אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דברי המשיח באחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב' טבעו הצודק של אלוהים' (חלק 5)

אמירותיו של המשיח   0  

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל