אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 29' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 27' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 27' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 10' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עידן המלכות הוא עידן הדבר' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'עידן המלכות הוא עידן הדבר' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'לגבי כתבי הקודש (1)' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 26' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'דברי האל לתבל כולה: פרק 26' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'המושיע כבר חזר על "ענן לבן"' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ועבודת האדם' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ועבודת האדם' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים הוא מקור חיי האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים שולט בגורל האנושות כולה' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ו') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ו') דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י"ב)דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י"ב) דבר אלוהים היומי | 'דבר האל משיג הכל' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'דבר האל משיג הכל' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים' (מובאה ב') מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל'מזמור משיחי | 'גישתו של איוב כלפי ברכות האל' דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ונוהגו של האדם' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'עבודת האל ונוהגו של האדם' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' מובאה ב'דבר אלוהים היומי 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' מובאה ב' דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ז'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ז'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט"ו)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט"ו) דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ו'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ו'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"ב)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"ב) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ט'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ג)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ג) דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ז')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה ז') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי י'' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' (מובאה א')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ה'' (מובאה א') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ח')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ח') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ט') דבר אלוהים היומי|'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"א)דבר אלוהים היומי|'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה י"א) דבר אלוהים היומי |'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ב')דבר אלוהים היומי |'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ב') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ג')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה ג') דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ז)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה י"ז) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה י')דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי ב'' (מובאה י') דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ה')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ה') דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ו')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ו') עבודתו של אלוהים | 'טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 1)עבודתו של אלוהים | 'טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 1) דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ד')דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה ד') דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה 14)דבר אלוהים היומי | 'אלוהים עצמו, הייחודי א'' (מובאה 14) דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה 7)דבר אלוהים היומי | 'כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו' (מובאה 7) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 7)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א'' (מובאה 7) דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה 10)דבר אלוהים היומי | 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג'' (מובאה 10) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 3)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 3) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 1)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע' (מובאה 1) דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהתרחקות מרע' (מובאה 2)דבר אלוהים היומי | 'הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהתרחקות מרע' (מובאה 2)

דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב')

רבים: דקלומי דבר האלוהים   0  

דבר אלוהים היומי | 'הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם' (מובאה ב')

עכשיו הוא הזמן שבו אני קובע את סופו של כל בן אדם, ואין זה השלב שבו אני מתחיל את עבודתי על האדם. אני כותב בספרי, שורה אחר שורה, את דבריו ומעשיו של כל בן אדם, וכן את הנתיב שבו הוא צועד כחסיד שלי, את תכונות האופי הטבועות בו ואת ביצועו הסופי. כך לא יהיה בן אדם שיוכל להימלט מידי וכולם יהיו בקרב בני סוגם להגדרתי. אני קובע את ייעודו של כל בן אדם לא על סמך גילו, בכירותו, מידת סבלו, ולא כל שכן על סמך המידה שבה הוא מעורר רחמים, אלא על פי החזקתו באמת. אין ברירה אחרת. עליכם להבין שכל אלה שלא ינהגו לפי רצונו של אלוהים, יבואו על עונשם. זוהי עובדה נצחית. לפיכך, כל אלה שבאים על עונשם נענשים משום צדקו של אלוהים וכגמול על מעשיהם הרעים. לא שיניתי את תוכניתי כהוא זה מאז עצם הגייתה. אלא שלאדם נראה כי מספרם של אלה שאני מפנה אליהם את דבריי קטן והולך, וכך קטן גם מספרם של אלה שאני מאשר באמת ובתמים. עם זאת, אני עומד על כך שתוכניתי מעולם לא השתנתה. אמונתו ואהבתו של האדם הן אלה שמשתנות ודועכות חדשות לבקרים, עד כדי כך שכל בן אדם יכול לעבור מכרכור סביבי להתנהגות אדישה כלפיי או אף לשילוחי אחר כבוד. הגישה שלי אליכם לא תהיה חמה ולא קרה עד שאחוש בסלידה ואז לבסוף אמיט עליכם עונש. עם זאת, ביום הדין, עדיין אראה אתכם, אבל אתם כבר לא תהיו מסוגלים לראות אותי. אני כבר מרגיש שהחיים בקרביכם מעיקים ומשעממים, לכן מיותר לציין שבחרתי סביבה שונה לחיות בה כדי שאוכל להימנע מפגיעת דבריכם הזדוניים ולהתרחק מהתנהגותכם השפלה כדי שלא תוכלו יותר לשטות בי או להתנהג אליי באדישות. לפני שאני עוזב אתכם, עודני קורא לכם להימנע מעשיית הדברים שאינם בהתאם לאמת. במקום זאת, עליכם לעשות את הדברים המספקים את הכל ואשר מועילים לכל בני האדם ומועילים ליעדכם. אחרת אתם תהיו אלה שינחלו אסון.

קטע מתוך "הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם"

הברק ממזרח, כנסיית האל הכול יכול נוסדה בעקבות הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול, הביאה השנייה של ישוע אדוננו, המשיח של אחרית הימים. החברים בכנסייה הם אלה המקבלים את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, והנכבשים וניצלים באמצעות דבריו. האל הכול יכול ייסד את הכנסייה לבדו והוא שמנהיג אותה כרועה. היא במפורש לא נוסדה על ידי אדם. המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים. כל עוד תקראו את דברי האל הכול יכול, תבינו שאלוהים אכן הופיע.

אתם מוזמנים להוריד את האפליקציות של כנסיית האל הכול יכול

הודעה מיוחדת: הפקת סרט זו הופקה שלא למטרת רווח על ידי כנסיית האל הכול יכול. אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציין את מקורו. ללא הסכמתה של כנסיית האל הכול יכול, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של סרט זה או להציג אותו באופן מסולף.

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל

הורד את האפליקציה בחינם

סרטונים נפלאים ינחו אותך בהבנת עבודת האל