2020 Messianic Music Video | 'בחירה ללא חרטה'

2020 Messianic Music Video | 'בחירה ללא חרטה'

0 |2020 אפריל 26

כשהשטן עוצר ורודף משיחיים בפראות גוברת,

כשהעיר מלאה באימה אפלה ואני בורח לאן שרק אוכל,

כשהחירות נכלאת בבית סוהר עגום,

כשרק ליל כאב ארוך מארח לי לחברה,

בכל זאת אמשיך להאמין באל ללא היסוס,

לעולם לא אבגוד באדוני, באלוהיי.

האל הכול יכול, אל האמת – ליבי שייך לך.

הכליאה יכולה רק להשתלט על גופי.

היא אינה יכולה לעצור את צעדיי, ההולכים בעקבותיך.

היא אינה יכולה לעצור את צעדיי, ההולכים בעקבותיך.

סבל כאוב, דרך זרועת מכשולים.

כשדבריך מנחים אותי אין פחד בליבי;

ליבי שבע כשאהבתך מלווה אותי.

ליבי שבע כשאהבתך מלווה אותי.

ככל שהעינויים ההרסניים מידי השדים השטניים נעשים קשים יותר,

כשהכאב הצורב מכה בי שוב ושוב,

כשחולשת הגוף ויגונו מגיעים לפסגתם,

ברגע האחרון, כשחיי עומדים להילקח ממני,

לעולם לא איכנע לתנין הגדול האדום כאש,

לעולם לא אהיה כיהודה איש קריות, אות קלון לאלוהים.

האל הכול יכול, אל האמת – אהיה נאמן לך עד המוות.

השטן יכול רק לענות ולייסר את גופי,

אך זה לא יכול לגעת באמונתי ובאהבתי כלפיך.

אך זה לא יכול לגעת באמונתי ובאהבתי כלפיך.

חיים ומוות יהיו תמיד תחת ריבונותך.

אעזוב הכל כדי להעיד למענך.

אם אשא לך עדות ואבייש את השטן, אמות ללא תלונה.

אם אשא לך עדות ואבייש את השטן, אמות ללא תלונה.

איזו תפארת היא ללכת בעקבות המשיח ולשאוף לאהוב את אלוהים בחיים האלה!

בלב ובנפש אגמול לאלוהים;

אני נכון לעזוב הכל כדי להעיד עליו.

כל עוד אני חי, לעולם לא אתחרט על שבחרתי להעניק את ישותי לאלוהים במלואה.

זו בחירה שלעולם לא אתחרט עליה.

זו בחירה שלעולם לא אתחרט עליה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל