341 למה נועדו כל כוונות האדם

אנשים הם אדיבים אך אנוכיים

בהביאם קרובים חסרי אמונה לכנסייה.

מדגישים אהבה, ללא קשר לאמונתם,

וגם אם זה סותר רצון האל.

יש שמביאים בני זוג והורים בפני האל,

בין אם רוח הקודש מסכימה

ובין אם הרוח עושה עבודתה

"מאמצים הם אנשים כישרוניים" לאל.

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

כוונות האדם נובעות מהשטן,

ואינן יכולות להגשים את עבודת רוח הקודש.

בלי קשר לסוג האדם,

צריכה להיות לו עבודתה של רוח הקודש.

האם יוכל האדם להשלים את רעהו?

מדוע אוהבים בני זוג זה את זה?

מדוע ילדים נשמעים להוריהם?

מדוע הורים מטפלים בילדיהם?

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

מה טוב באדיבותכם לכופרים?

גם אם הם מתקשים להיות חסידי האל,

הם לא יוושעו כפי שאתם סבורים

אלו שזוכים בישועה לא זוכים בה בקלות

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 538 האדם זוכה בישועה כשהוא משליך מעליו את השפעת השטן

הבא: 368 האם נשכחה שנאת הדורות?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

אודות כל אחד שמבצע את תפקידו

בזרם הנוכחי, לכל אדם שאוהב את אלוהים באמת ובתמים ניתנת ההזדמנות לכך שאלוהים יהפוך אותו למושלם. אין זה משנה אם הוא צעיר או מבוגר, כל עוד הוא...

(ג) דברים בנושא קדושתו של אלוהים

"קדושתו של אלוהים" משמעה שמהותו של אלוהים היא מושלמת, שאהבתו חסרת אנוכיות, כל שאלוהים נותן לאדם הוא חסר אנוכיות, וביום הזה אתם תכירו בכך...

עבודה והיווכחות (9)

זה מכבר, "מסורות תרבותיות" ו"השקפות מנטליות" מבוססות מטילות צל על רוחו הטהורה והתמימה של האדם. הן תקפו את נפשו של האדם ללא שמץ אנושיות,...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה