אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על המשיח של אחרית הימים

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

שאלה 7: קראתי את דברי האל הכול יכול: "האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם". אני חושב שזה קטע יוצא מן הכלל מדברי אלוהים. מאוד מעשי ומאוד חשוב. השאלה מדוע האנושות המושחתת חייבת לקבל את ישועתו של אלוהים בהתגלמותו היא היבט של האמת שעל האנושות להבין בדחיפות. אנא שתפו עמנו מעט יותר בנושא.

תשובה:

"האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם." קטע זה מדברי אלוהים מסביר באופן מלא את משמעות הושעת האנושות המושחתת ע"י אלוהים בהתגלמותו. בואו נקרא את דברי האל הכול יכול. האל הכול יכול אומר,

"בדיוק מפני שהשטן השחית את בשרו ודמו של האדם, ומפני שהאדם הוא זה שאלוהים מתכוון להושיע, אלוהים חייב ללבוש בשר ודם כדי להילחם בשטן ולרעות את האדם באופן אישי. רק כך תופק תועלת עבור עבודתו" ("שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא" ב'הדבר מופיע בבשר').

"בשרו ודמו של האדם הושחתו באופן יסודי מאוד, והפכו לדברים המתנגדים לאלוהים ואף מתנגדים לו בגלוי ומכחישים את קיומו של אלוהים. הבשר והדם המושחתים האלה פשוט סוררים מדי, ואין דבר שקשה יותר לטפל בו או לשנותו מאשר טבעם המושחת של בשר ודם. השטן נכנס לבשרו ודמו של האדם כדי לעורר מהומה ומשתמש בבשרו ובדמו של האדם כדי להפריע לעבודת האל ולקלקל את תוכניתו של אלוהים, וכך הפך האדם לשטן ולאויבו של אלוהים. כדי שניתן יהיה להציל את האדם, יש קודם כל לכבוש אותו. זו הסיבה שאלוהים נענה לאתגר ונכנס לגוף בשר ודם כדי לבצע את העבודה שבכוונתו לעשות ולהילחם בשטן. מטרתו היא ישועת האנושות שהושחתה והבסתו והשמדתו של השטן המורד נגדו. אלוהים מביס את השטן באמצעות עבודת כיבוש האדם, ובה-בעת מציל את האנושות המושחתת. כך אלוהים פותר שתי בעיות במכה אחת" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"בשרו ודמו של האדם הושחתו על ידי השטן; האדם התעוור עיוורון עמוק וניזוק עמוקות. הסיבה היסודית ביותר שבגללה אלוהים עובד באופן אישי בהתגלמותו כבשר ודם היא שמושא ישועתו הוא האדם העשוי בשר ודם, ושהשטן משתמש בבשרו ודמו של האדם כדי לערער את עבודתו של אלוהים. הקרב עם השטן הוא למעשה עבודת כיבוש האדם, ובו בזמן, האדם הוא גם מושא ישועתו של אלוהים. על כן קיים צורך חיוני בעבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם. השטן השחית את בשרו ודמו של האדם והאדם הפך להתגלמותו של השטן, שהיא מושא הבסתו של אלוהים. על כן עבודת עריכת הקרב מול השטן והצלת האדם מתרחשת עלי אדמות, ואלוהים חייב להפוך לאנושי כדי להילחם בשטן. זוהי עבודה מעשית ביותר. כשאלוהים עובד כבשר ודם, הוא למעשה עורך קרב עם השטן כבשר ודם. כשאלוהים עובד כבשר ודם, הוא מבצע את עבודתו במישור הרוחני, והופך את מלוא עבודתו שבמישור הרוחני לאמיתית עלי אדמות. זה שנכבש הוא האדם, שמתמרד באלוהים; זה שמובס הוא התגלמותו של השטן (כמובן, גם זה האדם), המתעב את אלוהים; וזה שבסופו של דבר ניצל הוא גם האדם. לפיכך, ישנו הכרח אף גדול יותר שאלוהים יהפוך לאדם בעל קליפה של ברייה, כדי שאלוהים יוכל לערוך קרב של ממש עם השטן, לכבוש את האדם המתמרד בו ואשר עוטה קליפה מאותו סוג שיש לאלוהים, ולהציל את האדם העוטה קליפה מאותו סוג שיש לאלוהים, ואשר ניזוק על ידי השטן. אויבו הוא האדם, מושא כיבושו הוא האדם ומושא ישועתו הוא האדם, שהוא עצמו ברא. לכן על אלוהים להפוך לאדם, ובכך תהפוך עבודתו לקלה בהרבה. הוא מסוגל להביס את השטן ולכבוש את האנושות, ויתרה מכך, הוא מסוגל להציל את האנושות" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

על פי דברי האל הכול יכול אנו רואים שהסיבה שבעטיה אלוהים בהתגלמותו חייב להיות זה שיושיע את האנושות המושחתת היא שהשטן השחית והוליך שולל ללא תקנה את גופם הגשמי של בני האדם. כל האנושות חיה בתחומו של השטן. הם אינם יכולים להבדיל בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. הם אינם יכולים להבדיל בין החיובי לשלילי. הם חיים על פי הפילוסופיה, החוק והטבע של השטן. הם שחצנים, צדקנים, פזיזים ובזים לחוק. הם כולם התגלמויות של השטן. הם הפכו לבריות מנוונות הקושרות קשר עם השטן להתנגד לאלוהים, אך הם אינם מבינים זאת. אלוהים הוא הבורא. רק אלוהים מכיר את טבעה האמיתי של האנושות לעומקו ויודע עד כמה הוא הושחת. רק אלוהים מסוגל לחשוף ולנתח את טבעו השטני והמושחת של האדם, לומר לבני האדם כיצד לחיות ולפעול כבני אדם ולכבוש, לטהר ולהושיע את האנושות ביסודיות. מלבד אלוהים, אף אדם שנברא אינו יכול לרדת לעומק מהותה של שחיתות האדם, ובוודאי אינו מסוגל לומר לבני האדם את האמת לגבי כיצד עליהם לפעול כבני אדם. לכן, אם אלוהים מעוניין לחלץ את האנושות שהושחתה עמוקות מאחיזתו של השטן ולהושיע אותה, הדרך היחידה לכך היא שאלוהים בהתגלמותו יביע אישית את האמת ואת טבעו של אלוהים, ויאמר לבני האדם את כל האמיתות שבהכרח נמצאות ברשותו, ובכך יאפשר לבני האדם להבין את האמת, להכיר את אלוהים ולראות מבעד למזימותיו המרושעות של השטן ולרעיונותיו המופרכים. רק אז יוכלו בני האדם לנטוש ולדחות את השטן ולשוב אל אלוהים. עבודתו של אלוהים בהתגלמותו גם חושפת אנשים מכל הסוגים. היות שכל בני האדם הם גאוותנים ומסרבים להיכנע, כשאלוהים מתגלם כבשר ודם כדי להביע את האמת, בני האדם תמיד מציבים בתגובה את תפיסותיהם והתנגדותם, ואפילו משיבים במלחמה. בכך נחשפת במלואה האמת אודות התנגדותה של האנושות המושחתת לאלוהים ובגידתה בו. אלוהים שופט את בני האדם על פי השחיתות שהם מגלים ועל פי טבעם האמיתי. רק כך יכול אלוהים לכבוש את האדם, לטהרו ולהביאו לידי שלמות באופן חלק. באמצעות השפיטה שבדברי אלוהים, האדם נכבש ומטוהר בהדרגה. כאשר האדם נכבש כליל, הוא מתחיל להישמע לאלוהים בהתגלמותו, מתחיל לקבל את שיפוטו וייסוריו של אלוהים ולהישמע להם. הוא חווה את עבודתו של אלוהים ומחליט לבקש את האמת ולעולם לא לחיות שוב על פי הפילוסופיה והכללים של השטן. כאשר האדם חי לחלוטין על פי דברי אלוהים, אלוהים הביס את השטן כליל, והאדם המושחת הוא שלל נצחונו של אלוהים על השטן. למעשה, אלוהים מחלץ את האנושות המושחתת מלפיתת השטן. רק עבודתו של אלוהים בהתגלמותו יכולה ליצור השפעה כזאת. התגלמותו של אלוהים כדי להושיע את האנושות היא הכרחית לגמרי. רק אלוהים בהתגלמותו יכול לכבוש ולהושיע כליל את האנושות. האנשים שאלוהים משתמש בהם אינם מסוגלים לעשות את עבודת גאולתה והושעתה של האנושות.

בני האדם המושחתים אכן זקוקים לכך שאלוהים יתגלם כבשר ודם כדי לשפוט ולטהר אותם אישית, אם ברצונם להיוושע. במהלך האינטראקציה של אלוהים בהתגלמותו עם בני האדם, הוא מאפשר להם להבין ולהכיר את אלוהים פנים אל פנים. היות שמבקשי האמת האמיתיים מקבלים את השפיטה והטיהור של המשיח של אחרית הימים, מטבע הדברים הם מסוגלים להישמע לאלוהים, לחוש בלבם אהבה לאלוהים ולהיחלץ כליל מתחומו של השטן. האין זו הדרך הטובה ביותר שבה אלוהים יכול להושיע את האנושות ולהביאה לידי שלמות? היות שאלוהים התגלם כבשר ודם, זכינו בהזדמנות לפגוש את אלוהים פנים אל פנים ולחוות את עבודתו האמיתית. זכינו גם בהזדמנות לקבל אספקה של דברי אלוהים מדויקים, ושאלוהים ירעה וישקה אותנו ישירות כדי שנתחיל להסתמך על אלוהים, להישמע לו ולאהוב אותו באמת. אילו אלוהים לא התגלם כבשר ודם כדי לעשות את עבודת הושעתה של האנושות, האפקט המעשי לא היה מושג. האל הכול יכול אומר, "הדבר הטוב ביותר בנוגע לעבודתו כבשר ודם הוא שהוא יכול להותיר לחסידיו מילים ודברי תוכחה מדויקים ואת רצונו המדויק מהאנושות, כך שלאחר מכן, יוכלו חסידיו להעביר הלאה את כל עבודתו כבשר ודם ואת רצונו מכלל האנושות ביתר דיוק ובאופן קונקרטי לכל מי שיקבל את הדרך הזאת. רק עבודתו של האל כבשר ודם בקרב בני האדם מקיימת באמת את עובדת הווייתו וחייו של אלוהים יחד עם בני האדם. רק עבודה זו מגשימה את רצונו של האדם לראות את פניו של אלוהים, להיות עד לעבודתו של אלוהים ולשמוע את דבר האל האישי" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר'). "העבודה שערכה רב ביותר עבור האדם שהושחת היא עבודה שניתן לראות ולגעת בה, המספקת לו מילים מדויקות ומטרות ברורות לעסוק בהשגתן. רק עבודה מציאותית והכוונה שבאה בעתה מתאימות לטעמו של האדם, ורק עבודה אמיתית יכולה להציל את האדם מטבעו המושחת והרקוב. רק האל בהתגלמותו כבשר ודם יכול להשיג את הדברים האלה; רק האל בהתגלמותו כבשר ודם יכול להציל את האדם מטבעו המושחת לשעבר" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר'). "האנושות המושחתת זקוקה יותר לגאולתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם, וזקוקה יותר לעבודתו הישירה של האל בהתגלמותו כבשר ודם. האנושות זקוקה לאל בהתגלמותו כבשר ודם כדי שיהיה רועה עבורה, שיתמוך בה, שישקה אותה, שיאכיל אותה, שישפוט וייסר אותה. היא זקוקה לחסד רב יותר ולגאולה גדולה יותר, מהאל בהתגלמותו כבשר ודם. רק האל בהתגלמותו כבשר ודם יכול להיות איש סודו של האדם, רועה האדם, היד העוזרת הנוכחת שהאדם זקוק לה. כל אלו הן הסיבות לכך שההתגלמות נחוצה היום ולכך שהיא הייתה נחוצה בימים עברו" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

כשאלוהים מתגלם כבשר ודם כדי להושיע את האנושות המושחתת, הוא יכול להשתמש בשפת בני האדם כדי לומר בבירור לאנושות מהן דרישותיו של אלוהים, מהו רצונו, מהו טבעו ומהו כל מה ששייך לאלוהים וכל מה שאלוהים הינו. כך, ללא צורך בחיפושים ובגישושים, האדם יכול להבין בבירור את רצון האלוהים ולהכיר את דרישותיו ואת האופן שבו עליו לעבוד את אלוהים. כך הוא יוכל גם לזכות בהבנה מעשית וידע מעשי אודות אלוהים. בדיוק כמו שבעידן החסד, פטרוס שאל את ישוע אדוננו: "אדוני, כמה פעמים אחי יחטא נגדי, ואני אסלח לו? עד שבע פעמים?" (מתי י"ח 21). ישוע אמר לפטרוס ישירות: "אינני אומר לך עד שבע פעמים, אלא עד שבעים ושבע" (מתי י"ח 22). מתוך כך נוכל ללמוד שישוע בהתגלמותו הזין את בני האדם ותמך בהם בכל מקום שביקר בו ובכל עת. הוא העניק לאדם את האספקה המעשית והברורה ביותר. באחרית הימים, האל הכול יכול התגלם כבשר ודם בקרב בני האדם וביטא את האמת כדי לטפל במצבם הממשי של בני האדם. הוא הסביר את טבעו של אלוהים ואת כל מה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו כדי לתמוך באנושות ולספק לה צידה, תוך שהוא מצביע על כל אי-הדיוקים והרעיונות המופרכים שבאמונתו של האדם באלוהים, מודיע לבני האדם על רצון האלוהים ודרישותיו, ומוסר לאדם את האספקה והתמיכה המעשית והמדויקת ביותר לחייו. למשל, כשאנו מורדים באלוהים ומתנגדים לו בחיינו מבלי שנדע זאת, דברי אלוהים חושפים זאת במישרין, שופטים אותנו, ומאפשרים לנו לראות כיצד טבענו השטני מתנגד לאלוהים. כאשר אנו נשמעים לאלוהים עבור רווח אישי ומתנהגים בצדקנות תוך כדי כך, אלוהים חושף את הפגמים שבאישיותנו ואומר לנו באילו אמונות עלינו להחזיק כחסידיו של אלוהים. כאשר איננו מבינים את אלוהים כהלכה בעודנו חווים את שיפוטו, דברי אלוהים מזכירים לנו את כוונותיו הכנות של אלוהים שעומדות ביסוד ישועתו ושיפוטו את האנושות, מה שמיישב את אי ההבנות שיש לנו עם אלוהים וכן הלאה. כל נבחרי אלוהים חוו לעומק את הדרך שבה אלוהים בהתגלמותו עוזר לנו ומספק לנו צידה ללא הרף כדי שלא ניאלץ לגשש ולחפש. כל שעלינו לעשות הוא לקרוא עוד מדברי האל הכול יכול כדי לזכות בהזנה ובהשקיה המעשית ביותר של אלוהים. דרך הדברים שמביע אלוהים, אנו זוכים למידה מסוימת של הבנה אמיתית אודות רצון האלוהים, טבעו, כל מה ששייך לאלוהים וכל מה שיש לו. דרך הבנה זו אנו לומדים כיצד להתנהל באמונתנו באופן שמשמעותו חיי אמת, וכן כיצד לראות מבעד לתוכניותיו הזדוניות של השטן. אנו רואים בבירור כיצד השטן השחית אותנו עד היסוד, ובתוך כך, אנו משילים מעלינו בהדרגה את החטא ואת השפעתו האפלה של השטן. כתוצאה מכך, טבע חיינו משתנה ואנו עולים על דרך הישר וחיים את ממשותה של האמת. אלוהים בהתגלמותו הפך את כל זה לאפשרי.

אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לעשות עבודה ולהביע את דבריו, ובכך הוא אפשר לבני האדם לזכות באספקה ובתמיכה המעשית ביותר לחייהם. למרות שלבני האדם ישנן תפיסות רבות הנוגעות לעבודת השפיטה של אלוהים בהתגלמותו, אלוהים מציע לבני האדם את דרך החיים ואת ישועת הנצח ובני האדם הגיעו למצב שבו הם תלויים בו! בואו נקרא קטע נוסף מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "לא ניתן כלל לדמיין או למדוד את העבודה שאלוהים מגשים בהתגלמותו כבשר ודם, היות שבשרו ודמו אינם דומים לבשרו ודמו של אף אדם – גם אם הקליפה זהה, המהות אינה אותה מהות. בשרו ודמו של אלוהים מובילים לתפיסות רבות של האדם בנוגע לאלוהים, אך בשרו ודמו של אלוהים יכולים גם לאפשר לאדם לרכוש ידע רב, ויכולים אפילו לכבוש כל אדם בעל קליפה דומה. זאת משום שאין מדובר באדם בלבד אלא באל עם קליפה של אדם, ואיש אינו יכול לתפוס אותו או להבין אותו לגמרי" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"רק בזכות עבודתו של האל בהתגלמותו כבשר ודם, אלוהים הופך לבשר ודם בעל צורה מוחשית שהאדם יכול לראות ולגעת בו. הוא אינו רוח חסרת צורה אלא בשר ודם שהאדם יכול לראות ולבוא איתם במגע. עם זאת, רוב האלים שבני האדם מאמינים בהם הם אלוהויות חסרות צורה שדמותן חופשית ממגבלות. כך, האל בהתגלמותו כבשר ודם הפך לאויבם של רוב המאמינים באלוהים. בדומה לכך, אלה שלא יכולים לקבל את עובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם הפכו למתנגדיו של אלוהים. ...אף שרוב בני האדם הפכו לאויביו של אלוהים משום הבשר והדם האלה, כשאלוהים ישלים את עבודתו, מתנגדיו לא רק יחדלו מהיות אויביו, אלא שהם אף יהפכו לעדיו. הם יהפכו לעדים שאלוהים כבש, עדים התואמים לאלוהים ושלא ניתן להפרידם ממנו. הוא יגרום לאדם לדעת את חשיבותה של עבודתו בהתגלמותו כבשר ודם לאדם, והאדם ידע את חשיבותו של הבשר והדם האלה למשמעות הקיום האנושי. הוא ידע את ערכו האמיתי של אלוהים לצמיחת חיי האדם, ויתרה מזאת, הוא ידע כי הבשר והדם האלה יהפכו למעיין שופע של חיים שהאדם ישתוקק להישאר לגדותיו לעולם" ("האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם" ב'הדבר מופיע בבשר').

למרות שאלוהים עטה את צלמו של בר אנוש רגיל כאשר התגלם באחרית הימים כדי להושיע את האנושות ולהביאה לידי שלמות, למרות שהוא אינו עושה אותות ומופתים ושאין לו תכונות על-אנושיות או מבנה גוף גדול, ולמרות שהוא מטרה לתפיסותיהם של בני האדם, להתכחשותם, התנגדותם ודחייתם, האמת שמבטא המשיח ועבודת השפיטה שהוא מבצע נותנים לבני האדם אספקה של דברי אלוהים ומאפשרים להם להגיע אל האמת ולחזות בהופעתו של אלוהים. גם אם לא ראינו את אלוהים בדמותו הגשמית, חזינו בטבעו הפנימי ובמהותו הקדושה, וזה בדיוק כאילו פגשנו בו בדמות בשר ודם. ראינו את אלוהים חי בקרבנו באמת ובפועל. אנו באמת מרגישים שנישאנו השמיימה אל מול כס מלכותו וחווינו את עבודתו של אלוהים יחד איתו פנים אל פנים, תוך שאנו נהנים מאספקת מי החיים הזורמת מכס מלכותו. לאחר שחווינו את עבודת השפיטה של אלוהים באחרית הימים, התחלנו בהדרגה להכיר את הכוונות הכנות שמתוכן מושיע אלוהים את האנושות, וראינו שהמחיר שאלוהים משלם והייסורים שהוא עובר כדי להושיע את האנושות גדולים באמת. כל מה שאלוהים עושה עבורנו הוא ביטוי לאהבתו ומיועד להושעתנו. אנו בזים לעצמנו על מרדנותנו וטיפשותנו בעבר, ומתחילים לאהוב את אלוהים ולהישמע לו באמת. היות שחווינו את עבודתו של אלוהים עד עכשיו, כולנו הבנו שהשינויים שאנו רואים בעצמנו נובעים לחלוטין מישועתו של אלוהים בהתגלמותו! המשיח של אחרית הימים הוא הישועה הגדולה ביותר של האנושות המושחתת. הוא הדרך היחידה להכיר את אלוהים ולזכות בשבחו! הבה נקרא קטע נוסף מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר, "הפעם אלוהים מגיע לעשות את עבודתו לא בגוף רוחני אלא בגוף רגיל לגמרי. לא רק שזה גופו של אלוהים בהתגלמותו השנייה, אלא שזה גם הגוף שבו הוא חוזר. זהו גוף בשר ודם רגיל לגמרי. לא ניתן לראות שום הבדל בינו לבין גופם של בני אדם אחרים, אבל ניתן לקבל ממנו את האמיתות שמעולם לא שמעתם. הגוף הזה, העשוי בשר ודם חסרי חשיבות לכאורה, הוא התגלמותם של כל דברי האמת של אלוהים. הוא מוציא לפועל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, והוא מבטא את כלל טבעו של אלוהים כדי שהאדם יכיר את הטבע הזה. האם לא רציתם עד מאוד לראות את אלוהים שבשמיים? האם לא רציתם עד מאוד להבין את אלוהים שבשמיים? האם לא רציתם עד מאוד לראות את יעדה הסופי של האנושות? הוא יספר לכם את כל הסודות האלה שאיש עוד לא שמע, והוא אפילו יספר לכם את האמיתות שאתם לא מבינים. הוא השער שלכם למלכות והוא המדריך שלכם לעידן החדש. ...עבודתו של אלוהים באחרית הימים נועדה לאפשר לאדם לראות את אלוהים שבשמיים חי בקרב בני אדם בארץ, ולאפשר לאדם להכיר את אלוהים, להישמע לו, לירוא אותו ולאהוב אותו. זו הסיבה שהוא שב והתגלם כבשר ודם בשנית. אף שמה שהאדם רואה כיום הוא אל שנראה בדיוק כמו אדם, אל עם אף ושתי עיניים, אל שגרתי, בסופו של דבר אלוהים יוכיח לכם שללא קיום האיש הזה, השמיים והארץ יעברו שינוי עצום; שללא קיום האיש הזה, השמיים יכהו, הארץ תהיה לתוהו ובוהו והאנושות כולה תוכה רעב ומגיפות. הוא יראה לכם שללא ישועתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים, אלוהים היה משמיד את האנושות כולה בגיהינום זה מכבר; שללא הבשר והדם האלה, תהיו חוטאים בני חוטאים וגוויות לנצח נצחים. עליכם לדעת שללא קיומם של הבשר והדם האלה, האנושות כולה תעמוד בפני אסון בלתי נמנע, והיא תתקשה להתחמק מהעונש החמור יותר שאלוהים ממיט על האנושות באחרית הימים. ללא הולדת הבשר והדם הרגילים האלה, הייתם כולכם במצב שבו לא תזכו לא בחיים ולא במוות גם אם תייחלו להם בכל מאודכם. ללא קיומם של הבשר והדם האלה, לא תוכלו לקבל כיום את האמת ולהתייצב בפני כס המלכות של אלוהים. במקום זאת, אלוהים יעניש אתכם על חטאיכם הקשים. הידעתם? אלמלא חזר אלוהים כבשר ודם, לאיש לא היה סיכוי לישועה; ואלמלא באו הבשר והדם האלה, אלוהים היה מסיים את העידן הישן כבר מזמן. אם כן, האם אתם עדיין יכולים לדחות את התגלמותו השנייה של אלוהים? בהתחשב בכך שאתם יכולים לזכות בדברים כה רבים מהאיש הרגיל הזה, למה שלא תקבלו אותו ברצון?" ("הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"כל מה שיש לכם כיום הוא בזכות הבשר והדם האלה. הסיבה שיש לכם סיכוי לחיות היא שאלוהים חי כבשר ודם. כל מזלכם הטוב נובע מהאיש הרגיל הזה. יתרה מזאת, בסופו של דבר, כל אומות העולם יעבדו את האיש הרגיל הזה, וכן יכירו תודה ויישמעו לאיש הפשוט הזה. זאת משום שהאיש הזה הביא לכם את האמת, את החיים ואת הדרך להושיע את האנושות כולה, לשכך את הסכסוך בין אלוהים והאדם, לקרב את אלוהים אל האדם ולמסור את מחשבותיו של אלוהים לאדם. הוא גם זה שהעניק כבוד רב יותר לאלוהים. האם אדם רגיל כזה לא ראוי לאמונתכם ולהערצתכם? האם לא ראוי לקרוא בשם משיח את הבשר והדם הרגילים האלה? האם איש רגיל כזה לא יכול להיות הביטוי של אלוהים בקרב בני האדם? האם איש כזה אשר עוזר לחסוך מהאנושות אסון לא ראוי לאהבתכם ולקרבתכם? אם אתם דוחים את האמיתות שבפיו וגם בזים לקיומו בקרבכם, מה יהיה סופכם?" ("הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם" ב'הדבר מופיע בבשר').

"אלמלא עבודתו של ישוע, האנושות הייתה עדיין על הצלב, אך ללא התגלמותו הנוכחית של אלוהים, אלוהים לא יוכל לשבח את אלה שיורדים מן הצלב והם לא יוכלו לבוא אל העידן החדש. ללא ביאתו של האיש הרגיל הזה, לעולם לא תהיה לכם ההזדמנות ולעולם לא תהיו כשירים לעידודו של אלוהים, מפני שצריך היה להשמיד אתכם זה מכבר. משום ביאתה של ההתגלמות השנייה של אלוהים, אלוהים מחל לכם וחמל עליכם. בלי קשר לכך, הדברים שעליי לומר לכם לסיכום הם אלה: האיש הרגיל הזה, שהוא התגלמות האל כבשר ודם, חשוב מאוד עבורכם. זהו המעשה האדיר שאלוהים כבר עשה בקרב בני האדם" ("הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם" ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך 'שאלות ותשובות קלאסיות על בשורת המלכות קטעים נבחרים'

קודם:שאלה 6: כולנו יודעים שישוע אדוננו היה התגלמותו של אלוהים. לאחר שהשלים את עבודתו, הוא נצלב, קם לתחייה והופיע לפני כל תלמידיו, ואז עלה השמיימה בגופו הרוחני רב התהילה. בדיוק כמו שכתוב בכתבי הקודש: "אנשי הגליל, מדוע אתם עומדים ומביטים בשמיים? ישוע הזה שנלקח מכם אל השמיים – בוא יבוא באותו אופן שבו ראיתם אותו עולה לשמיים" (מעשי השליחים א' 11). ובכן, בכתבי הקודש קיים אישור לכך שכשישוע יחזור, גופו הרוחני שקם לתחייה יהיה זה שיופיע בפנינו. מדוע באחרית הימים אלוהים התגלם כבשר ודם בדמותו של בר האנוש כדי לעשות את עבודת המשפט? מה ההבדל בין הגוף הרוחני של ישוע אדוננו שקם לתחייה לבין התגלמותו כבר האנוש?

הבא:שאלה 8: אלוהים השתמש במשה כדי לעשות את העבודה של עידן החוק, לכן מדוע אלוהים לא משתמש בבני אדם כדי לעשות את עבודת המשפט שלו באחרית הימים? האם הוא באמת צריך להתגלם כבשר ודם כדי לעשות זאת בעצמו? ומהו ההבדל המהותי בין אלוהים בהתגלמותו לבין האנשים שאלוהים משתמש בהם?

פוסט בנושא דומה