אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על חויות בפני כס משפטו של המשיח

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

46. משמעותה של קבלה אמיתית של האמת

שיאוחה העיר פויאנג, מחוז חנאן

בעבר, בכל פעם שבה קראתי את הדברים שחשף אלוהים בנוגע לאופן שבו אנשים אינם מקבלים את האמת, לא האמנתי שדברים אלו תקפים לגביי. נהנתי לאכול ולשתות את דברי אלוהים, ואף לדבר עליהם עם אחרים. יכולתי לקבל ולאשר שכל דבר שאלוהים אמר הוא האמת, ללא קשר למידה שבה פגעו דבריו בלבי או לא תאמו את רעיונותיי. מעבר לכך, ללא קשר לכמות הפגמים שאחי ואחיותיי הצביעו עליהם בי, יכולתי להכיר בכך ולקבל זאת. לא ביקשתי להצדיק את עצמי, ולכן חשבתי שאני אדם שמקבל בוודאות את האמת. רק אנשים שהיו שחצנים ויהירים במיוחד, ושהיו בעלי דעות בנוגע לדברי אלוהים, ושלא הכירו בכך שדברי אלוהים הם אמת, היו אנשים שלא יכלו לקבל את האמת. תמיד חשבתי כך, עד שיום אחד הקשבתי ל"שיתוף והטפה בנוגע להיווכחות בחיים", והבנתי באמת מה המשמעות של לקבל את האמת.

נאמר שם: "לא די בהכרה בלבד בכך שדברי אלוהים הם אמת, עליך לקבל אותם בלבך ולאפשר לאמת לשכון בלבך ולהפעיל את כוחה. עליה להכות שורשים בלבך ולהפוך לחייך. זהו הביטוי האמיתי של קבלת האמת. ...מה המשמעות של לקבל אותה בלבך? לבך מכיר בכך שמשפט זה הוא אמת ומכיר באופן אמיתי במהות האמת. אז עליך לקבל באופן מלא אמת זו ולאפשר לה לשכון בלבך ולהכות שורשים. לאחר מכן, עליך לחיות בהתאם לאמת זו ולראות דברים לאורה. זו קבלת האמת. ...מאכילה ושתייה של דברי אלוהים ומהכרה בכך שדברי אלוהים הם אמת לא משתמע שאתה אדם המקבל את האמת. רק מהכרה יסודית במהות האמת שבדברי אלוהים וקבלתם בלבך משתמע הדבר. המשמעות של כך היא שעליך להתכחש באופן מלא לרעיונותיך לגבי אלוהים ולסברות המוטעות שהחזקת בעבר כדי לקבל את דברי אלוהים כאמת ולחיות בהתאם לדברי אלוהים. זו היא קבלה אמיתית של האמת" ('דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'). כששמעתי זאת, לבי הזדעזע עמוקות. לא כך חשבתי על קבלת האמת. הקשבתי בקפידה לדברים פעם נוספת, ומתוך הרהור וחיפוש לבסוף הבנתי מה היא המשמעות של קבלת האמת. היכולת להכיר באופן מילולי בכך שדברי אלוהים הם אמת או היכולת לקבל פגמים שאחרים מצאו בנו, אינן קבלה אמיתית של האמת כפי שחשבתי. קבלה אמיתית של האמת משמעה לא רק הכרה בכך שדברי אלוהים הם אמת, אלא גם הכרה במהות האמת וקבלה אמיתית שלה בלבך. זו התכחשות מלאה לרעיונות, ההשקפות והסברות המוטעות הקודמים שלך. זה לאפשר לאמת להכות שורשים בלבך ולהיות מסוגל לחיות לפי האמת. הללו הם קבלה אמיתי של האמת.

לאחר שהבנתי כל זאת, התחלתי לחשוב על עצמי: האמנתי שאני אדם המקבל את האמת, אך האם קיבלתי את דברי אלוהים בלבי? האם האמת הפעילה את כוחה בלבי? האם התכחשתי לרעיונות ולסברות המוטעות שהיו בליבי בעבר? לאחר שבחנתי את עצמי בקפדנות, הבנתי שלא עשיתי דבר מכך. לדוגמה: אלוהים חשף שאין כל אהבת אמת בקרב בני האדם, ושכולם מנצלים זה את זה. למרות שהכרתי מילולית באמת שאותה אמר אלוהים, תמיד חשתי בלבי שביני ובין אשתי, ילדי והורי שוררת אהבת אמת זה כלפי זה. שפתי הכירו באמת לפיה אלוהים אינו הופך את בני האדם למושלמים בהתבסס על מעמדם, אלא בהתאם לשאלה האם הם מחזיקים באמת או לא. אך לבי עדיין החזיק בהשקפותיי האישיות לפיהן ככל שהמעמד שלי גבוה יותר, כך יגדל הסיכוי שאלוהים יביאני לידי שלמות, וככל שהמעמד שלי גבוה יותר, כך יותר אנשים יישאו אליי את עיניהם. חשבתי שגם אלוהים יהיה מרוצה ממני. לכן תמיד דאגתי בכל הקשור לפגיעה במעמדי או שיפור במעמדי, ותמיד חשתי חוסר שקט בנוגע לכך. בדבריי הכרתי בכך שאלוהים אמר שקשיים ועידון, והתמודדות וגיזום, הם אהבת אלוהים, והם המועילים ביותר לחייו של האדם. אך לא ביקשתי להבין את מהות האמת של דברים אלו, ולא הכרתי באופן שבו אלוהים אוהב את האנושות ובאופן שבו אהבת אלוהים באה לידי ביטוי, עד כדי כך שלא הייתי מוכן לקבל שאלוהים משתמש באנשים, בחומרים ובדברים שאינם תואמים את דעותיי כדי לזכך אותי ולטפל בי, ואפילו עד כדי כך שהתלוננתי ורטנתי בנוגע לכך. ידעתי שדרישתו של אלוהים שאנשים יהיו כנים היא קריטית, אבל לא התמקדתי ביישומה או בהיווכחות בה. עדיין שיקרתי לעתים קרובות והוניתי אחרים למען כבודי שלי. לאחר מכן, לא הייתי מוכן להביע בפתיחות את האמת. כשנתקלתי בבעיות שהצריכו לחוות קושי פיזי בזמן ביצוע חובותיי, התחלתי לעבוד כדי לצאת ידי חובה, ולא הקדשתי עצמי לחובותיי. פי קיבל שאלוהים ביקש לחפש את רצונו בכל הדברים ולפעול בהתאם לרצונותיו, אך במציאות, כשניצבתי בפני דברים, עשיתי אותם כפי שהעדפתי ובהתאם לרצוני שלי. כלל לא הצבתי את אלוהים בראש מעייניי. כמו כן, כשאנשים אחרים ציינו את הפגמים שלי, ואמרו שאני שחצן מדי ושאני עושה דברים בדרכי שלי, לבי לא קיבל את הביקורת שלהם. במקום זאת פחדתי שאחרים יאמרו שאני לא מקבל את האמת, ולכן הנהנתי והכרתי בכך כנגד רצוני. אך במציאות, לא לקחתי בחשבון את הביקורת שלהם. היו דברים רבים בנוגע אליי שהראו שלא קיבלתי את האמת. אך כשראיתי שדברי אלוהים חושפים שכל האנשים אינם מקבלים את האמת, לא קיבלתי את דברי אלוהים כאמת, ולא ניסיתי להבין את המהות של דברי אלוהים ולבחון את עצמי. במקום זאת, דמיינתי שאני יוצא דופן ביחס לדברי אלוהים, וחשבתי שאני מישהו שקיבל את האמת. האם לא היה זה הביטוי הכי ברור של אי-קבלת האמת? בו-בזמן ראיתי שאני מישהו שלא מקבל את האמת בשום דרך. ביטויי "קבלת האמת" שלי היו רק פעולות למראית עין – הם היו מסווה לכך שאני אפילו לא קרוב לקבלת האמת. לא הכרתי את עצמי. באמת לא הכרתי את עצמי! אחרי שנעשיתי מודע לכך, לא יכולתי שלא לחוש פחד. ידעתי שהאמנתי באלוהים כל אותן שנים, ועדיין חייתי מחוץ לדבריו. באמת לא קיבלתי את השיפוט והייסורים של אלוהים. הייתי פשוט חסר אמונה בלבי, וגם אלוהים וגם האמת נעדרו מחיי. אם הייתי ממשיך להאמין באלוהים כך, דברי אלוהים לעולם לא היו יכולים להפוך לחיי. לעולם לא הייתי יכול להתרחק מהשפעת השטן ולהינצל ולהיהפך למושלם. ההיפך הוא הנכון, הייתי נידון לכף חובה על ידי אלוהים ומקבל את ענישתו של אלוהים.

השבח לאל על שהנחה אותי ואפשר לי להבין מה המשמעות של קבלה אמיתית של האמת; על שאפשר לי לראות שידיעות העבר שלי והתנהגותי בעבר היו מגוחכות מדי ולא תאמו את רצון אלוהים. אני רוצה להתחיל מחדש ולרכז את מאמצי בקבלת מהות האמת שבכל דברי אלוהים אל לבי וליישם זאת בפעולותיי. אני רוצה להיות מסוגל לחיות לפי האמת, להפוך לאדם המקבל באמת את האמת.

קודם:כל מה שאלוהים הוא אומר הוא עצם שיפוטו את האדם

הבא:המשמעות האמתית של ההתמרדות כנגד אלוהים

פוסט בנושא דומה

 • סוף סוף אני פועל מעט כמו בן אדם

  שיאנג וונג מחוז סצ'ואן אני חש ייסורים עמוקים בליבי בכל פעם שאני רואה את דבריו של אלוהים: "אנושות אכזרית, ברוטלית! המזימות והתחבולות, המאבק אחד עם השני…

 • ההבנה שצעדתי בנתיב הפרושים

  עבודתו של פטרוס הייתה מילוי חובתו של ברוא אל. הוא לא עבד בתפקיד שליח, אלא עבד כחלק מעיסוקו בחיפוש אהבת האל. גם מהלך עבודתו של פאולוס כלל את עיסוקו האישי: ...לא היו חוויות אישיות בעבודתו – היא נעשתה לשם העבודה עצמה ולא מתוך עיסוק בחיפוש שינוי. כל עבודתו הייתה עסקת חליפין.

 • זהו יישום האמת

  פאן שינג בעבר צֻוותּי עם אחות אחת לעבוד על כמה מטלות. מכיוון שהייתי יהירה ומתנשאת ולא חיפשתי את האמת, היו לי כמה דעות קדומות בנוגע לאחות הזו שתמיד שמ…

 • דבר האל שינה את השקפותיי ורעיונותיי השגויים מן הקצה אל הקצה

  פיחה העיר שיאנינג, מחוז חוביי תמיד האמנתי שבעלי ואני חיים כש"הפנים שלנו לעבר האדמה וגבינו לעבר השמש", משום שלא למדנו מספיק כשהיינו צעירים, ומשום שלא …