אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש' שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי' שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט'שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט' שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם'שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם' מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת'מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת' שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה'שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם'שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם' שיר קודש | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים'שיר קודש | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים' מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהיםמזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' מזמור דברי אלוהים | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'מזמור דברי אלוהים | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' שיר קודש | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות'שיר קודש | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות' מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת'מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת'מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת' שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג'שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג' מזמור דברי אלוהים | 'שיר המתגברים'מזמור דברי אלוהים | 'שיר המתגברים' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים' שיר קודש | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן'שיר קודש | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן' שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול'שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול' שיר קודש | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים'שיר קודש | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים' שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל'שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל' שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית'שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית' מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל'מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל' מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן'מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן' מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר'מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר' מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?'מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?' שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל'שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל' מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך'מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך' מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל'מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל' שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה'שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה' שירים על אלוהים | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים'שירים על אלוהים | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים' שירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of Godשירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of God מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו'מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו' מזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבהמזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבה מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם'מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם' שירי קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותךשירי קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותך שירים על אלוהים | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים'שירים על אלוהים | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים' Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת'Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת' שירי אמונה | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiahשירי אמונה | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiah מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם'מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם' מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע'מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע' מזמור דברי אלוהים | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'מזמור דברי אלוהים | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו'מזמור דברי אלוהים | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו' מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו'מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו' מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל'מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל' מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My Godמזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My God מזמור דברי אלוהים | כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמותמזמור דברי אלוהים | כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות מזמור דברי אלוהים | התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילהמזמור דברי אלוהים | התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה מזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךמזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדםמזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול מזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותומזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו מזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשומזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשו מזמור דברי אלוהים | איך לחפש את עקבותיו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | איך לחפש את עקבותיו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיומזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיו שיר קודש | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו'שיר קודש | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו' מזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהיםמזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהים מזמור דברי אלוהים | האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?מזמור דברי אלוהים | האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח? מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מיליםמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מילים מזמור דברי אלוהים | אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתומזמור דברי אלוהים | אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתו מזמור דברי אלוהים | אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולהמזמור דברי אלוהים | אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה מזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טובמזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טוב מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמור דברי אלוהים | אהבה טהורה ללא פגםמזמור דברי אלוהים | אהבה טהורה ללא פגם מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותומזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולםמזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם מזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאלמזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאל מזמור דברי אלוהים | שימו לב לגורל האנושותמזמור דברי אלוהים | שימו לב לגורל האנושות אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכיםאלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים מזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה סמל טבעו של אלוהיםסמל טבעו של אלוהים האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםהאנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים כמה חשובה אהבתו של האל לאדםכמה חשובה אהבתו של האל לאדם מזמור דברי אלוהים | שבעת הרעמים מתגלגליםמזמור דברי אלוהים | שבעת הרעמים מתגלגלים מזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיומזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולהאלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה מזמור דברי אלוהים | רק לאלוהים יש את דרך החייםמזמור דברי אלוהים | רק לאלוהים יש את דרך החיים ממשיותו וחביבותו של אלוהיםממשיותו וחביבותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפטמזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפט מזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדםמזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדם מזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיותמזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם מזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושותמזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושות מזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושותמזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושות מזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקהמזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקה מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה מזמור דברי אלוהים | כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותומזמור דברי אלוהים | כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותו המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולםהמנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם המשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופיתהמשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית בבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come Trueבבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come True ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהיםמזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים מזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהיםמזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים מזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיעמזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע מזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנהמזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמור דברי אלוהים | כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהיםמזמור דברי אלוהים | כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאלמזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאל שירי מלכות חדשים | שבעת הרעמים מסתחרריםשירי מלכות חדשים | שבעת הרעמים מסתחררים מזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפטמזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפט מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכול מזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולםמזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושותמזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות מזמור דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדםמזמור דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם כביר ונעלה הינו טבע האלכביר ונעלה הינו טבע האל מזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדשמזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושותהאל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושותמטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות מזמור דברי אלוהים | האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החייםמזמור דברי אלוהים | האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכלהאל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותואלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו אלוהים חס על האנושותאלוהים חס על האנושות לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהותלעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות מזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתומזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו מזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושותמזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושות רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונורק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו איש אינו מודע לבואו של האלוהיםאיש אינו מודע לבואו של האלוהים מזמור דברי אלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבוראמזמור דברי אלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא

שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'

סרטוני מזמורים   0  

מבוא

שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'

I

טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי.

אלוהים מביע את טבעו הצודק בדרכים ובעקרונות ייחודיים,

ואין הוא כפוף לשליטתם של אנשים, או מאורעות או דברים.

ואיש לא יכול לשנות את רעיונותיו או מחשבותיו,

או לשכנע אותו לנסות נתיב אחר.

זהו אופיו הייחודי של טבעו של הבורא!

זהו אופיו הייחודי של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

II

אלוהים שופט באמצעות טבעו הצודק את כל מעשי ומחשבות הברואים.

על בסיס זה הוא נוקט בחרון אף או ברחמים.

ואיש לא יכול לשנות את רחמיו או חמתו.

ורק מהותו יכולה להחליט על נתיב זה.

זהו אופיו הייחודי של טבעו של הבורא!

זהו אופיו הייחודי של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

III

טבעו הצודק של אלוהים, קדוש וייחודי.

איש לא יכול להפר זאת או להטיל בכך ספק.

לאיש מהברואים והבלתי ברואים לא תיתכן התכונה הזאת.

חמתו של אלוהים קדושה ולא ניתן לפגוע בה בכלל.

גם לרחמיו אותו האופי.

זהו אופיו הייחודי של טבעו של הבורא!

זהו אופיו הייחודי של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

IV

איש מהברואים והבלתי ברואים לא

יכול להחליף את אלוהים בפעולותיו,

הם גם לא יכולים להשמיד את סדום או להושיע את נינוה כפי שעשה,

כפי שעשה ,כפי שעשה אלוהים.

זהו אופיו הייחודי של טבעו של הבורא!

זהו אופיו הייחודי של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

של טבעו הצודק, של טבעו הצודק, של הבורא!

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסייתaהאל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

חוקרים את עבודתו ודבריו של האל הכול יכול, מקדמים בברכה את ישוע אדוננו בשובו. האפליקציה של כנסיית האל הכול יכול תסייע לך ללמוד את עבודתו של אלוהים באחרית הימים וללכת בעקבותיו.