אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

מזמורי דברי האלוהים | האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים

סרטוני מזמורים   32  

מבוא

מזמור דברי האלוהים

האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים

I

"אמת" היא האמרה האמיתית ביותר של החיים,

והנשגבת מכולן בקרב האנושות כולה.

היא נקראת "אמרת החיים", בשל היותה, בשל היותה...

בשל היותה בקשת האל מהאדם,

ועבודתו הנעשית על ידו ישירות.

זו לא אמרה שמסכמת משהו אחר,

גם לא ציטוט ממילותיו של מישהו גדול.

היא אמירה לאנושות

של אדון עולם, שליט האדמה והשמיים.

II

אלה אינן כמה מילים אשר סוכמו בידי האנושות,

אלא טבע חייו של האל, אלוהים בעצמו.

כך שזאת האמרה "הנעלה ביותר של החיים."

לעסוק באמת זה למלא את חובתו של האדם,

ולספק את רצונו ודרישתו של אלוהים.

זו לא אמרה שמסכמת משהו אחר,

גם לא ציטוט ממילותיו של מישהו גדול.

היא אמירה לאנושות

של אדון עולם, שליט האדמה והשמיים.

III

המהות של "דרישתו" היא האמיתית מכל האמיתות,

ולא סתם תורה ריקה, בלתי ניתנת להשגה.

זו לא אמרה שמסכמת משהו אחר,

גם לא ציטוט ממילותיו של מישהו גדול.

היא אמירה לאנושות

של אדון עולם, שליט האדמה והשמיים.

זו לא אמרה שמסכמת משהו אחר,

גם לא ציטוט ממילותיו של מישהו גדול.

היא אמירה לאנושות

של אדון עולם, שליט האדמה והשמיים.

מתוך ״הדבר מופיע בבשר״