שאלה 1: אנחנו מאמינים ששובו של האדון פירושו שהמאמינים יינשאו ישירות אל מלכות שמיים, שכן כך נכתב בספרי הקודש: "אז אנחנו, הנותרים בחיים, נילקח יחד איתם בעננים לפגוש את האדון באוויר, וכך נהיה תמיד עם האדון" (תסלוניקים א' ד' 17). אתם מעידים שהאדון ישוע שב, אז מדוע אנחנו עכשיו על פני האדמה ולא נלקחים עדיין?

תשובה:

עלינו לקוות לשובו של אלוהים על סמך הנבואות שניבא הוא עצמו. זאת הדרך הרגילה ביותר של ההמתנה לשובו של אלוהים. את מי את מצטטת בעצם? את דברי אלוהים או דבריהם של בני האדם? "אז אנחנו, הנותרים בחיים, נילקח יחד איתם בעננים לפגוש את האדון באוויר", מי אמר את זה? האם אלה דבריו של ישוע אדוננו? ישוע אדוננו מעולם לא אמר משהו כזה. גם רוח הקודש מעולם לא אמרה משהו כזה. הדברים הללו שאת מאמינה בהם ומצטטת אותם הם דבריו של פאולוס. האם דברי פאולוס מייצגים את דברי ישוע אדוננו? האם הוא יכול לייצג את אלוהים? רק אלוהים יודע את התשובה לתעלומה הזו. אם אנו בני אדם המושחתים מעזים לפרש ולשפוט כך בצורה עיוורת, זו בעיה רצינית. פאולוס לא היה המשיח. הוא היה בסך הכול אדם רגיל ומושחת. כתביו מלאים ברעיונות ובדמיונות של בני אנוש. דבריו אינם אמת, ולכן איננו יכולים להשתמש בהם כהוכחה. כל הוכחה צריכה להתבסס על דברי אלוהים שבספרי הקודש. זה עולה בקנה אחד עם האמת. טעות היא לחקור את ההילקחות והביאה אל מלכות השמיים על סמך דבריהם של אנשים בספרי הקודש, בפרט פאולוס, במקום להתבסס על דברי ישוע אדוננו, כי דברי ישוע אדוננו הם האמת, ורק לדבריו יש סמכות. רק ישוע אדוננו הוא המשיח, המלך של מלכות השמיים. למה שלא תחפשו בדברי ישוע אדוננו את האמת ואת רצון האל? למה במקום זאת אתם מתבססים בחיפושיכם על דברים שאמרו בני אדם? האם זה תואם את רצון האל? זה גורם לכם ללכת בעקבות בני אדם ובדרככם שלכם. על פני האדמה אלוהים ברא את בני האדם מחומר. הוא הטיל עליהם למלא את חובתם על פני האדמה, כלומר לנהל את בריאתו בעולם הזה. הוא דרש מהם להישמע לו, לסגוד לו ולכבדו בעולם הזה, וקבע שמחוז חפצם הוא הארץ, לא השמיים. זאת ועוד, אלוהים אמר לנו לפני זמן רב שהוא יכונן את מלכותו על פני האדמה. הוא ישכון עם בני האדם בעולם הזה, ומלכויות הארץ חייבות להפוך למלכויות המשיח. לכן מלכות האל תכונן לבסוף בארץ ולא בשמיים. אנשים רבים מבקשים תמיד להינשא מעלה לשמיים. זאת התפיסה והדמיונות שלהם, השאיפה הגחמנית שלהם. זה כלל לא תואם את האמת או את עבודתו בפועל של אלוהים.

בואו נראה מה אומר ישוע אדוננו: "אבינו שבשמיים, יתקדש שמך. מלכותך תבוא, רצונך ייעשה בארץ כפי שהוא בשמיים" (מתי ו' 9-10). ישוע אדוננו אמר לנו בבירור שמלכות האל היא בארץ ולא בשמיים. רצונו של אלוהים ייעשה בארץ כמו בשמיים. בואו נקרא מתוך ספר ההתגלות כ"א 2-3: "וראיתי את עיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מאת אלוהים מהשמיים... הנה משכן האל עם בני אדם, והוא ישכון איתם, והם יהיו עמו, ואלוהים עצמו יהיה איתם ויהיה האל שלהם." בואו נעבור אל ההתגלות י"א 15: "מלכויות העולם היו למלכויות של אדוננו ושל למשיחו, והוא ימלוך לעולם ועד." הנבואות האלה הזכירו ש"משכן האל עם בני אדם," "...ירושלים החדשה, יורדת מאת אלוהים מהשמיים," "מלכויות העולם היו למלכויות של אדוננו ושל למשיחו." זה מוכיח שאלוהים יבנה את מלכותו על פני האדמה, ושהוא ישכון בה לצד בני האנוש. מלכויות העולם יהפכו כולם למלכויות המשיח, והם ישרדו לעולמי עד. אם אנו מאמינים שמלכות האל היא בשמיים על סמך התפיסות והדמיונות שלנו, ומאמינים שכאשר יגיע אלוהים הוא יעלה אותנו לשמיים, האם דבריו הקודמים לא נאמרו לשווא? למעשה התוצאה הסופית של תוכנית הניהול של אלוהים להצלת האנושות היא ביסוס של מלכות האל על פני האדמה. האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, עושה את עבודת השיפוט והטיהור של האנושות כדי ליצור בעולם הזה קבוצה של מתגברים. אלה שזוכים לישועת האל, נעשים מושלמים והופכים למתגברים, הם אלה שנוהגים לפי דברי אלוהים והולכים בדרכו בעולם הזה. הם האנשים שיילקחו למלכותו. לאחר שאלוהים ייצור את המתגברים, רצונו של אלוהים יתממש על פני האדמה. אז תיוסד מלכות המשיח בעולם הזה, ואלוהים יזכה למלוא התהילה. בסוף הוא יגשים את הנבואות שבספר ההתגלות. עובדות אלה טרם התבהרו לנו? איזה מקום הכין עבורנו ישוע אדוננו? הוא קבע שעלינו להיוולד באחרית הימים, לקדם את פניו בשובו לעולם הזה, לזכות בטיהור מידי אלוהים, להיעשות מושלמים ולהפוך למתגברים, וזאת כדי שנוכל לבצע את רצונו של אלוהים, ושכל מלכויות הארץ יהפכו למלכויות המשיח. זהו רצון האל. אלוהים בא לארץ, אבל אנו מנסים לעלות לשמיים. אם הוא יישא אותנו מעלה באוויר... ובכן, אין שם מזון או מקום לשכון בו. איך נשרוד? האם כל זה אינו רק התפיסות והדמיונות שלנו? האם אלוהים יעשה משהו כזה? העובדה שאנו יכולים לחשוב כך מוכיחה שאנחנו ממש ילדותיים. כאילו שהראש שלנו נמצא בעננים!

לכן מלכות אלוהים תכונן על פני האדמה באחרית הימים. היעד האחרון של האנושות יהיה בארץ, לא בשמיים. האל הכול יכול אומר, "כשאלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה, פירוש הדבר יהיה שהאנושות זכתה לישועה שהשטן הושמד, ושעבודתו של אלוהים בבני האדם הסתיימה לגמרי. אלוהים לא ימשיך עוד לעבוד בבני האדם, והאדם לא יחיה עוד בתחומו של השטן. לפיכך, אלוהים לא יהיה עוד עסוק, והאדם לא יתרוצץ עוד במרחב. אלוהים והאדם יבואו למנוחה בעת ובעונה אחת. אלוהים ישוב לעמדתו המקורית, וכל אדם ישוב למקומו המתאים. אלה הם היעדים שאלוהים והאדם ישכנו בהם בהתאמה לאחר סיום כל ניהולו של אלוהים. לאלוהים יש היעד שלו ולאדם יש היעד שלו. בעת מנוחה, אלוהים יוסיף להנחות את האנושות כולה בחייה על פני האדמה. כשהאדם יחיה לאורו של אלוהים, הוא יעבוד את האל האמיתי האחד שבשמיים. אלוהים לא יחיה עוד בקרב האנושות, וגם האדם לא יוכל לחיות עם אלוהים ביעד של אלוהים. אלוהים והאדם לא יכולים לחיות באותו מישור – לכל אחד מהם אורח חיים המתאים לו. אלוהים הוא זה שמנחה את האנושות כולה, ואילו האנושות כולה היא התגשמותה של עבודת הניהול של אלוהים. האנושות היא זו שמובלת. במהותה, האנושות לא דומה לאלוהים. לנוח פירושו לשוב למקומכם המקורי. לפיכך, כשאלוהים בא למנוחה, פירוש הדבר הוא שאלוהים שב למקומו המקורי. אלוהים לא יחיה עוד על פני האדמה ולא יהיה שותף לשמחה ולסבל של האנושות כשהוא בקרב האנושות. כשהאנושות תבוא למנוחה, פירוש הדבר הוא שהאדם יהפוך לברוא אמיתי. האנושות תעבוד את אלוהים על פני האדמה ותחיה חיים אנושיים רגילים. בני אדם לא ימרדו עוד באלוהים ולא יתנגדו לו. הם ישובו לחיים המקוריים של אדם וחווה. אלה הם החיים והיעדים של אלוהים והאנושות בהתאמה לאחר שהם יבואו למנוחה. תבוסתו של השטן היא מגמה בלתי נמנעת במלחמה בין אלוהים והשטן. כך, בואו של אלוהים למנוחה לאחר השלמת עבודת הניהול שלו וישועתו המוחלטת של האדם ובואו למנוחה הופכות אף הן למגמות בלתי נמנעות. מקום מנוחתו של האדם הוא על פני האדמה, ומקום מנוחתו של אלוהים הוא בשמיים. כשהאדם יעבוד את אלוהים במנוחה, הוא יחיה על פני האדמה, וכשאלוהים יוביל את החלק הנותר של האנושות במנוחה, הוא יוביל את בני האדם האלה מהשמיים ולא מהארץ" ("אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה" ב'הדבר מופיע בבשר'). האל הכול יכול אמר לנו מפורשות שעם השלמת עבודת הניהול של אלוהים, גם אלוהים וגם האדם יזכו במנוחה. מקום מנוחתו של אלוהים הוא בשמיים, ואילו מקום המנוחה שלנו בני האנוש הוא בארץ. זהו היעד היפה שאלוהים הכין עבורנו בני האדם. זו גם מלכות האלוהים שתתגשם על פני האדמה. אם אנו מאמינים באלוהים במהלך שנים רבות, ועדיין איננו מסוגלים לראות זאת, האין זה אומר שאיננו מבינים את האמת ואת דברי אלוהים?

מהי למעשה ההילקחות? לרוב האנשים זה לא ממש ברור. תעלומת הילקחות הקדושים נתגלה רק כאשר הגיע האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר, "המשמעות של 'הילקחות' אינה להילקח ממקום נמוך אל מקום גבוה, כפי שאנשים מתארים לעצמם. זו טעות ענקית. המונח 'הילקחות' פירושו שבחרתי והועדתי אותם מראש. המילה מתייחסת לכל אלה שבחרתי והועדתי מראש. אלה שזכו במעמד של בן בכור, במעמד של בנים או אנשים, הם כולם אנשים שחוו הילקחות. זה כלל אינו מתיישב עם תפיסותיהם של אנשים. אלה שיש להם חלק בביתי העתידי הם כולם אנשים שחוו הילקחות. הקביעה הזו נכונה לחלוטין, לעולם אינה משתנה ואיש אינו יכול להפריך אותה. זו התקפת-הנגד על השטן. כל מי שהועדתיו מראש יילקח" ("פרק 104" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'). דבריו של האל הכול יכול ברורים מאוד. "להינשא מעלה" זה לא מה שאנו חושבים: להילקח מהארץ מעלה באוויר ולקדם את פני אלוהים בעננים. וזה גם לא להילקח למעלה לשמיים. המשמעות היא שכאשר אלוהים ישוב לעולם הזה כדי לומר את דבריו ולעשות את עבודתו, אנו נשמע את קולו של האל ונוכל ללכת בעקבותיו ולהישמע לעבודתו באחרית הימים. זה הפירוש האמיתי של להינשא מעלה לפני כס מלכותו של אלוהים. כל מי שיכולים להבחין בקולו של אלוהים, למצוא את האמת בדבריו של האל הכול יכול, לקבל את האמת ולחזור אל האל הכול יכול הם העלמות החכמות. הם הזהב, הכסף ואבני החן ש"נגנבו" על ידי אלוהים והוחזרו לביתו, כי כולם איכותיים ומסוגלים להבין ולקבל את האמת. הם מסוגלים להבין את קולו של אלוהים. הם אלה שזכו באמת ובתמים להילקח. הם המתגברים שייווצרו כתוצאה מהעבודה שאלוהים יעשה לאחר שירד ארצה בחשאי באחרית הימים. מאז שהאל הכול יכול החל את העבודה של אחרית הימים, עוד ועוד אנשים שבאמת מייחלים להופעתו של אלוהים זיהו את קולו של אלוהים בדברי האל הכול יכול. בזה אחר זה הם קיבלו את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. הם נלקחו לפני כס מלכותו של אלוהים כדי לפגוש אותו פנים אל פנים ולקבל את השקייתם והזנתם של דבריו. הם זכו לידע אמיתי אודות אלוהים. טבעם המושחת טוהר, והם הצליחו להביא לידי ביטוי מציאות האמת שבדברי אלוהים. הם כבר זכו בשפע הישועה של אלוהים. אנשים אלה כבר נעשו מתגברים לפני בוא האסונות הגדולים. הם הביכורים שנפלו בנחלתו של אלוהים. אלה שנאחזים בתפיסותיהם ובדמיונותיהם ומצפים בצורה עיוורת שאלוהים יבוא ויעלה אותם לשמיים, אלה שדוחים את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, הם העלמות הטיפשות. הם אלה שיינטשו בידי אלוהים. הם נועדו לסבול באסונות. הם יזעקו ויחרקו שיניים. זאת עובדה.

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

כיצד עלינו להבין את ההילקחות? אנחנו משתמשים במונח "הילקחות" כדי להסביר איך אלוהים מושיע את האדם מהמישור הזה ומהתחום ומביא אותו למישור ותחום אחרים. עם זאת, כשאנשים חושבים על הילקחות, הם מדמיינים זאת כהתרוממות באוויר. זו טעות, הלא כן? למשל, אם הייתם נולדים בכפר נחשל ונידח, ולאחר מכן הייתם נשלחים לעבוד בעיר הגדולה, בשפת האנושות היינו אומרים שרוממתם מכפר נידח כדי לעבוד ולהתגורר בעיר הגדולה. זו המשמעות של התרוממות, הלא כן? האם ההתרוממות הזו שונה מאותה העלאה באוויר שהאדם מדמיין? איזו מהן היא המציאות? הכוונה בהילקחות היא להעלאה ממישור מסוג אחד למישור מסוג אחר – זו התרוממות! משמעותה של ההתרוממות הזו אינה העלאה מהקרקע או מהקרקע אל החלל – זו לא המשמעות שלה. הדבר מתייחס להעלאה לדרגה גבוהה אף יותר, לעמדה גבוהה אף יותר, ולמקום במעמד גבוה אף יותר. זוהי התרוממות. למשל, במקור היינו איכרים ופועלים מהרמה הנמוכה ביותר של האנושות המושחתת, ללא מעמד חברתי, כשאחרים מתנשאים עלינו. סבלנו מדיכוי ומניצול ולא הייתה לנו זכות דיבור. וכעת, בהינף יד אנחנו מרוממים כאנשי עידן המלכות. מעמדנו עבר התרוממות, הלא כן? במקור היינו אנושות מושחתת, הרמה הנמוכה ביותר של האנושות, החיה בעולם חשוך ומרושע. ולפתע הועלינו בהילקחות והפכנו לאנשי מלכות האל, אזרחי עידן המלכות. אם הועלינו והפכנו לאנשי עידן המלכות, האין זו הילקחות? זוהי הילקחות אמיתית. יש כאלה שאומרים: "האם אינני חי עדיין שם? האם אינני עושה עדיין את אותה עבודה? האם גם מה שאני אוכל ולובש לא השתנו כלל? מדוע איני מרגיש שרוממתי?" השאלה אם רוממת בהילקחות לא תוכרע על פי הרוממות או השפל שאתה מרגיש. ביום שבו תתגלה עובדה זו, כל מי שתאמין שנישא אל על – יימחה; ולמרות שנדמה לך שלא השגת דבר, אתה תמשיך לחיות; כיצד תסביר זאת? פירוש זה של עם המלכות נכון, הלא כן? יום אחד תאומת עובדה זו. אז תאמר: "אכן רוממתי בהילקחות מבלי שידעתי. מה נפלאה היא עבודתו של אלוהים." אנשים שאינם מחזיקים באמת לא יחושו בהילקחות זו. הם יחיו את חייהם בחסד מבלי לדעת מהי חסד. זוהי המשמעות המעשית של הילקחות; עליך להבין זאת. אלוהים מגן עליך ושום צרה לא תבוא עליך; האין בכך כדי להוכיח שכבר רוממת בהילקחות, ושאתה מאנשי האל הנבחרים , מאנשי עידן המלכות? האם תוכל להבהיר שאלה זו? יום יבוא ותכיר בכך ש"זוהי עובדה – המעמד שלי בהחלט השתנה. הגם שאנשים בעולם עדיין רואים בי פועל או איכר, בעיני אלוהים אני אדם בעידן המלכות; לכן, אכן רוממתי בהילקחות ואני כבר נהנה מחסדיה." זוהי המשמעות המעשית של ההילקחות. אם אינך מבין את מה שמכונה "הילקחות" ובהסתמך על כוח דמיונך אתה מאמין שהילקחות פירושה להינשא באוויר, עדיף שתמתין שתונף באוויר.

משיתופיהם של בכירים

קודם: 3. השאלות מהו אדם שנשמע לרצונו של אלוהים ומהי אמונה אמיתית באלוהים

הבא: שאלה 2: אתם נושאים עדות על כך שאלוהים התגלם כבשר ודם בתור בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט באחרית הימים, אך רוב הכמרים והבכירים הדתיים טוענים שאלוהים יחזור עם העננים. הם מבססים זאת בעיקר על הפסוקים הבאים מספרי הקודש: "ישוע זה ... בוא יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). "הנה הוא בא עם העננים. וכל עין תראה אותו..." (ההתגלות א' 7). ויתרה מזאת, כמרים ובכירים דתיים גם מלמדים אותנו שכל אדון ישוע שלא בא עם העננים הוא משיח שקר שיש לדחות. לכן אנחנו לא בטוחים אם ההשקפה הזו תואמת את ספרי הקודש. האם הבנה כזו נכונה או לא?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה