אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מזמור | 'כל האומות באות אל אורך'

סרטוני מזמורים   3234  

מבוא

מזמור | 'כל האומות באות אל אורך'

אתה פותח את חיבוקך הר-חב,

ללטף האנושות בתוך אנ-ח-תה,

אתה מניע זרו-עותיך, של אכפ-תיות וחו-זק,

ועיניך הבהירות זורחות!

ואהבתך ורחמיך איתנו תמיד,

ופניך האדירות מופיעות,

בעולם זה המושחת מזה זמן רב,

כעת קרני האור שלך כאן.

ועולמנו גוסס, מובס ומרו-שע,

והיא קוראת למושיע שיבוא שנית.

אתה מביא תק-ווה לאנו-שות,

וקץ לאלפיים שנות, המ-תנה.

אתה פותח את חיבוקך הרחב,

ללטף האנו-שות בתוך אנ-ח-תה,

אתה מניע זרו-עותיך, של אכפתיות וחוזק,

ועיניך הבהירות זורחות!

ועולמנו גוסס, מובס ומרו-שע,

והיא קוראת למושיע שיבוא שנית.

ועולמנו גוסס, מובס ומרושע,

והיא קוראת למושיע שיבוא שנית.

אתה מביא תק-ווה לאנו-שות,

וקץ לאל-פיים שנות, המתנה, המתנה!

בואו, כל האומות כולן. בואו אל אורכן,

חופשיות משי-עבוד לא-חד המרו-שע,

מ-ה-חשכה, לעד נהיה חופשיים,

חופשיים לצעוק "שמך הקדוש יהולל לעד!"

בואו, כל האומות כולן. בואו אל אורכן.

חופשיות משי-עבוד לא-חד המרו-שע,

מ-ה-חשכה, לעד נהיה חופשיים,

חופשיים לצעוק "שמך הקדוש יהולל לעד!"

בואו, כל האומות.

ועולמנו גוסס, (בואו אל אורכן,)

(חופשיות משיעבוד לאחד המרושע,)

והיא קוראת למושיע שיציל אותנו.

מהחשכה, לעד נהיה חופשיים,

חופשיים לצעוק "שמך הקדוש יהולל לעד!"

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסייתaהאל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל