Messianic Song | 'אלוהים מביא לידי לשלמות את אלה שמחזיקים בעבודתה של רוח הקודש'

Messianic Song | 'אלוהים מביא לידי לשלמות את אלה שמחזיקים בעבודתה של רוח הקודש'

0 |2020 יוני 26

התנאים משתפרים רק לחלק מהאנשים.

ככל שרוח הקודש עובדת, כך הם בטוחים יותר.

ככל שהם חווים יותר, כך הם חשים יותר

את התעלומה העמוקה של עבודת האל

העבודה שהאל מבצע עוזרת לאדם להשיג האמת.

עיסוקכם בחיפוש החיים הוא למען שלמות האל,

כך שיום אחד תתאימו לשירות האל.

ככל שהם מתעמקים, כך הם מבינים יותר,

נאורים ויציבים, חשים את אהבת האל.

הם זכו בידע של עבודת האל.

אלה בני האדם בהם עובדת רוח הקודש.

העבודה שהאל מבצע עוזרת לאדם להשיג האמת.

עיסוקכם בחיפוש החיים הוא למען שלמות האל,

כך שיום אחד תתאימו לשירות האל.

נשיאת עדות לאלוהים וסיפוק רצונו

מסתמכים על יצר האדם לעסוק בדבר האל.

נשיאת עדות לאלוהים וסיפוק רצונו

מסתמכים על יצר האדם לעסוק בדבר האל.

העבודה שהאל מבצע עוזרת לאדם להשיג האמת.

עיסוקכם בחיפוש החיים הוא למען שלמות האל,

העבודה שהאל מבצע עוזרת לאדם להשיג האמת.

עיסוקכם בחיפוש החיים הוא למען שלמות האל,

כך שיום אחד תתאימו לשירות האל.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל