31. מהן העלמות החכמות? מהן העלמות הטיפשות?

דברי אלוהים רלוונטיים:

בעבר היו אנשים שהביעו תחזיות בדבר "חמש עלמות חכמות, חמש עלמות שוטות"; למרות שהתחזיות אינן מדויקות, הן אינן מוטעות לחלוטין, ואני יכול למסור לכם אי-אילו הסברים. חמש עלמות חכמות וחמש עלמות שוטות בהחלט אינן מייצגות את מספרם של האנשים, והן גם לא מייצגות סוג מסוים של אנשים, בהתאמה. חמש עלמות חכמות משמען מספר האנשים; חמש עלמות שוטות מייצגות סוג אחד של אנשים, אך אף אחד מבין שני אלה אינו מתייחס אל הבנים הבכורים – הם מייצגים את הבריאה. זו הסיבה שבעטיה הם התבקשו להכין שמן באחרית הימים. (הבריאה אינה ניחנה באיכות שלי; אם הם רוצים ליצור עלמות חכמות, עליהם להכין שמן, ולכן עליהם להצטייד בדבריי.) חמש העלמות החכמות מייצגות את בניי ואת אנשיי מבין בני האדם שבראתי. פונים אליהם בשם[א] "עלמות" מכיוון שלמרות שהם נולדו עלי אדמות, אני בכל זאת זוכה בהם; ניתן לומר שהם התקדשו, ולכן הם קרויים "עלמות". המספר "חמש" שהוזכר כאן מייצג את מספרם של בניי ואנשיי שאותם הועדתי מראש. "חמש עלמות שוטות" – זו התייחסות לעושי השירות. הם עושים למעני שירות מבלי לייחס ולו חשיבות מועטה ביותר לחיים – הם חותרים רק לדברים חיצוניים (מכיוון שאין בהם את האיכות שלי, הם עושים רק דברים חיצוניים בכל מעשיהם), והם אינם מסוגלים להיות עוזריי המיומנים, ולכן הם קרויים "העלמות השוטות". כאן המספר "חמש" מייצג את השטן, והם קרויים[ב] "עלמות" משום שכבשתי אותם והם מסוגלים לעשות למעני שירות, אך אנשים כאלה אינם קדושים, ולכן הם קרויים עושי-שירות.

מתוך "פרק 116" ב'אמירותיו של המשיח בראשית' בספר 'הדבר מופיע בבשר'

כיום, כל מי שפועל לפי דברי האל בהווה נמצא בזרם של רוח הקודש. בני האדם שלא מכירים את דברי האל בהווה נמצאים מחוץ לזרם של רוח הקודש, ואלוהים לא משבח בני אדם כאלה. ..."לפעול לפי עבודתה של רוח הקודש" פירושו להבין את רצונו של אלוהים כיום, להיות מסוגל לפעול בהתאם לדרישות הנוכחיות של אלוהים, להיות מסוגל להישמע לאלוהים ולהיות חסיד של אלוהים של היום, ולהיווכח בהתאם לאמירות האחרונות של אלוהים. רק מי שעושה את כל זאת פועל לפי עבודתה של רוח הקודש ומצוי בזרם של רוח הקודש. בני אדם כאלה לא רק מסוגלים לזכות בשבחים מאלוהים ומסוגלים לראות את אלוהים, אלא שהם גם יכולים להכיר את טבעו של אלוהים מהעבודה האחרונה של אלוהים, ויכולים להכיר את התפיסות של האדם ואת מרדנותו, את אופיו ואת מהותו, מעבודתו האחרונה של אלוהים. יתרה מזאת, בני האדם האלה מסוגלים להשיג שינוי הדרגתי בטבעם במהלך שירותם. רק בני אדם כאלה הם אלה שמסוגלים לזכות באלוהים, ואשר באמת ובתמים מצאו את הדרך האמיתית. אלה שעבודתה של רוח הקודש מסלקת אותם הם בני אדם שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה של אלוהים, ואשר מתמרדים נגד העבודה האחרונה של אלוהים. העובדה שבני אדם כאלה מתנגדים לאלוהים בגלוי נובעת מכך שאלוהים עשה עבודה חדשה, ומשום שצלמו של אלוהים לא זהה לזה שבתפיסותיהם – כתוצאה מכך, הם מתנגדים לאלוהים בגלוי ומותחים על אלוהים ביקורת, מה שגורם לאלוהים לתעב אותם ולדחות אותם. לא קל להחזיק בידע בדבר העבודה האחרונה של אלוהים, אך אם בני האדם יוכלו ירצו להישמע לעבודתו של אלוהים ולחפש את עבודתו של אלוהים, יהיה להם סיכוי לראות את אלוהים, ויהיה להם סיכוי לזכות בהכוונה החדשה ביותר של רוח הקודש. בני האדם שמתנגדים במכוון לעבודתו של אלוהים לא יכולים לקבל את הענקת הנאורות של רוח הקודש או את ההכוונה של אלוהים. לפיכך, השאלה אם בני האדם יכולים לקבל את העבודה האחרונה של אלוהים תלויה בחסדו של אלוהים, בעיסוקם של בני האדם ובכוונותיהם.

כל מי שמסוגל להישמע לאמירות של רוח הקודש בהווה הוא מבורך. לא משנה מה היה טיבם בעבר, ולא משנה כיצד רוח הקודש עבדה בעבר בקרבם – בני האדם שזכו בעבודה האחרונה הם המבורכים ביותר, ואלה שלא מסוגלים לפעול לפי העבודה האחרונה יסולקו. אלוהים רוצה את בני האדם שמסוגלים לקבל את האור החדש, והוא רוצה את אלה שמקבלים את עבודתו האחרונה ואשר מכירים אותה. מדוע נאמר שעליכם להיות בתולים טהורים? בתולה טהורה יכולה לחפש אחר עבודתה של רוח הקודש ולהבין את הדברים החדשים, ויתרה מזאת, היא מסוגלת להניח בצד את התפיסות הישנות ולהישמע לעבודתו של אלוהים כיום.

מתוך "הכירו את העבודה החדשה ביותר של אלוהים וצעדו בעקבות אלוהים" ב'הדבר מופיע בבשר'

בני האדם השייכים לשטן לא מבינים את דברי האל ובני האדם ששייכים לאלוהים יכולים לשמוע את קולו של אלוהים. כל מי שתופס ומבין את המילים שאני אומר נמנה על בני האדם שאני אושיע ונמנה על בני האדם הנושאים עדות על אלוהים. כל מי שלא מבין את המילים שאני אומר לא יכול לשאת עדות על אלוהים והוא נמנה על בני האדם שיסולקו.

מתוך "הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל" ב'הדבר מופיע בבשר'

מטרת הופעתו של אלוהים, שאינה מוגבלת לצורה או מדינה כלשהי, היא שהוא יוכל להשלים את עבודת תוכניתו. לדוגמה, כאשר אלוהים התגלם כבשר ודם ביהודה, כוונתו היתה להשלים את עבודת ההיצלבות כדי לגאול את האנושות כולה. אולם היהודים האמינו שלא ייתכן שאלוהים יעשה זאת וחשבו כי לא ייתכן שאלוהים יתגלם בבשר ודם בדמותו של האדון ישוע. ה"לא ייתכן" שלהם נעשה הבסיס שלהם לגינוי אלוהים ולהתנגדות לו, ובסופו של דבר הוביל להשמדת ישראל. כיום, רבים עשו שגיאה דומה. הם מכריזים ככל יכולתם על הופעתו הקרבה של אלוהים אך גם מגנים את הופעתו. ה"לא ייתכן" שלהם שוב מגביל את הופעתו של אלוהים לגבולות הדמיון שלהם. וכך ראיתי רבים נופלים מרוב צחוק לאחר שנתקלו בדברי אלוהים. האין הצחוק הזה זהה לגינוי וחילול הקודש של היהודים? אתם לא אדוקים לנוכח האמת, וקל וחומר שאתם לא כמהים לאמת. אתם רק חוקרים בעיוורון וממתינים בשוויון נפש. מה תוכלו להשיג מחקירה והמתנה שכאלה? האם תוכלו לקבל את הכוונתו האישית של אלוהים? אם אתם לא יכולים להבחין באמירותיו של אלוהים, כיצד אתם כשירים להיות עדים להופעתו של אלוהים? במקום שבו אלוהים מופיע ישנו ביטוי האמת וישנו קולו של אלוהים. רק מי שיכול לקבל את האמת יכול לשמוע את קולו של אלוהים ורק בני האדם האלה כשירים להיות עדים להופעתו של אלוהים.

מתוך "הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש" ב'הדבר מופיע בבשר'

קטעים לעיון מתוך דרשות ושיתוף:

הכינוי "עלמות חכמות" מייצג את אלה שיכולים לזהות את קולו של אלוהים ולשמוע את קולו של "החתן", ולכן הם יכולים לקבל את המשיח ולהישמע לו, ובכך לקחת אל ביתם את האל המעשי. ומאחר שאלה שנחשבים "לעלמות טיפשות" אינם מכירים את קולו של "החתן" ואינם מזהים את קולו של אלוהים, הם דוחים את המשיח. הם עדיין מייחלים לאל המעורפל, ולכן הם ננטשים ונכחדים. מכך ניתן לראות שקשה מאוד לקבל את המשיח ללא אמונה אמיתית באלוהים. אלה שמסרבים לקבל את המשיח יחמיצו את "משתה החתונה של הנאהבים" ולא יוכלו להילקח על ידי אלוהים לביתם במלכות השמיים ולא יוכלו לבוא למקום שאלוהים הכין עבור האנושות. מכאן שהגורם המכריע שקובע אם אנשים יצליחו או ייכשלו באמונתם באלוהים, תלוי בשאלה אם אנשים יכולים לקבל את המשיח של אחרית הימים ולהישמע לעבודתו.

משיתופיהם של בכירים

בכתבי הקודש ניבא ישוע אדוננו שבעת חזרתו יהיו שני סוגים של בני אדם על פני האדמה – הוא המשיל את מאמיני עידן החסד לעלמות חכמות ועלמות כסילות: אלו השומעים את קולו של אלוהים ומסוגלים לקבל אותו ולציית לו, הם העלמות החכמות. אלו שאינם מסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים, אשר מקשיבים אך לא מאמינים ועדיין מכחישים זאת, הם העלמות הכסילות. האם העלמות הכסילות יילקחו? לא, אין זה אפשרי. אז כיצד ניתן לחשוף את העלמות הכסילות והעלמות החכמות? ניתן לעשות זאת מבעד לדברי האל, ובאמצעות ההתנהגות שלהם, לאחר שקראו את התבטאויות האל באחרית הימים – "הדבר מופיע בבשר". כאשר מאמינים מסוימים קוראים זאת, הם אומרים, "מלים עמוקות כל כך – מלים אלו מכילות אמת". אחרי קריאה שנייה ובעיון הם אומרים, "מלים אלו אינן יכולות לנבוע מאדם ממוצע. נראה שהן נובעות מאלוהים". הם קוראים שוב בעיון ואומרים, "זהו קול האלוהים. לא ייתכן שמלים אלו נובעות מאדם!" אדם כזה הוא מבורך. אלו עלמות חכמות. באשר לעלמות הכסילות, מקצתם הם כמרים, מקצתם זקנים, מקצתם מטיפים, ומקצתם מאמינים מבולבלים שרק רוצים לאכול לשובע. מהי גישתם לאחר קריאת דברי האל? "הממ... מלים אלו אינן תואמות את תפיסותיי ודמיוני, אינני מסכים עמן". ואחרי קריאה חוזרת בעיון, הם אומרים: "דומה שיש היגיון במקצת מהדברים הללו, אבל זה בלתי אפשרי. לא ייתכן שזו עבודתו של האל". שוב, הדברים אינם תואמים את תפיסותיהם ודמיונם. בסופו של דבר, ככל שהם מרבים לקרוא בדברים, כך הללו תואמים פחות ופחות את תפיסותיהם. הם אומרים: "אלה אינם דברי אלוהים – אינני יכול לקבל זאת. זוהי הונאה, משיח שקר המנסה להוליך אנשים שולל. אינני מסוגל להאמין בכך!" איזה מין אדם זה? זהו פְּרוּשִׁי, עלמה כסילה. העלמות החכמות והעלמות הכסילות מובלים אל האור באמצעות דברי האל. דבר האל באחרית הימים הוא אשר יסווג ויחלק אותם לקטגוריות שאליהם הם שייכים, ואלוהים יתחיל לתגמל את הטוב ולהעניש את הרשע.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

עלמות חכמות ישמעו לקול האל, בעיקר משום שהן אלו שאוהבות את האמת וחותרות אליה. הן כמהות לכך שאלוהים יופיע, ולכן הן מסוגלות לחקור ולברר את עובדת בואו של אדוננו, ולהבחין בקולו. היות שעלמות שוטות אינן אוהבות את האמת, הן אינן חוקרות ומבררות את עובדת בואו של אדוננו, ויודעות רק להיצמד בעקשנות לכללים. חלקן מתעקשות על כך שהן לא תקבלנה ולא תחקורנה אף אדון שאינו מגיע על גבי ענן. אחרות נכנעות באופן מלא למניפולציות שמפעילים הכמרים והבכירים בעולם הדתי. הן יקשיבו לכל מה שיאמרו הכמרים והבכירים ויפעלו לפי זה. הן מאמינות באדוננו מהשפה ולחוץ, אך למעשה הן חסידות של הכמרים והבכירים, ולהן הן נשמעות. הן אינן חוקרות את דרך האמת למען עצמן ואינן מסוגלות להבחין בקולו של האדון. ישנן עלמות טיפשות אף יותר; היות שקיימים משיחי שקר שמופיעים באחרית הימים, הן אינן מבררות ואינן חוקרות את משיח האמת, ואף מסוגלות להתכחש לו ולהוקיעו. האין זה שקול לאדם שחותך את אפו כדי להרגיז את פרצופו? זהו סימן היכר נוסף של עלמה שוטה.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי לא מופיעות המילים "פונים אליהם".

ב. בטקסט המקורי לא מופיעות המילים "הם קרויים".

קודם: 30. מדוע אלוהים לא מושיע את בני האדם שרוחות רעות עובדות בהם ואת בני האדם ששדים דבקו בהם?

הבא: 32. איזה גמול ניתן לעלמות החכמות? האם העלמות הטיפשות ינחלו אסון?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

1. השאלה מהי האמת

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר, וְהַדָּבָר הָיָה עִם הָאֱלֹהִים, וֵאלֹהִים הָיָה הַדָּבָר" (יוחנן א' 1)....

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה