אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו'שיר משיחי | 'מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו' שיר הלל משיחי | 'הללו את אלוהים ששב מנצח'שיר הלל משיחי | 'הללו את אלוהים ששב מנצח' שיר אמונה | 'ניסיונות דורשים אמונה'שיר אמונה | 'ניסיונות דורשים אמונה' שיר פולחן | 'שיחה מלב אל לב עם אלוהים'שיר פולחן | 'שיחה מלב אל לב עם אלוהים' שיר הלל משיחי | 'תהילת האל שורה על כל הברואים'שיר הלל משיחי | 'תהילת האל שורה על כל הברואים' שיר פולחן | 'רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו'שיר פולחן | 'רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו' שיר הלל | 'אלוהים הביא תהילתו למזרח'שיר הלל | 'אלוהים הביא תהילתו למזרח' מזמור גוספל בעברית | 'ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך'מזמור גוספל בעברית | 'ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך' שיר משיחי | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים'שיר משיחי | 'רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים' שיר משיחי | 'אלוהים מבכה את עתיד האנושות'שיר משיחי | 'אלוהים מבכה את עתיד האנושות' שיר משיחי | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים'שיר משיחי | 'כיצד להכיר את הופעת ועבודת המשיח של אחרית הימים' שיר משיחי | 'עבודת האל היא כה קשה'שיר משיחי | 'עבודת האל היא כה קשה' שיר משיחי | 'רק את אלה שמצייתים לאל המתגלם כבשר ודם ניתן להביא לשלמות'שיר משיחי | 'רק את אלה שמצייתים לאל המתגלם כבשר ודם ניתן להביא לשלמות' מזמור | 'העליונות והגדולה של הכול יכול'מזמור | 'העליונות והגדולה של הכול יכול' מזמור דברי אלוהים | 'לאלוהים אכפת מליבו של האדם'מזמור דברי אלוהים | 'לאלוהים אכפת מליבו של האדם' שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'שיר משיחי | 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם' שיר משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו'שיר משיחי | 'אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו' שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו הוא מעיין החיים'שיר משיחי | 'רק האל בהתגלמותו הוא מעיין החיים' שיר הלל | 'רק האל הכי אוהב את האדם'שיר הלל | 'רק האל הכי אוהב את האדם' שיר משיחי | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'שיר משיחי | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור' שיר משיחי | 'אלוהים הוא הריבון היחידי על הגורל האנושי'שיר משיחי | 'אלוהים הוא הריבון היחידי על הגורל האנושי' מזמורי סגידה בעברית - 2020 אוסף מזמורימזמורי סגידה בעברית - 2020 אוסף מזמורי שיר אמונה | 'רק הכמהים לחפש אחר האמת יחזו באלוהים'שיר אמונה | 'רק הכמהים לחפש אחר האמת יחזו באלוהים' שיר משיחיים | 'על האדם לעבוד את אלוהים למען גורל טוב'שיר משיחיים | 'על האדם לעבוד את אלוהים למען גורל טוב' מזמור דברי אלוהים | 'האם אתה אדם שחותר לכך שהאל יהפוך אותך למושלם?'מזמור דברי אלוהים | 'האם אתה אדם שחותר לכך שהאל יהפוך אותך למושלם?' שיר פולחן | 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל'שיר פולחן | 'הימים ללא אלוהים מלאי סבל' מזמור דברי אלוהים | 'מי מסוגל לזהות את אלוהים כשהוא מגיע?'מזמור דברי אלוהים | 'מי מסוגל לזהות את אלוהים כשהוא מגיע?' שיר משיחיים | 'למדו מישוע אדוננו'שיר משיחיים | 'למדו מישוע אדוננו' שירה והלל | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות'שירה והלל | 'האל נותן את כל אהבתו לאנושות' שיר קודש | 'אלוהים בהתגלמותו חשוב מאוד לאנושות'שיר קודש | 'אלוהים בהתגלמותו חשוב מאוד לאנושות' מזמור דברי אלוהים | 'שימו לב לגורל האנושות'מזמור דברי אלוהים | 'שימו לב לגורל האנושות' שיר אמונה | 'עליכם להתמקד בהשקטת לבכם בפני האל'שיר אמונה | 'עליכם להתמקד בהשקטת לבכם בפני האל' שיר פולחן | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים'שיר פולחן | 'כל הבריאה חייבת להיות תחת ריבונותו של אלוהים' מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך'מזמור דברי אלוהים | 'האל מחפש את ליבך ונפשך' שיר פולחן | 'כל אנשי האל נותנים פורקן לרגשותיהשיר פולחן | 'כל אנשי האל נותנים פורקן לרגשותיה מזמורים כנסייתיים | 'ברוח ובגשם'מזמורים כנסייתיים | 'ברוח ובגשם' שיר אמונה | 'אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי'שיר אמונה | 'אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי' שיר אמונה | 'נהל מערכת יחסית תקינה עם אלוהים כדי לבוא לידי שלמות'שיר אמונה | 'נהל מערכת יחסית תקינה עם אלוהים כדי לבוא לידי שלמות' שיר פולחן | 'משפט העיר את לבי'שיר פולחן | 'משפט העיר את לבי' מוסיקת גוספל | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש'מוסיקת גוספל | 'האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש' מזמור | 'אלה שאינם מקבלים את האמת אינם ראויים לישועה'מזמור | 'אלה שאינם מקבלים את האמת אינם ראויים לישועה' שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר'שיר הלל | 'האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר' מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל'מזמור דברי אלוהים | 'התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל' מזמור דברי אלוהים | 'עליכם לשים את האמונה באל מעל לכל דבר אחר'מזמור דברי אלוהים | 'עליכם לשים את האמונה באל מעל לכל דבר אחר' מוסיקת גוספל | 'משמעות הופעתו של אלוהים'מוסיקת גוספל | 'משמעות הופעתו של אלוהים' שירי אמונה | 'פירות השקטת הלב בפני האל'שירי אמונה | 'פירות השקטת הלב בפני האל' שירי אמונה | 'מהי אמונה אמיתית?'שירי אמונה | 'מהי אמונה אמיתית?' מזמור דברי אלוהים | 'לא משנה כמה גדול סבלכם חפשו לאהוב את האל'מזמור דברי אלוהים | 'לא משנה כמה גדול סבלכם חפשו לאהוב את האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מנסה ומזכך את האדם כדי להביאו לידי שלמות'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מנסה ומזכך את האדם כדי להביאו לידי שלמות' מזמור דברי אלוהים | 'אחריותם של מאמיני אמת'מזמור דברי אלוהים | 'אחריותם של מאמיני אמת' מזמור דברי אלוהים | 'עדעו שייסורו ושיפוטו של אלוהים הם אהבה'מזמור דברי אלוהים | 'עדעו שייסורו ושיפוטו של אלוהים הם אהבה' שיר קודש | 'אלוהים הפגוע אוהב את האדם'שיר קודש | 'אלוהים הפגוע אוהב את האדם' מזמור גוספל בעברית | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות'מזמור גוספל בעברית | 'המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו' מזמור גוספל בעברית | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים'מזמור גוספל בעברית | 'עלינו על הנתיב הנכון בחיים' מזמור גוספל בעברית | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות'מזמור גוספל בעברית | 'כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות' שיר תפילה | 'משמעות התפילה' (מילים לשיר)שיר תפילה | 'משמעות התפילה' (מילים לשיר) מזמור דברי אלוהים | 'משפטו של אלוהים הוא אהבה'מזמור דברי אלוהים | 'משפטו של אלוהים הוא אהבה' שיר הלל | 'האל מביא את האדם אל האור'שיר הלל | 'האל מביא את האדם אל האור' שירה והלל | 'מציעים לאל את ההקרבה היקרה מכל'שירה והלל | 'מציעים לאל את ההקרבה היקרה מכל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים אוהב את הנחושים בדעתם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים אוהב את הנחושים בדעתם' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם עושה את העבודה החשובה מכל ומושיע את האדם' מזמור דברי אלוהים | 'האם העולם הוא מקום מנוחתך?'מזמור דברי אלוהים | 'האם העולם הוא מקום מנוחתך?' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ' שיר פולחן | 'הנתיב לידיעת סמכותו של אלוהים'שיר פולחן | 'הנתיב לידיעת סמכותו של אלוהים' שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה' מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת'מזמור דברי אלוהים | 'צער האנושות המושחתת' מזמור | 'זמן'מזמור | 'זמן' שיר הלל | 'חיינו אינם לשווא'שיר הלל | 'חיינו אינם לשווא' מזמור דברי אלוהים | 'כיצד לבוא לידי שלמות'מזמור דברי אלוהים | 'כיצד לבוא לידי שלמות' לעבוד את אלוהים | 'תפילתם של אנשי האל'לעבוד את אלוהים | 'תפילתם של אנשי האל' שירה והלל | 'הפנה את מלוא ליבך אל אלוהים כדי שתוכל לאהוב אותו'שירה והלל | 'הפנה את מלוא ליבך אל אלוהים כדי שתוכל לאהוב אותו' מזמור דברי אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'מזמור דברי אלוהים | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם' מזמור דברי אלוהים | 'האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר'מזמור דברי אלוהים | 'האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מספק לבני האדם את צרכיהם על פי זעקותיהם'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מספק לבני האדם את צרכיהם על פי זעקותיהם' שיר תפילה | 'השפעתה של תפילת אמת'שיר תפילה | 'השפעתה של תפילת אמת' שירה והלל | 'איש לא יכול לתפוס את סמכות האל ועוצמתושירה והלל | 'איש לא יכול לתפוס את סמכות האל ועוצמתו מזמור דברי אלוהים | 'הקשיבו בתשומת לב לדברי האל'מזמור דברי אלוהים | 'הקשיבו בתשומת לב לדברי האל' שיר קודש | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים'שיר קודש | 'תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים' שיר קודש | 'בני אדם אינם מקבלים על עצמם את דברי האל מכל הלב'שיר קודש | 'בני אדם אינם מקבלים על עצמם את דברי האל מכל הלב' שיר הלל 'דור אחרית הימים מבורך'שיר הלל 'דור אחרית הימים מבורך' אוסף שירי אמונה 2019 - אהבתו האמיתית של אלוהיםאוסף שירי אמונה 2019 - אהבתו האמיתית של אלוהים שירי אמונה | 'הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו'שירי אמונה | 'הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו' מזמור | 'אני מוכן להשמע לעבודת האל'מזמור | 'אני מוכן להשמע לעבודת האל' שיר פולחן | 'סמכות האל היא ייחודית'שיר פולחן | 'סמכות האל היא ייחודית' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות' שיר פולחן | 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים'שיר פולחן | 'הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים' שבח והלל | 'כל הדרך בחברתך'שבח והלל | 'כל הדרך בחברתך' מזמור דברי אלוהים | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות'מזמור דברי אלוהים | 'אהבת האל ומהותו הן חסרות אנוכיות' מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל'מזמור דברי אלוהים | 'חיי האדם אינם אפשריים ללא ריבונות האל' מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים'מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים מברך את הישרים' שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר)שיר קודש 'האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל' (מילים לשיר) שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר)שיר קודש 'חיי אנוש כפופים לגמרי לריבונות האל' (מילים לשיר) שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר)שיר קודש 'אהבה טהורה ללא פגם' (מילים לשיר) שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר)שיר קודש 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים' (מילים לשיר) שיר משיחיים | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל'שיר משיחיים | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר)שיר קודש 'תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו' (מילים לשיר) סרטי מזמורים | 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים'סרטי מזמורים | 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' שיר תפילה | 'איך להיווכח בתפילת אמת'שיר תפילה | 'איך להיווכח בתפילת אמת' שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)

שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)

סרטוני מזמורים   2247  

מבוא

שיר קודש 'איך לחפש את עקבותיו של אלוהים' (מילים לשיר)

I

משום שאנו מחפשים את עקבותיו של אלוהים,

חייבים אנו לחפש את רצונו, לחפש את מילותיו ואת אמירותיו,

לחפש את מילותיו ואת אמירותיו.

כי היכן שנשמעות מילותיו החדשות, שם נשמע קולו של אלוהים.

היכן שנראים עקבותיו של אלוהים, שם מעשיו, שם מעשיו.

היכן שנראה ביטויו של אלוהים, שם הופעתו של אלוהים.

ובהופעתו של אלוהים, שם האמת, הדרך ,החיים.

II

בחיפושכם את עקבותיו,

התעלמתם מכך שאלוהים הוא האמת, הדרך והחיים.

לכן כשאנשים רואים את האמת, הם לא מאמינים שמצאו את אלוהים

ועוד פחות מזה הם מזהים את הופעתו.

איזו טעות מרה! איזו טעות מרה!

הופעת האל אינה תואמת את תפיסותיו של האדם,

מובן שאלוהים לא מופיע לבקשתו.

היכן שנראה ביטויו של אלוהים, שם הופעתו של אלוהים.

ובהופעתו של אלוהים, שם האמת, הדרך,החיים.

בעבודתו הוא עושה את בחירותיו, ויש לו תכנית משלו.

יותר מזה, יש לו את מטרותיו ואת השיטות שלו, השיטות שלו.

בשעת עבודתו של אלוהים, אין הוא זקוק לעצתו של האדם,

אין לו שום צורך ליידע כל אחד.

זה טבעו של אלוהים וכל אחד צריך להבין את זה.

III

אם אתם רוצים לחזות בהופעתו של אלוהים,

אם אתם רוצים ללכת בעקבותיו,

אתם צריכים תחילה להשתחרר מתפיסותיכם.

אל לכם לדרוש דבר מאלוהים,

ועוד פחות מזה לשים אותו בתוך גבולות השקפותיכם.

במקום זה שאלו כיצד לחפש את עקבותיו של אלוהים

ולקבל את הופעתו,

ואיך להישמע לעבודתו החדשה,

זה מה שנדרש מכם, נדרש מכם.

מאחר שמלבדו אין עוד אמת,

ואף אחד לא מחזיק בה, לא מחזיק באמת,

האדם צריך לחפש, לקבל וולהישמע.

מאחר שמלבדו אין עוד אמת,

ואף אחד לא מחזיק בה, לא מחזיק באמת,

האדם צריך לחפש, לקבל וולהישמע.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל