אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
המשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופיתהמשיח מביא את הדרך אל המנוחה | רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית בבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come Trueבבל הגדולה נופלת | The Bible Prophecy Has Come True ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוךארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך מזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהיםמזמור דברי אלוהים | אומות הגויים יהללו את שם אלוהים The Messiah Has Arrived 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'The Messiah Has Arrived 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה' מזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהיםמזמור דברי אלוהים | האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים מזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהיםמזמור דברי אלוהים | המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים מזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיעמזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע מזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנהמזמור דברי אלוהים | סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה מזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדםמזמור דברי אלוהים | אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם מזמורי דברי אלוהים | כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהיםמזמורי דברי אלוהים | כל הדברים חיים תחת הכללים והחוקים שקבע אלוהים מזמורי דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאלמזמורי דברי אלוהים | 'סממני ניצחונו של אלוהים' תפארת לאל שירי מלכות חדשים | שבעת הרעמים מסתחרריםשירי מלכות חדשים | שבעת הרעמים מסתחררים מזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפטמזמור דברי אלוהים | אלוהים יורד עם משפט מזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכולמזמור דברי אלוהים | בעידן המלכות, הדבר מבצע הכול מזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולםמזמור דברי אלוהים | הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם מזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לומזמור דברי אלוהים | אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו מזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכלמזמור דברי אלוהים | כך מושל האלוהים בכל מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושותמזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות מזמורי דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדםמזמורי דברי אלוהים | עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם כביר ונעלה הינו טבע האלכביר ונעלה הינו טבע האל מזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדשמזמור דברי אלוהים | האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש אלוהים חס על האנושותאלוהים חס על האנושות לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהותלעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות מזמורי דברי האלוהים | האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החייםמזמורי דברי האלוהים | האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים מזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושותמזמורי דברי האלוהים | אלוהים מבכה את עתיד האנושות מזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתומזמור דברי האלוהים | התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו מזמור דברי האלוהים | איש אינו מודע לבואו של האלוהיםמזמור דברי האלוהים | איש אינו מודע לבואו של האלוהים מזמור דברי האלוהים | האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכלמזמור דברי האלוהים | האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל מזמור דברי האלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבוראמזמור דברי האלוהים | כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונורק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותואלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושותמטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות מזמור דברי האלוהים | האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושותמזמור דברי האלוהים | האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות

מזמור דברי אלוהים | זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע

סרטוני מזמורים   9  

מבוא

מזמור דברי אלוהים

זו האנושות שאלוהים מתכוון להושיע

האנושות נרמסה, נרמסה בידי השטן.

היא כבר לא אדם וחווה מראשית הבריאה.

היא מלאה בתפיסות, ידע, דמיונות

ודברים נוספים המנוגדים לאלוהים.

טבעה מושחת כליל.

עם זאת, בעיניי אלוהים, האנושות עודנה אותה אחת שהוא ברא.

בעיניי אלוהים, האנושות עודנה אותה אחת, אותה אחת שהוא ברא.

האנושות עדיין נשלטת בידי אלוהים ופועלת לפי תזמורו.

האנושות עדיין חייה בנתיב שקבע אלוהים.

כך שבעיני אלוהים, האנושות פשוט הושחתה, הושחתה בידי השטן.

היא פשוט מכוסה בזוהמה, אחוזת רעב,

קצת איטית בתגובותיה, זיכרונה לא טוב כשהיה, וגילה מבוגר יותר.

אך כל התפקודים והאינסטינקטים שלה נותרו ללא פגע.

זו האנושות שאלוהים יושיע. זו האנושות שאלוהים יושיע.

כשאנושות זו, כשהיא שומעת את הקריאה, כשהיא שומעת את קריאת הבורא,

שומעת את קולו, היא תקום ותעמוד

תמהר לאתר את מקור הקול.

כשאנושות זו, כשאנושות זו רואה את דמות הבורא,

היא תזנח הכול כדי להשקיע למען אלוהים,

ואף תיתן את חייה למענו.

כשאנושות זו, כשהיא שומעת את הקריאה, כשהיא שומעת את קריאת הבורא,

שומעת את קולו, היא תקום ותעמוד

תמהר לאתר את מקור הקול.

כשאנושות זו, כשאנושות זו רואה את דמות הבורא,

היא תזנח הכול כדי להשקיע למען אלוהים,

ואף תיתן את חייה למענו,

ואף תיתן, תיתן את חייה למענו.

כשלב האנושות מבין, מבין את דבריו הכנים של הבורא,

הוא ידחה וינטוש את השטן ויעמוד לצד הבורא.

כשהאנושות שוטפת מעליה את כל הזוהמה, את כל הזוהמה,

ומקבלת שוב את האספקה וההזנה של הבורא,

זיכרונה ישוקם.

ובעת זו היא תשוב באמת לריבונותו של הבורא.

ובעת זו היא תשוב באמת לריבונותו של הבורא.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך: www.stockfootage.com