר האל ורוח האל זהים במהותם'מזמור משיחי | 'בשר האל ורוח האל זהים במהותם' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האל בהתגלמותו באחרית הימים מסיים את הניהול האלוהי'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האל בהתגלמותו באחרית הימים מסיים את הניהול האלוהי' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שיר המתגברים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'שיר המתגברים' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית' מזמור משיחי | 'יישום האמת דורש מחיר אמתי'מזמור משיחי | 'יישום האמת דורש מחיר אמתי' מזמור משיחי | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר'מזמור משיחי | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האם אתה מכיר את עבודת האל'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האם אתה מכיר את עבודת האל' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האל שופט את האדם ומביאו לידי שלמות באמצעות דבריו באחרית הימים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האל שופט את האדם ומביאו לידי שלמות באמצעות דבריו באחרית הימים' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות באמצעות מילים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות באמצעות מילים' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'למה נועדו כל כוונות האדם?'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'למה נועדו כל כוונות האדם?' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'נטישת המשיח של אחרית הימים היא חילול רוח הקודש'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'נטישת המשיח של אחרית הימים היא חילול רוח הקודש' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלפיים שנות כמיהה'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלפיים שנות כמיהה' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים משיג הכול באחרית הימים בעיקר באמצעות מילים'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים משיג הכול באחרית הימים בעיקר באמצעות מילים' מזמור דברי אלוהים | 'עבודת ניהול האדם היא עבודת הבסת השטן'מזמור דברי אלוהים | 'עבודת ניהול האדם היא עבודת הבסת השטן' שיר משיחי | 'אלוהים רוצה את ליבו האמיתי של האדם'שיר משיחי | 'אלוהים רוצה את ליבו האמיתי של האדם' שיר משיחי | 'המסר מאלוהים'שיר משיחי | 'המסר מאלוהים' שיר משיחי | 'תהיו אנשים המקבלים את האמת'שיר משיחי | 'תהיו אנשים המקבלים את האמת' שיר משיחי | 'הישמעו לעבודתה של הרוח כדי להיות חסידי אל עד הסוף'שיר משיחי | 'הישמעו לעבודתה של הרוח כדי להיות חסידי אל עד הסוף' שיר משיחי | 'קומו, שתפו פעולה עם אלוהים'שיר משיחי | 'קומו, שתפו פעולה עם אלוהים' שיר משיחי | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה'שיר משיחי | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה' שיר משיחי | 'מסור את גופך ונפשך למילוי התפקיד שהטיל האל'שיר משיחי | 'מסור את גופך ונפשך למילוי התפקיד שהטיל האל' שירי אמונה | 'האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?'שירי אמונה | 'האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?' שיר משיחי | 'האל סובל קשות כדי להושיע את האדם'שיר משיחי | 'האל סובל קשות כדי להושיע את האדם' שיר משיחי | 'האמת של היום נמסרת לאלו שעורגים וחותרים אליה'שיר משיחי | 'האמת של היום נמסרת לאלו שעורגים וחותרים אליה' שיר משיחי 'המין האנושי המקורי היה יצורים חיים בעלי נשמה'שיר משיחי 'המין האנושי המקורי היה יצורים חיים בעלי נשמה' שיר פולחן | 'ענוות אלוהים היא כה יפה'שיר פולחן | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' שיר הלל | 'אל אחד מבצע את שלושת שלבי העבודה'שיר הלל | 'אל אחד מבצע את שלושת שלבי העבודה' שיר משיחי | 'האנושות המושחתת זקוקה לישועת האל בהתגלמותו'שיר משיחי | 'האנושות המושחתת זקוקה לישועת האל בהתגלמותו' שיר משיחי | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה'שיר משיחי | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה' מזמור גוספל בעברית | 'שלב הכיבוש הסופי נועד להושיע בני אדם'מזמור גוספל בעברית | 'שלב הכיבוש הסופי נועד להושיע בני אדם' מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל'מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' שיר אמונה | 'כיצד להביא לידי ביטוי חיים צייתניים'שיר אמונה | 'כיצד להביא לידי ביטוי חיים צייתניים' שיר משיחי | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן'שיר משיחי | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן' שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו'שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו' שיר הלל משיחי | 'הללו את אלוהים ששב מנצח'שיר הלל משיחי | 'הללו את אלוהים ששב מנצח' שיר אמונה | 'ניסיונות דורשים אמונה'שיר אמונה | 'ניסיונות דורשים אמונה' שיר הלל משיחי | 'תהילת האל שורה על כל הברואים'שיר הלל משיחי | 'תהילת האל שורה על כל הברואים' שיר הלל משיחי | 'גופו הרוחני הקדוש של האל הכול יכול הופיע'שיר הלל משיחי | 'גופו הרוחני הקדוש של האל הכול יכול הופיע' שיר הלל | 'רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו'שיר הלל | 'רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו' שיר הלל | 'אלוהים הביא תהילתו למזרח'שיר הלל | 'אלוהים הביא תהילתו למזרח' מזמור גוספל בעברית | 'ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך'מזמור גוספל בעברית | 'ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך' שיר משיחי | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים'שיר משיחי | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים מבכה את עתיד האנושות'שיר משיחי | 'אלוהים מבכה את עתיד האנושות' שיר משיחי | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים'שיר משיחי | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים' שיר משיחי | 'עבודת האל היא כה קשה'שיר משיחי | 'עבודת האל היא כה קשה' שיר משיחי | 'רק את אלה שמצייתים לאל המתגלם כבשר ודם ניתן להביא לשלמות'שיר משיחי | 'רק את אלה שמצייתים לאל המתגלם כבשר ודם ניתן להביא לשלמות' מזמור | 'העליונות והגדולה של הכול יכול'מזמור | 'העליונות והגדולה של הכול יכול' מזמור דברי אלוהים | 'לאלוהים אכפת מליבו של האדם'מזמור דברי אלוהים | 'לאלוהים אכפת מליבו של האדם' שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם' שיר משיחיים | 'אלוהים ברא את השמיים, הארץ וכל הדברים עבור בני האדם'שיר משיחיים | 'אלוהים ברא את השמיים, הארץ וכל הדברים עבור בני האדם' שיר משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו'שיר משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו' שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו הוא מעיין החיים'שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו הוא מעיין החיים' שיר הלל | 'רק האל הכי אוהב את האדם'שיר הלל | 'רק האל הכי אוהב את האדם' שיר משיחי | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'שיר משיחי | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' שיר משיחי | 'אלוהים הוא הריבון היחידי על הגורל האנושי'שיר משיחי | 'אלוהים הוא הריבון היחידי על הגורל האנושי' מזמורי סגידה בעברית - 2020 אוסף מזמורימזמורי סגידה בעברית - 2020 אוסף מזמורי שיר אמונה | 'רק הכמהים לחפש אחר האמת יחזו באלוהים'שיר אמונה | 'רק הכמהים לחפש אחר האמת יחזו באלוהים' שיר משיחי | 'על האדם לעבוד את אלוהים למען גורל טוב'שיר משיחי | 'על האדם לעבוד את אלוהים למען גורל טוב' מזמור דברי אלוהים | 'האם אתה אדם שחותר לכך שהאל יהפוך אותך למושלם?'מזמור דברי אלוהים | 'האם אתה אדם שחותר לכך שהאל יהפוך אותך למושלם?' שיר משיחי| 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל'שיר משיחי| 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל' מזמור דברי אלוהים | 'מי מסוגל לזהות את אלוהים כשהוא מגיע?'מזמור דברי אלוהים | 'מי מסוגל לזהות את אלוהים כשהוא מגיע?' שיר משיחיים | 'למדו מישוע אדוננו'שיר משיחיים | 'למדו מישוע אדוננו' שירה והלל | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות'שירה והלל | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות' שיר קודש | 'אלוהים בהתגלמותו חשוב מאוד לאנושות'שיר קודש | 'אלוהים בהתגלמותו חשוב מאוד לאנושות' מזמור דברי אלוהים | 'שימו לב לגורל האנושות'מזמור דברי אלוהים | 'שימו לב לגורל האנושות' שיר אמונה | 'עליכם להתמקד בהשקטת לבכם בפני האל'שיר אמונה | 'עליכם להתמקד בהשקטת לבכם בפני האל' שיר הלל | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים'שיר הלל | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך'מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך' שיר הלל | 'כל אנשי האל נותנים פורקן לרגשותיהשיר הלל | 'כל אנשי האל נותנים פורקן לרגשותיה שיר אמונה | 'אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי'שיר אמונה | 'אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי' שיר אמונה | 'נהל מערכת יחסית תקינה עם אלוהים כדי לבוא לידי שלמות'שיר אמונה | 'נהל מערכת יחסית תקינה עם אלוהים כדי לבוא לידי שלמות' שיר משיחי | 'אלוהים הביא את האנושות לעידן חדש'שיר משיחי | 'אלוהים הביא את האנושות לעידן חדש' מזמור | 'אלה שאינם מקבלים את האמת אינם ראויים לישועה'מזמור | 'אלה שאינם מקבלים את האמת אינם ראויים לישועה' שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר'שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר' מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל'מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלה שאלוהים יושיע הוא מוקיר בלבו יותר מכול'מזמור דברי אלוהים | 'אלה שאלוהים יושיע הוא מוקיר בלבו יותר מכול' מזמור דברי אלוהים | 'עליכם לשים את האמונה באל מעל לכל דבר אחר'מזמור דברי אלוהים | 'עליכם לשים את האמונה באל מעל לכל דבר אחר' מוסיקת הבשורה | 'משמעות הופעתו של אלוהים'מוסיקת הבשורה | 'משמעות הופעתו של אלוהים' שירי אמונה | 'פירות השקטת הלב בפני האל'שירי אמונה | 'פירות השקטת הלב בפני האל' שירי אמונה | 'מהי אמונה אמיתית?'שירי אמונה | 'מהי אמונה אמיתית?' מזמור דברי אלוהים | 'לא משנה כמה גדול סבלכם חפשו לאהוב את האל'מזמור דברי אלוהים | 'לא משנה כמה גדול סבלכם חפשו לאהוב את האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מנסה ומזכך את האדם כדי להביאו לידי שלמות'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מנסה ומזכך את האדם כדי להביאו לידי שלמות' מזמור דברי אלוהים | 'אחריותם של מאמיני אמת'מזמור דברי אלוהים | 'אחריותם של מאמיני אמת' מזמור דברי אלוהים | 'עדעו שייסורו ושיפוטו של אלוהים הם אהבה'מזמור דברי אלוהים | 'עדעו שייסורו ושיפוטו של אלוהים הם אהבה' שיר קודש | 'אלוהים הפגוע אוהב את האדם'שיר קודש | 'אלוהים הפגוע אוהב את האדם' שיר משיחי | 'כל הדברים הם התגשמות סמכות הבורא'שיר משיחי | 'כל הדברים הם התגשמות סמכות הבורא' מזמור גוספל בעברית | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות'מזמור גוספל בעברית | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו' שיר הלל | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים'שיר הלל | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים' מזמור גוספל בעברית | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות'מזמור גוספל בעברית | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות' שיר תפילה | 'משמעות התפילה' (מילים לשיר)שיר תפילה | 'משמעות התפילה' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'משפטו של אלוהים הוא אהבה'מזמור דברי אלוהים | 'משפטו של אלוהים הוא אהבה' שירה והלל | 'מציעים לאל את ההקרבה היקרה מכל'שירה והלל | 'מציעים לאל את ההקרבה היקרה מכל' שיר הלל | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים'שיר הלל | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים אוהב את הנחושים בדעתם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים אוהב את הנחושים בדעתם' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם' מזמור דברי אלוהים | 'האם העולם הוא מקום מנוחתך?'מזמור דברי אלוהים | 'האם העולם הוא מקום מנוחתך?' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ' שיר הלל | 'הנתיב לידיעת סמכותו של אלוהים'שיר הלל | 'הנתיב לידיעת סמכותו של אלוהים' שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה' מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת'מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' מזמור דברי אלוהים | 'כיצד לבוא לידי שלמות'מזמור דברי אלוהים | 'כיצד לבוא לידי שלמות' שירה והלל | 'הפנה את מלוא ליבך אל אלוהים כדי שתוכל לאהוב אותו'שירה והלל | 'הפנה את מלוא ליבך אל אלוהים כדי שתוכל לאהוב אותו' מזמור דברי אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'מזמור דברי אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם' מזמור דברי אלוהים | 'האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר'מזמור דברי אלוהים | 'האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מספק לבני האדם את צרכיהם על פי זעקותיהם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מספק לבני האדם את צרכיהם על פי זעקותיהם' שיר תפילה | 'השפעתה של תפילת אמת'שיר תפילה | 'השפעתה של תפילת אמת' שירה והלל | 'איש לא יכול לתפוס את סמכות האל ועוצמתושירה והלל | 'איש לא יכול לתפוס את סמכות האל ועוצמתו מזמור דברי אלוהים | 'הקשיבו בתשומת לב לדברי האל'מזמור דברי אלוהים | 'הקשיבו בתשומת לב לדברי האל' שיר קודש | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים'שיר קודש | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים' שיר קודש | 'בני אדם אינם מקבלים על עצמם את דברי האל מכל הלב'שיר קודש | 'בני אדם אינם מקבלים על עצמם את דברי האל מכל הלב' Messianic music | 'אנשים שנופלים בנחלתו של האל ניחנים במציאות'Messianic music | 'אנשים שנופלים בנחלתו של האל ניחנים במציאות' שיר קודש | 'האל בהתגלמותו עובד בדממה כדי להציל את בני האדם'שיר קודש | 'האל בהתגלמותו עובד בדממה כדי להציל את בני האדם' שיר משיחי | 'רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית'שיר משיחי | 'רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית' שיר קודש | 'האל בהתגלמותו הוא בעל חשיבות עליונה עבורכם'שיר קודש | 'האל בהתגלמותו הוא בעל חשיבות עליונה עבורכם' שיר קודש | 'אלוהים הביא את האנושות לעידן חדש'שיר קודש | 'אלוהים הביא את האנושות לעידן חדש' אוסף שירי אמונה 2019 - אהבתו האמיתית של אלוהיםאוסף שירי אמונה 2019 - אהבתו האמיתית של אלוהים שיר קודש 'אלוהים הביא תהילתו למזרח'שיר קודש 'אלוהים הביא תהילתו למזרח' שירה והלל | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום'שירה והלל | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' שיר משיחי | 'עליכם להכיר את אלוהים דרך עבודתו'שיר משיחי | 'עליכם להכיר את אלוהים דרך עבודתו' שיר קודש | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל'שיר קודש | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל' שיר משיחי | 'בר האנוש בהתגלמותו הוא אלוהים עצמו'שיר משיחי | 'בר האנוש בהתגלמותו הוא אלוהים עצמו' סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלוהים רחום מאוד וגם מלא חמה'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'אלוהים רחום מאוד וגם מלא חמה' שירה והלל | 'המשיח של אחרית הימים מביא את הדרך לחיי נצח'שירה והלל | 'המשיח של אחרית הימים מביא את הדרך לחיי נצח' שירה והלל | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים'שירה והלל | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים' Hebrew Christian Song | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש'Hebrew Christian Song | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש' שיר משיחי | 'משמעות שמו של אלוהים'שיר משיחי | 'משמעות שמו של אלוהים' שירי אמונה | 'הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו'שירי אמונה | 'הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו' Messianic praise and worship song | 'כל הדברים הינם בידי האל'Messianic praise and worship song | 'כל הדברים הינם בידי האל' מזמור דברי אלוהים | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים'מזמור דברי אלוהים | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים' שיר קודש | המנון המלכות (ב)אלוהים הגיע , אלוהים הוא המלךשיר קודש | המנון המלכות (ב)אלוהים הגיע , אלוהים הוא המלך שיר הלל|'סמכות האל היא ייחודית'שיר הלל|'סמכות האל היא ייחודית' שיר הלל משיחי | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות'שיר הלל משיחי | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות' Messianic Song | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם'Messianic Song | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם' שיר קודש 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה' (מילים לשיר)שיר קודש 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא'מזמור דברי אלוהים | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות' מזמור דברי אלוהים | 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים' שיר הלל | 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים'שיר הלל | 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים' Messianic praise song | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות'Messianic praise song | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות' Messianic praise song | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'Messianic praise song | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ' מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל'מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים' שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר)שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר) Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר'Messianic praise and worship | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר' שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר)שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר) שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר)שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר) שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר)שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר) שיר משיחיים | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל'שיר משיחיים | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר)שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר) סרטי מזמורים | 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים'סרטי מזמורים | 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' שיר משיחי | 'איך להיווכח בתפילת אמת'שיר משיחי | 'איך להיווכח בתפילת אמת' שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר) שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים'שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים' שיר משיחי | 'תהיו אנשים המקבלים את האמת'שיר משיחי | 'תהיו אנשים המקבלים את האמת' Hebrew Christian Song | 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה'Hebrew Christian Song | 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' שיר משיחי | 'האל הכול יכול שולט כמלך'שיר משיחי | 'האל הכול יכול שולט כמלך' Hebrew Christian Song | 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם'Hebrew Christian Song | 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם' שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה' שיר קודש | 'זמן אבוד לא ישוב עוד'שיר קודש | 'זמן אבוד לא ישוב עוד' מזמור דברי אלוהים | 'כל התעלומות נחשפו'מזמור דברי אלוהים | 'כל התעלומות נחשפו' שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה'שיר משיחי | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה' מזמור דברי אלוהים | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן'מזמור דברי אלוהים | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן' שיר הלל משיחי | 'השבח הגיע לציון'שיר הלל משיחי | 'השבח הגיע לציון' מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע'מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע' שיר קודש | 'התגלמותו של האל בעלת חשיבות גבוהה עבור האנושות'שיר קודש | 'התגלמותו של האל בעלת חשיבות גבוהה עבור האנושות' מזמור דברי אלוהים | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה'מזמור דברי אלוהים | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה' Hebrew Worship and Praise Song | 'מהות המשיח היא אלוהים'Hebrew Worship and Praise Song | 'מהות המשיח היא אלוהים' Hebrew Christian Song | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה'Hebrew Christian Song | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה' מזמור דברי אלוהים | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו'מזמור דברי אלוהים | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' Hebrew Christian Song | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות'Hebrew Christian Song | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות' Messianic Song | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו'Messianic Song | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו' Hebrew Christian Song | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים'Hebrew Christian Song | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו'שיר משיחי | 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו' מזמור דברי אלוהים 'למדו מישוע אדוננו'מזמור דברי אלוהים 'למדו מישוע אדוננו' Messianic music | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים'Messianic music | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | נהר מים חייםמזמור דברי אלוהים | נהר מים חיים מזמור דברי אלוהים | 'מי הכיר את האל בבשר'מזמור דברי אלוהים | 'מי הכיר את האל בבשר' Hebrew Christian Song | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים'Hebrew Christian Song | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל שיר משיחי | 'זהותו ועמדתו של האל עצמו'שיר משיחי | 'זהותו ועמדתו של האל עצמו' מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש' שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי' שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט'שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט' שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם'שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם' מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת'מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת' שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה'שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם'שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם' Hebrew Christian Song | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים'Hebrew Christian Song | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים' Hebrew Christian Praise Song | 'אומות הגויים יהללו את שם אלוהים'Hebrew Christian Praise Song | 'אומות הגויים יהללו את שם אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' שיר משיחי | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'שיר משיחי | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות'מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות' מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת'מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת'מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת' שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג'שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג' שיר משיחי | 'שיר המתגברים'שיר משיחי | 'שיר המתגברים' שיר משיחי | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים'שיר משיחי | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים' שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול'שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול' Hebrew Christian Song | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים'Hebrew Christian Song | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים' שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל'שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל' שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית'שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית' מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל'מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל' מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן'מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן' מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר'מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר' מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?'מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?' שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל'שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל' מזמור משיחי | 'האל מחפש את ליבך ונפשך'מזמור משיחי | 'האל מחפש את ליבך ונפשך' מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל'מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל' שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה'שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה' Hebrew Christian Song | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים'Hebrew Christian Song | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים' שירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of Godשירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of God מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו'מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו' מזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבהמזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבה שירה והלל | 'סממני ניצחונו של אלוהים'שירה והלל | 'סממני ניצחונו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם'מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם' שיר קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותךשיר קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותך Messianic Worship Song | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים'Messianic Worship Song | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים' Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת'Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת' מזמור דברי אלוהים | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiahמזמור דברי אלוהים | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiah מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם'מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם' מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע'מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע' שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים' שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו'שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו' מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו'מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו' מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל'מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל' מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My Godמזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My God שיר משיחי | 'כיוון שאלוהים מושיע את האדם, הוא יושיע אותו לחלוטין'שיר משיחי | 'כיוון שאלוהים מושיע את האדם, הוא יושיע אותו לחלוטין' Hebrew Christian Song | 'התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה'Hebrew Christian Song | 'התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה' מזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךמזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדםמזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול מזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותומזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו מזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשומזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשו שיר משיחי | 'כיצד לחפש אחר עקבות האל'שיר משיחי | 'כיצד לחפש אחר עקבות האל' מזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיומזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיו סרטון מזמור | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו'סרטון מזמור | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו' מזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהיםמזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהים Hebrew Christian Song | 'האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?'Hebrew Christian Song | 'האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?' מזמור משיחי | 'בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות באמצעות מילים'מזמור משיחי | 'בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות באמצעות מילים' שיר משיחי | 'אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להביס את השטן ולהושיע את האדם'שיר משיחי | 'אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להביס את השטן ולהושיע את האדם' מזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טובמזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טוב מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם Messianic song | 'אהבה טהורה ללא פגם'Messianic song | 'אהבה טהורה ללא פגם' מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותומזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו מזמור משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו'מזמור משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו' מזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולםמזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם מזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאלמזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאל מזמור גוספל בעברית | 'שימו לב לגורל האנושות'מזמור גוספל בעברית | 'שימו לב לגורל האנושות' אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכיםאלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים מזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה Hebrew Woriship and Praise  Song | 'סמל טבעו של אלוהים'Hebrew Woriship and Praise Song | 'סמל טבעו של אלוהים' האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםהאנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים כמה חשובה אהבתו של האל לאדםכמה חשובה אהבתו של האל לאדם מזמור גוספל בעברית | 'האל מבקש את הצמאים להופעתו'מזמור גוספל בעברית | 'האל מבקש את הצמאים להופעתו' אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולהאלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה מזמורים משיחיים | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים'מזמורים משיחיים | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים' ממשיותו וחביבותו של אלוהיםממשיותו וחביבותו של אלוהים Hebrew Gospel Song | 'אלוהים יורד עם משפט'Hebrew Gospel Song | 'אלוהים יורד עם משפט' מזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדםמזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדם מזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיותמזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם מזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושותמזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושות מזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושותמזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושות מזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקהמזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקה מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים' המשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופיתהמשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית בבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come Trueבבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come True ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך שיר משיחי | 'אומות הגויים יהללו את שם אלוהים'שיר משיחי | 'אומות הגויים יהללו את שם אלוהים' מזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהיםמזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים מזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיעמזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע מזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנהמזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמור דברי אלוהים | 'כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאלמזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאל שירי מלכות חדשים | 'שבעת הרעמים מסתחררים'שירי מלכות חדשים | 'שבעת הרעמים מסתחררים' שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול'שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול' מזמור דברי אלוהים | 'הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם'מזמור דברי אלוהים | 'הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם' מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושותמזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם'סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם' שיר משיחי | 'כביר ונעלה הינו טבע האל'שיר משיחי | 'כביר ונעלה הינו טבע האל' מזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדשמזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושותהאל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות מזמור דברי האלוהים | 'מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות'מזמור דברי האלוהים | 'מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות' מזמור דברי אלוהים | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים'מזמור דברי אלוהים | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים' מזמור דברי האלוהים | 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל'מזמור דברי האלוהים | 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' מזמור דברי האלוהים | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו'מזמור דברי האלוהים | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו' אלוהים חס על האנושותאלוהים חס על האנושות לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהותלעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות מזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתומזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו מזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושותמזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושות רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונורק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו מזמור דברי אלוהים | 'איש אינו מודע לבואו של האלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'איש אינו מודע לבואו של האלוהים' מזמור | 'כל דבר הנמצא תחת סמכות הבורא הוא מושלם לחלוטין'מזמור | 'כל דבר הנמצא תחת סמכות הבורא הוא מושלם לחלוטין'

Messianic praise song | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם'

סרטוני מזמורים   0  

מבוא

Messianic praise song | 'אלוהים הוא משענתו הנצחית של האדם'

למרות שישוע קם לתחייה,

לבו ועבודתו לא עזבו את בני האדם.

דרך הופעתו, הוא אמר להם

שהוא שם, ללא קשר לצורתו.

הוא ילך איתם

ויהיה איתם בכל זמן ומקום,

יצייד, ירעה, יתיר להם לראות ולגעת בו,

והם לא יהיו חסרי אונים שוב

כל שישוע עשה לאחר תחייתו

הראה את תקוות ודאגת האל לאדם,

שאכפת לו מאוד ושהוא מוקיר אותם.

כך זה נשאר ואף פעם לא השתנה.

ישוע רצה שאנשים ידעו

שהם לא לבד בעולם הזה.

לאלוהים אכפת מהם, הוא איתם,

הוא זה שאפשר לסמוך עליו.

הוא המשפחה למאמיניו.

מי שסומך על אלוהים אינו חלש ובודד.

מי שמקבל אותו כקרבן חטאת

לא יהיה כבול עוד אל החטא.

כל שישוע עשה לאחר תחייתו

הראה את תקוות ודאגת האל לאדם,

שאכפת לו מאוד ושהוא מוקיר אותם.

כך זה נשאר ואף פעם לא השתנה.

עבודתו של ישוע לאחר תחייתו –

אנשים חשבו שזה דבר קטן,

אך אלוהים מצא בה משמעות,

ערך וחשיבות.

אלוהים מסיים את מה שהוא מתחיל.

יש שלבים ותוכנית, וכך מתגלים

מעשיו הגדולים, חכמתו, כול-יכולתו,

וגם אהבתו ורחמיו.

כל שישוע עשה לאחר תחייתו

הראה את תקוות ודאגת האל לאדם,

שאכפת לו מאוד ושהוא מוקיר אותם.

כך זה נשאר ואף פעם לא השתנה.

חוט השני בכל עבודת האל

היא דאגתו העמוקה לבני אנוש.

באמת אכפת לו, אכפת לו מהם.

הוא אינו יכול להתעלם מרגשותיו.

כל שישוע עשה לאחר תחייתו

הראה את תקוות ודאגת האל לאדם,

שאכפת לו מאוד ושהוא מוקיר אותם.

כך זה נשאר ואף פעם לא השתנה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

אתם מוזמנים להוריד את האפליקציות של כנסיית האל הכול יכול

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל