אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 27' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 27' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עידן המלכות הוא עידן הדבר' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'עידן המלכות הוא עידן הדבר' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 26' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 26' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ועבודת האדם' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ועבודת האדם' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ו') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ו') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י"ב)דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י"ב) דבר אלוהים היומי | 'דבר האל משיג הכל' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דבר האל משיג הכל' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים' (מובאה ב') מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל'מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ונוהגו של האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ונוהגו של האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' מובאה ב'דבר אלוהים היומי 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' מובאה ב' דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ז'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ז'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט"ו)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט"ו) דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ו'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ו'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"ב)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"ב) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ג)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ג) דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ז')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ז') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט') דבר אלוהים היומי|'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"א)דבר אלוהים היומי|'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"א) דבר אלוהים היומי |'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי |'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ז)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ז) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ו') עבודתו של אלוהים | 'טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 1)עבודתו של אלוהים | 'טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 1) דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה 14)דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה 14) דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה 7)דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה 7) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 7)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 7) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה 10)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה 10) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 3)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 3) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 1)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 1) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהתרחקות מרע' (מובאה 2)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהתרחקות מרע' (מובאה 2)

דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד')

רבים: דקלומי דבר האלוהים   0  

דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד')

כתבי הקודש הם ספר היסטורי, ואילו הייתם אוכלים ושותים את התנ"ך במהלך עידן החסד – אם הייתם מנהיגים את מה שנדרש בתקופת התנ"ך במהלך עידן החסד – ידוע היה דוחה אתכם ומגנה אתכם. אם הייתם מחילים את התנ"ך על עבודתו של ישוע, הייתם פרושים. אם תאחדו כיום את התנ"ך ואת הברית החדשה, ותאכלו ותשתו אותם, ותנהיגו אותם, אלוהים של היום יגנה אתכם. אם תעשו זאת, לא תהיו מעודכנים בעבודתה של רוח הקודש כיום! אם אתם אוכלים את התנ"ך ואוכלים את הברית החדשה, אם מחוץ לזרם של רוח הקודש! בזמנו של ישוע, ישוע הוביל את היהודים ואת כל חסידיו לפי העבודה שרוח הקודש עשתה בו באותה עת. הוא לא השתמש בכתבי הקודש כתשתית למעשיו, אלא דיבר על פי עבודתו. הוא התעלם ממה שנכתב בכתבי הקודש, והוא לא חיפש בכתבי הקודש נתיב להובלת חסידיו. מהרגע הראשון של עבודתו, הוא הפיץ את דרך ההכאה על חטא – ביטוי שלא מוזכר כלל בנבואות התנ"ך. לא זו בלבד שהוא לא פעל לפי כתבי הקודש, אלא שהוא גם צעד בנתיב חדש ועשה עבודה חדשה. הוא מעולם לא התייחס לכתבי הקודש בהטפותיו. במהלך עידן החוק, איש מעולם לא היה מסוגל לעשות את הנסים שהוא עשה – לרפא חולים ולגרש שדים. עבודתו, תורתו, סמכותו – איש מעולם לא עשה זאת במהלך עידן החוק. ישוע פשוט עשה את עבודתו החדשה. אפילו שבני אדם רבים גינו אותו על סמך כתבי הקודש, ואפילו השתמשו בתנ"ך כדי לצלוב אותו, עבודתו התעלתה על התנ"ך. אלמלא כן, מדוע בני האדם מסמרו אותו לצלב? האם הם עשו זאת משום שהתנ"ך לא הזכיר כלל את תורתו ואת יכולתו לרפא חולים ולגרש שדים? מטרת עבודתו הייתה לפתוח נתיב חדש, ולא "לקרוא תיגר" על כתבי הקודש, או לבטל במכוון את התנ"ך. הוא בסך הכל בא כדי לבצע את כהונתו, להביא את העבודה החדשה לבני האדם שייחלו לו וחיפשו אותו. הוא לא בא כדי להסביר את התנ"ך או לתמוך בעבודתו של התנ"ך. מטרת עבודתו לא הייתה לאפשר לעידן החוק להמשיך להתפתח, משום שעבודתו לא התייחסה לאפשרות שהיא מושתתת על כתבי הקודש. ישוע בסך הכל בא כדי לעשות את העבודה שהיה עליו לעשות. לפיכך, הוא לא הסביר את נבואות התנ"ך ולא עבד על פי דבריו של עידן החוק של התנ"ך. הוא התעלם ממה שנכתב בתנ"ך. לא היה לו אכפת אם עבודתו עלתה בקנה אחד עם התנ"ך, ולא היה לו אכפת מה בני האדם יודעים על עבודתו או כיצד הם מגנים אותה. הוא בסך הכל המשיך לעשות את העבודה שהיה עליו לעשות, אפילו שבני אדם רבים השתמשו בחזונות הנביאים של התנ"ך כדי לגנות אותו. בעיני בני האדם, עבודתו הייתה חסרת בסיס, וחלקים רבים ממנה סתרו את התיעוד של התנ"ך. האין זו שטות? האם צריך להחיל דוקטרינות על עבודתו של אלוהים? והאם היא צריכה להתאים לחזונות הנביאים? אחרי הכל, מה חשוב יותר: אלוהים או כתבי הקודש? מדוע אלוהים חייב לעבוד על פי כתבי הקודש? האם ייתכן שאין לאלוהים זכות לחרוג מכתבי הקודש? האם אלוהים לא יכול להיפרד מכתבי הקודש ולעשות עבודה אחרת? מדוע ישוע ותלמידיו לא שמרו את השבת? אם היה עליו לשמור את השבת ולנהוג על פי מצוות התנ"ך, מדוע ישוע לא שמר את השבת לאחר שהוא בא, אלא רחץ את רגליו, כיסה את ראשו, בצע לחם ושתה יין? כל הדברים האלה נעדרים ממצוות התנ"ך, הלא כן? אם ישוע כיבד את התנ"ך, מדוע הוא הפר את הדוקטרינה הזו? עליכם לדעת מה בא קודם, אלוהים או כתבי הקודש! בהיותו אדון השבת, האם הוא לא יכול להיות גם אדונם של כתבי הקודש?

קטע מתוך "לגבי כתבי הקודש (1)"

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

אתם מוזמנים להוריד את האפליקציות של כנסיית האל הכול יכול

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל