אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דברי המשיח באחרית הימים | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב'' (חלק 4)

אמירותיו של המשיח   1315  

מבוא

מומלץ:

סרטון מזמור מכנסיית האל הכול יכול | 'האל בהתגלמותו באחרית הימים הופך את האדם למושלם בעזרת דבריו'

https://he.kingdomsalvation.org/videos/perfects-man-with-words-video.html

דבר אלוהים היומי - "אלוהים עצמו, הייחודי ג'" - מובאה 133

https://he.kingdomsalvation.org/videos/knowing-God-excerpt-133.html

סרט משיחי | 'אמונה באלוהים 3 - קומו, כל אלו המסרבים לשמש כעבדים'

https://www.youtube.com/watch?v=FehJQjk9JJU&;list=PLYO0ciVXQzpBy0XN_T7ATU3Fd-hS9K_AQ

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל