שאלה 3: אתם אומרים שהאדון ישוע חזר, אז מדוע לא ראינו אותו? לראות זה להאמין ועדות מפי השמועה אינה אמינה. אם לא ראינו אותו, פירוש הדבר הוא שכנראה הוא עדיין לא חזר. אאמין לזה כשאראה את אותו. אתם אומרים שהאדון ישוע חזר, אז איפה הוא עכשיו? איזו עבודה הוא עושה? אילו דברים אמר האדון? אאמין לזה לאחר שתוכלו להבהיר את הדברים האלה דרך עדות.

תשובה:

הופעתו של האל ועבודתו באחרית הימים הנם בדיוק כפי שישוע אדוננו ניבא. ישנם שני חלקים – ביאתו הסודית וביאתו הפומבית. הביאה הסודית מתייחסת להתגלמות של אלוהים בקרב האנושות כבר האנוש, על מנת להשמיע את דברו ולבצע את עבודתו באחרית הימים. זוהי ביאתו הסודית. ביאתו הפומבית היא ההגעה הגלויה של ישוע בענני השמיים, דהיינו, הגעתו של ישוע עם עשרות אלפי מלאכים, לנגד עיני כל האומות והעמים. כאשר אנו נושאים עדות כיום אודות עבודת המשפט של האל באחרית הימים, רבים יש ספקות: "אתם אומרים שהאל הופיע ושהוא מבצע עבודה. למה לא ראינו אותו? מתי ואיך האל מביע את דבריו? האם מישהו הקליט את דברי האל בזמן שנאמרו, או שמא האל מביא את הדברים האלה ישירות אלינו? למה האל מדבר בקרבכם? למה אנחנו לא שומעים את קולו או רואים אותו?" ...אלוהים הופיע בסין, במזרח. הוא מביע את קולו ומבצע את עבודתו בדמות המגולמת בבשר ודם של בר האנוש. אין כאן שום דבר על-טבעי. אלוהים עוטה על עצמו בשר ודם, הופעתו היא כשל אדם רגיל, והוא מדבר ופועל בקרבנו. שום דבר אינו על-טבעי. יש האומרים: "אם אין זה על-טבעי אפילו במקצת, האם הוא אלוהים או לא? אם אלוהים מופיע ועובד, אזי הופעתו ועבודתו צריכים להיות על-טבעיים". הבה אשאל אתכם, האם ישוע אדוננו היה על-טבעי בעבודתו? כאשר הוא דיבר עם פטרוס, האם אנשים במקומות אחרים יכלו לראות זאת? כאשר הוא הציג אותות ונסים במקום אחד, האם אנשים במקום אחר יכלו לראות זאת? בפירוש לא. ישוע אדוננו היה בר האנוש בבשר ודם, ועבודתו ודבריו לא היו על-טבעיים. פרט להצגת האותות והנסים, לא היו היבטים על-טבעיים. זו הסיבה לכך שאנשים במקומות אחרים לא יכלו לשמוע את דבריו או לראות את עבודתו – רק אלה שהיו לצדו יכלו לראות, לשמוע ולחוות אותם. זהו הצד המעשי והנורמלי בעבודתו של האל. לפיכך, דתות אחרות וכתות אחרות אינן מכירות את העבודה שאלוהים עשה באמצעות "כנסיית האל הכל יכול" בסין. מדוע הן אינן מכירות? האל אינו פועל בדרכים על-טבעיות. רק אלה שהאל פועל בקרבם יכולים לראות ולשמוע זאת. אלה שהאל לא עבד בקרבם אינם יכולים לשמוע את קולו. כאשר ישוע אדוננו ביצע את עבודתו בקרב העם היהודי, האם אנו, בני העם הסיני, יכולנו לראות או לשמוע זאת? האם תושבי בריטניה או אמריקה במערב יכלו לראות או לשמוע זאת? אם כן, מדוע תושבי המערב והסינים במזרח יכלו בסופו של דבר לקבל את עבודתו של ישוע אדוננו? משום שהיו אנשים שנשאו עדות, שהפיצו את הבשורה אלינו, והם נתנו לנו את כתבי הקודש האלה, אשר תיעדו את דבריו של ישוע אדוננו ואת עבודתו. כאשר התפללנו לישוע אדוננו, רוח הקודש ביצעה את עבודתה בקרבנו. היא העניקה לנו חסד. וכך התחלנו להאמין שישוע אדוננו הוא האל והמושיע. כך התחלנו להאמין. תושבי המערב אומרים, "אלוהים הופיע בסין ועבד בה – למה לא ידענו על כך? למה לא יכולנו לראות או לשמוע זאת?" האם קל להסביר את השאלה הזאת?

