341 למה נועדו כל כוונות האדם

אנשים הם אדיבים אך אנוכיים

בהביאם קרובים חסרי אמונה לכנסייה.

מדגישים אהבה, ללא קשר לאמונתם,

וגם אם זה סותר רצון האל.

יש שמביאים בני זוג והורים בפני האל,

בין אם רוח הקודש מסכימה

ובין אם הרוח עושה עבודתה

"מאמצים הם אנשים כישרוניים" לאל.

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

כוונות האדם נובעות מהשטן,

ואינן יכולות להגשים את עבודת רוח הקודש.

בלי קשר לסוג האדם,

צריכה להיות לו עבודתה של רוח הקודש.

האם יוכל האדם להשלים את רעהו?

מדוע אוהבים בני זוג זה את זה?

מדוע ילדים נשמעים להוריהם?

מדוע הורים מטפלים בילדיהם?

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

מה טוב באדיבותכם לכופרים?

גם אם הם מתקשים להיות חסידי האל,

הם לא יוושעו כפי שאתם סבורים

אלו שזוכים בישועה לא זוכים בה בקלות

באילו כוונות מחזיקים בני האדם?

האין הם ממלאים תכניות ורצונות אישיים?

האם באמת הם פועלים למען האל?

האם כדי למלא את חובת הברוא?

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 538 האדם זוכה בישועה כשהוא משליך מעליו את השפעת השטן

הבא: 368 האם נשכחה שנאת הדורות?

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

דבר האל משיג הכל

אלוהים אומר את דבריו ועושה את עבודתו בהתאם לעידנים השונים, ובעידנים שונים, הוא אומר דברים שונים. אלוהים לא מציית לכללים או חוזר על אותה...

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה