Messianic Song | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'

Messianic Song | 'פטרוס הכיר את האל יותר מכולם'

90 |2020 אפריל 4

פטרוס היה נאמן לאל במשך שנים,

אך מעולם לא היו טענות בליבו,

אפילו איוב לא השתווה לו.

או קדושים לאורך העידנים.

הוא לא שאף סתם להכיר את האל,

אלא גם בזמן שהשטן זמם.

שנות שירות לפי רצון האל,

השטן לא יכל לנצלו.

פטרוס שאב ממסירותו של איוב, אבל הבין דברים שאיוב לא הבין,

למרות שלאיוב הייתה אמונה גדולה, חסר היה לו ידע על העולם הרוחני.

הוא אמר הרבה דברים שגויים, שלא עמדו במבחן האמת.

הידע שלו היה שטחי, לא יכול לבוא לידי שלמות.

לא יכול לבוא לידי שלמות.

פטרוס שאף תמיד להבין את הנשמה.

הוא התרכז בבחינת את היחסים בעולם הרוחני.

לא רק שהבין את רצון האל,

אך גם חלק ממזימות השטן,

הוא הכיר את האל יותר מכל אחד אחר.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

הצג עוד
דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

שתף

בטל