אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
שיר קודש 'אלוהים הביא תהילתו למזרח'שיר קודש 'אלוהים הביא תהילתו למזרח' שירה והלל | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום'שירה והלל | 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' שירה והלל | 'עליכם להכיר את אלוהים דרך עבודתו'שירה והלל | 'עליכם להכיר את אלוהים דרך עבודתו' שיר קודש | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל'שיר קודש | 'תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל' שירה והלל | 'בר האנוש בהתגלמותו הוא אלוהים עצמו'שירה והלל | 'בר האנוש בהתגלמותו הוא אלוהים עצמו' מזמור גוספל בעברית | 'אלוהים רחום מאוד וגם מלא חמה' הללו את צדקתו וקדושתו של אלוהיםמזמור גוספל בעברית | 'אלוהים רחום מאוד וגם מלא חמה' הללו את צדקתו וקדושתו של אלוהים שירה והלל | 'המשיח של אחרית הימים מביא את הדרך לחיי נצח'שירה והלל | 'המשיח של אחרית הימים מביא את הדרך לחיי נצח' שירה והלל | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים'שירה והלל | 'כל עוד לא תעזוב את אלוהים' שיר קודש | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש'שיר קודש | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש' מזמור דברי אלוהים | 'משמעות שמו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'משמעות שמו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בומזמור דברי אלוהים | הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו שיר קודש - 'כל הדברים הינם בידי האל' (מילים לשיר)שיר קודש - 'כל הדברים הינם בידי האל' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים'מזמור דברי אלוהים | 'ותרו על תפיסות דתיות כדי שאלוהים יהפוך אתכם למושלמים' שיר קודש | המנון המלכות (ב)אלוהים הגיע , אלוהים הוא המלךשיר קודש | המנון המלכות (ב)אלוהים הגיע , אלוהים הוא המלך מזמור דברי אלוהים | 'סמכות האל היא ייחודית'מזמור דברי אלוהים | 'סמכות האל היא ייחודית' שיר קודש 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות'שיר קודש 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות' מזמור דברי אלוהים | אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם שיר קודש 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה' (מילים לשיר)שיר קודש 'האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא'מזמור דברי אלוהים | 'ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות' שיר קודש 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים' (מילים לשיר)שיר קודש 'קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים' (מילים לשיר) שיר תפילה 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים' (מילים לשיר)שיר תפילה 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות'מזמור דברי אלוהים | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות' מזמור דברי אלוהים | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות'מזמור דברי אלוהים | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ' מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל'מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים' שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר)שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותרמזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר)שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר) שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר)שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר) שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר)שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר) שיר קודש 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' (מילים לשיר)שיר קודש 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' (מילים לשיר) שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר)שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר) שיר קודש 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' (מילים לשיר)שיר קודש 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' (מילים לשיר) שיר תפילה 'איך נכנסים לתפילת האמת' (מילים לשיר)שיר תפילה 'איך נכנסים לתפילת האמת' (מילים לשיר) שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר) שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים'שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים' שיר קודש 'תהיו אנשים המקבלים את האמת'שיר קודש 'תהיו אנשים המקבלים את האמת' שיר קודש 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' | איזה אושר לחיות תחת אורו של אלוהיםשיר קודש 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' | איזה אושר לחיות תחת אורו של אלוהים שיר קודש | 'האל הכול יכול שולט כמלך'שיר קודש | 'האל הכול יכול שולט כמלך' שיר קודש 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' | הללו את ביאת המשיחשיר קודש 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' | הללו את ביאת המשיח מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם' שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה' מזמור דברי אלוהים | 'זמן אבוד לא ישוב עוד'מזמור דברי אלוהים | 'זמן אבוד לא ישוב עוד' מזמור דברי אלוהים | 'כל התעלומות נחשפו'מזמור דברי אלוהים | 'כל התעלומות נחשפו' מזמור דברי אלוהים | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה'מזמור דברי אלוהים | 'עידן שונה, עבודה אלוהית שונה' מזמור דברי אלוהים | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן'מזמור דברי אלוהים | 'האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן' שיר קודש | 'השבח הגיע לציון'שיר קודש | 'השבח הגיע לציון' מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע'מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע' שיר קודש | 'התגלמותו של האל בעלת חשיבות גבוהה עבור האנושות'שיר קודש | 'התגלמותו של האל בעלת חשיבות גבוהה עבור האנושות' מזמור דברי אלוהים | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה'מזמור דברי אלוהים | 'שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה' מזמור דברי אלוהים | 'מהות המשיח היא אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'מהות המשיח היא אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה'מזמור דברי אלוהים | 'האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה' מזמור דברי אלוהים | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו'מזמור דברי אלוהים | 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' מזמור דברי אלוהים | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכו'מזמור דברי אלוהים | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכו' מזמור דברי אלוהים | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו'מזמור דברי אלוהים | 'עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו' מזמור דברי אלוהים | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים' שיר קודש 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו'שיר קודש 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו' מזמור דברי אלוהים 'למדו מישוע אדוננו'מזמור דברי אלוהים 'למדו מישוע אדוננו' שיר קודש 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים' | האם קידמת בברכה את פני המשיח?שיר קודש 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים' | האם קידמת בברכה את פני המשיח? מזמור דברי אלוהים | נהר מים חייםמזמור דברי אלוהים | נהר מים חיים מזמור דברי אלוהים | 'מי הכיר את האל בבשר'מזמור דברי אלוהים | 'מי הכיר את האל בבשר' שיר קודש | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים'שיר קודש | 'האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל מזמור דברי אלוהים | 'זהותו ועמדתו של האל עצמו'מזמור דברי אלוהים | 'זהותו ועמדתו של האל עצמו' מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'ממשיותו וחביבותו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש' שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי'שיר קודש | 'טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי' שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט'שיר קודש | 'ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט' שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם'שיר קודש | 'אלוהים חשף את כל טבעו לאדם' מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת'מזמור דברי אלוהים | 'מהות האלוהים קיימת באמת' שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה'שיר קודש | 'ענוות אלוהים היא כה יפה' שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם'שיר קודש | 'לשאת עדות לאל זו חובת האדם' שיר קודש | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים'שיר קודש | 'האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים' מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהיםמזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'מזמור דברי אלוהים | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' מזמור דברי אלוהים | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'מזמור דברי אלוהים | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' שיר קודש | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות'שיר קודש | 'רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות' מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת'מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת'מזמור דברי אלוהים | 'עקרונות חיפוש דרך האמת' שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג'שיר קודש | 'ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג' מזמור דברי אלוהים | 'שיר המתגברים'מזמור דברי אלוהים | 'שיר המתגברים' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים' שיר קודש | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן'שיר קודש | 'אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן' שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול'שיר קודש | 'אנחתו של האל הכול יכול' שיר קודש | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים'שיר קודש | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים' שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל'שיר קודש | 'הצע את ליבך וגופך למילוי משימת האל' שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית'שיר קודש | 'רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית' מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל'מזמור דברי אלוהים | 'אמונה אמיתית באה רק עם הבנת מעשי האל' מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן'מזמור דברי אלוהים | 'עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן' מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר'מזמור דברי אלוהים | 'סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר' מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?'מזמור דברי אלוהים | 'האם אתם מודעים למשימתכם?' שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל'שירים על אלוהים | 'לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש והשיגו את שבח האל' מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך'מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך' מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל'מזמור דברי אלוהים | 'אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל' שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה'שירים על אלוהים | 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה' שירים על אלוהים | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים'שירים על אלוהים | 'הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים' שירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of Godשירים על אלוהים 'מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום' | Praise the Great Power of God מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו'מזמור דברי אלוהים | 'תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו' מזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבהמזמור דברי אלוהים 'רק האל הכי אוהב את האדם' | האלהים הוא אהבה מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם'מזמור דברי אלוהים | 'רצונו של אלוהים נפתח לכולם' שיר קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותךשיר קדושה | 'דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם' | אלוהים אוהב אותך שירים על אלוהים | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים'שירים על אלוהים | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים' Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת'Hebrew Christian Music | 'תפילת אמת' מזמור דברי אלוהים | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiahמזמור דברי אלוהים | '2,000 שנות כמיהה' | Meeting Messiah מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם'מזמור דברי אלוהים | 'האל שם את כל תקוותו באדם' מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע'מזמור דברי אלוהים | 'רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע' מזמור דברי אלוהים | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'מזמור דברי אלוהים | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם' מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו'מזמור דברי אלוהים | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו' מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו'מזמור דברי אלוהים | 'זהות המשיח היא אלוהים עצמו' מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל'מזמור דברי אלוהים | 'השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל' מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My Godמזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' | You Are My Lord and My God מזמור דברי אלוהים | כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמותמזמור דברי אלוהים | כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות מזמור דברי אלוהים | התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילהמזמור דברי אלוהים | התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה מזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךמזמור דברי אלוהים | ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדםמזמור דברי אלוהים | הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול מזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותומזמור דברי אלוהים | האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו מזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשומזמור דברי אלוהים | אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשו מזמור דברי אלוהים | איך לחפש את עקבותיו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | איך לחפש את עקבותיו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיומזמור דברי אלוהים | האל חזר עם ניצחון בידיו שיר קודש | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו'שיר קודש | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו' מזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהיםמזמור דברי אלוהים | כשתפתחו את ליבכם לאלוהים מזמור דברי אלוהים | האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח?מזמור דברי אלוהים | האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח? מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מיליםמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מילים מזמור דברי אלוהים | אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתומזמור דברי אלוהים | אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתו מזמור דברי אלוהים | אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולהמזמור דברי אלוהים | אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה מזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טובמזמור דברי אלוהים | רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טוב מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמור דברי אלוהים | אהבה טהורה ללא פגםמזמור דברי אלוהים | אהבה טהורה ללא פגם מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותומזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולםמזמור דברי אלוהים | דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם מזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאלמזמור דברי אלוהים | חיי כל הברואים הם מהאל מזמור דברי אלוהים | שימו לב לגורל האנושותמזמור דברי אלוהים | שימו לב לגורל האנושות אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכיםאלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים מזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | משמעות הופעתו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה סמל טבעו של אלוהיםסמל טבעו של אלוהים האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםהאנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים כמה חשובה אהבתו של האל לאדםכמה חשובה אהבתו של האל לאדם מזמור דברי אלוהים | שבעת הרעמים מתגלגליםמזמור דברי אלוהים | שבעת הרעמים מתגלגלים מזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיומזמור דברי אלוהים | האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולהאלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה מזמור דברי אלוהים | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים'מזמור דברי אלוהים | 'רק לאלוהים יש את דרך החיים' ממשיותו וחביבותו של אלוהיםממשיותו וחביבותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפטמזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפט מזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדםמזמור דברי אלוהים | נשיאת עדות לאלוהים היא חובתו של האדם מזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיותמזמור דברי אלוהים | אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות מזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם מזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושותמזמור דברי אלוהים | רק הבורא מרחם על האנושות מזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושותמזמור דברי אלוהים | מהות האל וטבעו תמיד היו גלויים לאנושות מזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקהמזמור דברי אלוהים | רחמנותו של אלוהים שופעת וחמתו עמוקה מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם מזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילהמזמור דברי אלוהים | חשיבות התפילה מזמור דברי אלוהים | כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותומזמור דברי אלוהים | כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותו המשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופיתהמשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית בבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come Trueבבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come True ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהיםמזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים מזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהיםמזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים מזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיעמזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע מזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנהמזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמור דברי אלוהים | 'כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים'מזמור דברי אלוהים | 'כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאלמזמור דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאל שירי מלכות חדשים | 'שבעת הרעמים מסתחררים'שירי מלכות חדשים | 'שבעת הרעמים מסתחררים' מזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפטמזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפט מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכול מזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולםמזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושותמזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות מזמור דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדםמזמור דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם מזמור דברי אלוהים | 'כביר ונעלה הינו טבע האל'מזמור דברי אלוהים | 'כביר ונעלה הינו טבע האל' מזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדשמזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושותהאל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות מזמור דברי האלוהים | 'מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות'מזמור דברי האלוהים | 'מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות' מזמור דברי אלוהים | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים'מזמור דברי אלוהים | 'האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים' מזמור דברי האלוהים | 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל'מזמור דברי האלוהים | 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' מזמור דברי האלוהים | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו'מזמור דברי האלוהים | 'אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו' אלוהים חס על האנושותאלוהים חס על האנושות לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהותלעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות מזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתומזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו מזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושותמזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושות רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונורק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו איש אינו מודע לבואו של האלוהיםאיש אינו מודע לבואו של האלוהים מזמור דברי אלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבוראמזמור דברי אלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא

שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר)

סרטוני מזמורים   1841  

מבוא

שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר)

כל שיכולים לשמוע לחידושיה של רוח הקודש מבורכים.

כל שיכולים לשמוע לחידושיה של רוח הקודש מבורכים.

מצבם בעבר אינו חשוב,

גם כיצד פעלה היא בהם פעם אינו חשוב.

כל שזכו בעבודת האל החדשה הם המבורכים ביותר.

כל שזכו בעבודת האל החדשה הם המבורכים ביותר.

ואלה אשר אינם יכולים ללכת בדרך החדשה יעלמו.

האלוהים חפץ במקבלי האור החדש,

באלה המקבלים על עצמם את העבודה החדשה ומאמצים אותה אל ליבם.

המסוגלים לתור אחר מלאכת רוח הקודש ולהפנים את האמת החדשה,

לשחרר תפיסה ישנה ולשמוע לעבודת האל החדשה.

האנשים המקבלים על עצמם עבודה זו,

האל קבע את גורלם זה מכבר והם המבורכים ביותר.

הם שומעים את קולו של האל וחוזים בהופעתו,

לכן בכל השמים והארץ ולאורך הדורות,

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.

אה ... אה ...

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

הורד את האפליקציה בחינם

אוסף מגוון של סרטים  ראה את מעשי האל

הורד את האפליקציה בחינם

אוסף מגוון של סרטים  ראה את מעשי האל