האם ישנן בכתבי הקודש נבואות של האל אודות העבודה באחרית הימים? מה אמר על כך ישוע אדוננו? "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב, כך יהיה גם בואו של בר האנוש" )מתי כ"ד 27). מה פירוש הדבר? פירושו שעבודת האל באחרית הימים היא כמו ברק היוצא מהמזרח. בר האנוש יעבוד במזרח ויאפשר לתושבי המזרח לחזות תחילה בהופעת האור הגדול, לראות את הופעת האור האמיתי, לחזות בהופעת האל. זמן קצר מאוד אחר כך, אור גדול זה יאיר למערב, ממש כמו ברק. דהיינו, אחרי שדבריו של האל הכל יכול יצאו מהמזרח, הם פורסמו באינטרנט, וכך הם התפשטו מערבה. מתי פורסמו דבריו של האל הכל יכול באינטרנט? הגרסה הסינית פורסמה באינטרנט, לכל המאוחר, ב-2007, או מוקדם יותר ב-2005. הגרסה האנגלית הועלתה ככל הנראה לאינטרנט ב-2010. דברי האל היו באינטרנט שנים רבות כל כך, ובכל זאת, כמה אנשים מעולם הדת נכנסו לאינטרנט לעיין בהם? לא הרבה. מעטים מאוד עשו זאת. דרכו של האל והדברים שאמר נמצאים באינטרנט זה זמן רב. אנשים ראו כעת שדברי האל הכל יכול נמצאים באינטרנט, אז מדוע המאמינים האדוקים-כביכול שמאמינים בישוע אדוננו לא עיינו בהם? מהי הנקודה כאן? העדות לדרכו של האל כבר ניתנה לאנשים בכל הארצות והאזורים. אם האדם אינו מעיין בדברים ובסופו של דבר סובל אובדן והשמדה, מי האחראי לכך? מי האחראי לטעות זו? האם טעות זו היא של אלוהים או של האדם? היא של האדם. מדוע אנו אומרים זאת? משום שישוע אדוננו אמר לפני זמן רב, "לכן הישמרו, כי אינכם יודעים באיזו שעה יבוא האדון" (מתי כ"ד 42), "ובחצות הלילה נשמעה קריאה 'הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו'" (מתי כ"ה 6), "צאני שומעות את קולי" (יוחנן י' 27). ישוע אדוננו אמר דברים כאלה עוד פעמים רבות: "בקשו, ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו וייפתח לכם" (מתי ז' 7). זו הבטחתו של האל, וישוע אדוננו אמר דברים ברוח זו כמה וכמה פעמים. לפי דבריו של ישוע אדוננו, אם האדם לעולם אינו מבקש את האל ולעולם אינו חוקר בעניין כאשר הוא שומע על מישהו שנושא עדות על ביאת האל, ובמקום זאת מגנה זאת מתוך עיוורון ואומר דברים כגון, "כל אלה שנושאים עדות לביאתו של האל הם כופרים ואפיקורסים", אזי אנשים אלה שלא קיבלו את עבודתו של האל יידרדרו לאסון בבוא הקץ וייענשו במוות בייסורים. את מי יש להאשים? רבים מקהילות דתיות חשדניים בעניין זה. "מדוע אלוהים אינו מופיע בפנינו? מדוע הוא מסתתר מפנינו? מדוע הוא אינו מגלה לנו?" האם אלוהים אמר אי פעם, "כאשר אגיע בחשאי לבצע עבודה, אופיע ואתגלה בפני כל האנשים?" מה אמר אלוהים? "אם משום כך לא תישמר, אבוא עליך כגנב, ולא תדע באיזו שעה אבוא עליך" (ההתגלות ג' 3). זו הייתה הנבואה בספר ההתגלות. לפיכך, אם אנו, כמאמינים בישוע, שומעים שמישהו נשא עדות ש"החתן הגיע; ישוע חזר", ואיננו חוקרים זאת באופן פעיל או מקבלים את הבשורה של האל באחרית הימים, אזי כאשר נידרדר לאסון ונמות כעונש על כך, לא נוכל להאשים את האל. עלינו לחפש את האשמה בקרבנו ולראות אלו היבטים לא ביצענו כהלכה. רק זה הוגן. במבט לאחור, כיצד קיבלתם את ישוע אדוננו? האם ישוע אדוננו בא אליכם? האם ישוע אדוננו הופיע בפניכם? הוא לא עשה דבר מכל אלה. קיבלתם את ישוע אדוננו משום שאחרים הטיפו את הבשורה ונשאו עדות בפניכם אודות ישוע. אמונה בדרך מגיעה משמיעה אודות הדרך, ואילו שמיעה אודות הדרך מגיעה מדברי האל. עכשיו כאשר מישהו נשא עדות בפניכם על הבשורה הזאת ועל העובדה שאלוהים הגיע כדי לבצע את עבודתו, אלה אהבת אל, רחמים ודאגה בעבורכם – האם אינכם צריכים להבין זאת כך? כך צריך להבין זאת אדם אדוק. לפיכך, אל תהיו יהירים לנוכח האל, אל תעריכו את עצמכם יתר על המידה, אל תחשבו, "כאשר אלוהים יגיע, הוא צריך קודם כול להתגלות בפניי. הוא צריך קודם כול לגלות זאת לי. אם הוא יגיע ולא יגלה זאת לי, אזי הוא אינו אלוהים ואני לא אכיר בו." איזה מין אנשים חושבים כך? אלו טעויות הם עשו? האם אתם מעזים לקבוע שאלוהים חייב לגלות לכם כאשר הוא מגיע? מהו הבסיס שלכם לכך? האם ישוע אמר לכם, "תחילה אגלה זאת לכם כאשר אגיע"? האם הוא אמר לכם דברים כאלה? האם אתם חושבים שאתם מעל כל האחרים בעולם, שאתם החשובים ביותר, שאתם אוהבים את אלוהים יותר מכולם? האם אתם מעל כל האחרים? האם אתם יצירי אל מיוחדים מאוד? האם ניתן להציל בקלות מישהו כזה? מדוע על האל לבצע את עבודת המשפט באחרית הימים? משום שהאנושות המושחתת אינה ראויה לחזות באל. האנושות המושחתת נגועה כולה בטבעו של השטן. כולם יהירים וגאוותניים, ולכולם יש משאלות מופרזות בנוגע לאל. כולם מציבים את עצמם מעל כל האחרים, קצת מתחת לשמיים והרבה מעל כל האחרים, כאילו היושב במרומים מעדיף אותם. עם טבע מושחת שכזה, כל מי שלא קיבל את המשפט והתוכחה של האל אינו ראוי לחזות באל.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

אתם תגלו שישנם אנשים רבים, לרבות דמויות מעולם הדת, שאומרים: "אם אלוהים הגיע, מדוע לא ראיתי אותו? העובדה שלא ראיתי אותו מוכיחה שהוא לא הגיע." כיצד זה נשמע לכם? זה נשמע מגוחך ואבסורדי. האם אתם יכולים לראות את אלוהים? אילו ראיתם את אלוהים עצמו, הייתם מתים! אם כך, באיזה אופן מגיע אלוהים? הוא מתגלם כבשר ודם בדמות בר האנוש, שמשמיע דברים כדי להציל את האנושות. אילו ראיתם את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, הייתם מסוגלים לזהות אותו? האם הייתם מסוגלים? (לא.) לא הייתם מסוגלים. כאשר הוא בא בדמות ישוע אדוננו, אנשים רבים ראו את ישוע אדוננו. אך כמה מהם זיהו אותו כמשיח, כבן האלוהים? רק אדם אחד, פטרוס, וזאת מכיוון שרוח הקודש האירה את עיניו. מה זה מוכיח? זה מוכיח שלבני אדם מושחתים אין סיכוי לראות את גופו הרוחני של אלוהים כל עוד יש להם גוף גשמי. אילו ראיתם את גופו הרוחני של אלוהים, הייתם מתים. אז אל תעלו בדעתכם שתראו אותו אי פעם. בני אדם מושחתים שרוצים לראות את אלוהים, מה הם מסוגלים לראות? אם הם שומעים את קולו של אלוהים, זה בלבד כבר מהווה חסד גדול עבורם, נכון? (כן.) כאשר אלוהים עשה את עבודתו בעידן החוק, כמה אנשים יכלו לשמוע את קולו של אלוהים? האם היה ולו קומץ אנשים שיכלו לשמוע את קולו? לא, אף לא קומץ. אנו יודעים שאיוב שמע את קולו של אלוהים, אבל האם הוא ראה את פניו? לא, הוא רק שמע את האל יהוה מדבר אליו מבעד לסערה. לכן האם אנו יכולים לומר שלשמוע את קולו של אלוהים זה אותו הדבר כמו לפגוש אותו? (כן, אנו יכולים.) משה שמע את אלוהים קורא אליו, אך האם הוא ראה את פניו של אלוהים? (לא, הוא לא ראה.) מאוחר יותר משה ראה את גבו של אלוהים, אך לא את פניו. לכן אם אתם שומעים מישהו אומר: "יש אנשים שמעידים על ביאתו של אלוהים. הם אומרים שאלוהים הגיע, אבל איך ייתכן שלא ראיתי אותו? מדוע זה לא מוזכר בערוצי הטלוויזיה והרדיו?" מה בנוגע לדיבורים כאלה? הם ילדותיים מאוד! מי ראה את ביאתו של ישוע אדוננו? היהודים. אלה ששמעו בדברי ישוע אדוננו את קולו של אלוהים ונוכחו שיש בהם סמכות ועוצמה נעשו חסידיו. אך בסופו של דבר, כמה אנשים באמת האמינו בישוע אדוננו, באמת הלכו בעקבותיו? מעטים מאוד מבין בני האדם. אם כך, כאשר אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מופיע באחרית הימים כאדם רגיל, אין לנו צורך לראות את פניו של אותו אדם כדי לחזות בפניו של אלוהים. תחת זאת, כאשר אנחנו שומעים את קולו ורואים את האמיתות שהוא מביע, עלינו לקבל אותן, להישמע להן ולנהוג על פיהן. מי שעושה זאת יזכה באמת, בחיים ובישועת האל. האם יש היגיון בדבריהם של אנשים שאומרים: "אני צריך לראות את פניו של המשיח בטרם אקבל אותו"? (לא, אין.) האם החזות של התגלמותו של אלוהים יכולה לייצג את גופו הרוחני של אלוהים? האם החזות של ישוע אדוננו יכולה לייצג את החזות האמיתית של אלוהים? (לא.) היא לא יכולה. לכן החזות שנטל אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם היא זמנית, והיא נועדה רק להרגיע את האנשים בכך שהוא אדם רגיל ככל האדם. הדבר החשוב ביותר שצריך אדם לעשות כדי לקבל את אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם הוא להקשיב לדבריו ולקבל את כל האמיתות שהוא מביע. זוהי הדרך לזכות באהבת האל ובישועת האל! אם לא תקשיבו לדבריו של אלוהים בהתגלמותו ולא תקבלו את האמיתות שהוא מביע, לעולם לא יהיה קשר ביניכם ובין אלוהים, ולא תזכו בשבחיו, נכון? (נכון.) אם כך האמיתות שמביע אלוהים באחרית הימים הן אמיתות שיכולות לטהר ולהושיע אנשים, ולכן הן האמיתות הקריטיות ביותר. אנשים שאינם מקבלים אותן ואינם מקיימים אותן, לבטח לא יזכו לעולם בישועת האל.

משיתופיהם של בכירים

קודם: שאלה 2: אתם נושאים עדות על כך שאלוהים התגלם כבשר ודם בתור בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט באחרית הימים, אך רוב הכמרים והבכירים הדתיים טוענים שאלוהים יחזור עם העננים. הם מבססים זאת בעיקר על הפסוקים הבאים מספרי הקודש: "ישוע זה ... בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו..." (ההתגלות א' 7). ויתרה מזאת, כמרים ובכירים דתיים גם מלמדים אותנו שכל אדון ישוע שלא בא עם העננים הוא משיח שקר שיש לדחות. לכן אנחנו לא בטוחים אם ההשקפה הזו תואמת את ספרי הקודש. האם הבנה כזו נכונה או לא?

הבא: שאלה 4: הכמרים והבכירים הדתיים מטיפים לעתים קרובות למאמינים שכל עדות שלפיה האדון שב כבשר ודם היא שקרית. הם מבססים זאת על הפסוקים הבאים מכתבי הקודש: "אִם יֺאמַר לָכֶם אִישׁ בָּעֵת הַהִיא, 'הִנֵּה פֺּה הַמָּשִׁיחַ' אוֹ 'הִנֵּהוּ שָׁם', אַל תַּאֲמִינוּ, כִּי יָקוּמוּ מְשִׁיחֵי שֶׁקֶר וּנְבִיאֵי שֶׁקֶר וְיִתְּנוּ אוֹתוֹת גְּדוֹלִים וּמוֹפְתִים כְּדֵי לְהַתְעוֹת, אִם אֶפְשָׁר, גַּם אֶת הַבְּחִירִים" (מתי כ"ד 23-24). עכשיו אין לנו מושג איך עלינו להבחין במשיח האמיתי מבין משיחי השקר. תוכלו בבקשה לשפוף אור על השאלה הזו.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה