2. האם אותות ומופתים יכולים להושיע את האנושות

דברי אלוהים רלוונטיים:

בתוכניתו בת כמה אלפי השנים של אלוהים, העבודה שנעשית כבשר ודם נחלקת לשניים: החלק הראשון הוא עבודת הצליבה, שהעניקה לו כבוד, והחלק השני הוא עבודת הכיבוש והעבודה של הפיכת בני האדם למושלמים באחרית הימים, שבאמצעותה הוא יזכה בכבוד. זה הניהול של אלוהים. לפיכך, אל תמעיטו בערכן של עבודתו של אלוהים והשליחות שאלוהים מטיל עליכם. כולכם היורשים של כובד משקלה הרב יותר והנצחי של כבודו של אלוהים – כך קבע אלוהים במיוחד. מבין שני חלקיו של כבודו, אחד מתגלה בכם, וכל כולו של החלק השני של כבודו של אלוהים מוענק לכם כירושה. זו התעלות הרוח מאלוהים וזו תוכניתו שנקבעה לפני זמן רב. לאור אדירותה של העבודה שאלוהים עשה בארץ משכנו של התנין הגדול והאדום כאש, אילו העבודה הזו הייתה מתבצעת במקום אחר, היא הייתה נושאת פירות אדירים ומתקבלת בקלות על-ידי האדם לפני זמן רב. אנשי הכנסייה במערב שמאמינים באלוהים היו מקבלים את העבודה הזו יותר מדי בקלות, משום ששלב עבודתו של ישוע מהווה תקדים. זו הסיבה לכך שאלוהים לא מסוגל לבצע במקום אחר את שלב העבודה הזה של זכייה בכבוד. כלומר היות שיש תמיכה מכל בני האדם והכרה מכל האומות, אין לכבודו של אלוהים מקום לנוח. וזו בדיוק החשיבות היוצאת מהכלל של שלב העבודה הזה בארץ הזו. אין ביניכם אף אחד שנהנה מהגנת החוק. נהפוך הוא – החוק מעניש אתכם, והקושי הגדול יותר הוא שאיש לא מבין אתכם – לא קרוביכם, לא הוריכם, לא חבריכם ולא עמיתיכם. איש לא מבין אתכם. כשאלוהים דוחה אתכם, אין לכם אף דרך להמשיך לחיות על פני האדמה. אך לא כל שכן, בני האדם לא יכולים לעזוב את אלוהים. זו חשיבותו של האופן שבו אלוהים כובש את בני האדם, וזה כבודו של אלוהים. מה שירשתם היום עולה על ירושתם של כל השליחים והנביאים הקודמים, והוא גדול אפילו מירושתם של משה ופטרוס. אי-אפשר לקבל ברכות תוך יום או יומיים – יש לזכות בהן באמצעות הקרבות רבות. כלומר אתם זקוקים לאהבה מזוככת, לאמונה גדולה ולאמיתות הרבות שאלוהים דורש מכם להשיג. בנוסף, עליכם להישיר מבט אל הצדק ולעולם לא לפחד או להיכנע, ואתם זקוקים לאהבה מתמדת לאלוהים שאינה דועכת. נדרש שתהיו נחושים, ושיתחולל שינוי בטבע חייכם. יש לתקן את שחיתותכם ועליכם לקבל את כל התזמור של אלוהים ללא תלונות, ואפילו להיות צייתנים עד המוות. זה מה שעליכם להשיג. זו מטרתה הסופית של עבודתו של אלוהים, ואלה הדרישות שאלוהים מציב לקבוצת בני האדם הזו. ככל שאלוהים מעניק לכם דברים, כך גם עליו לדרוש מכם בחזרה ולהציב לכם דרישות הולמות. לפיכך, כל עבודתו של אלוהים לא נעשית ללא סיבה, ומכאן אפשר להבין מדוע אלוהים מבצע שוב ושוב עבודה של רף גבוה ודרישות קפדניות. זו הסיבה לכך שעליכם להיות חדורי אמונה באלוהים. בסיכומו של עניין, כל עבודתו של אלוהים נעשית למענכם, כדי שתהיו ראויים לקבל את ירושתו. היא לא נעשית למען כבודו של אלוהים עצמו, אלא למען ישועתכם, וכדי להפוך את בני האדם ששייכים לקבוצה הזו, שמיוסרים כל כך בארץ הטמאה, למושלמים. עליכם להבין את רצונו של אלוהים. לכן, אני מוכיח את בני האדם הבורים הרבים, שנעדרים כל תובנה והיגיון: אל תעמידו את אלוהים במבחן, והפסיקו להתנגד. אלוהים כבר סבל את כל הייסורים שהאדם מעולם לא סבל, וסבל מזמן השפלות רבות יותר בשם האדם. ממה עוד אינכם יכולים להרפות? מה חשוב לכם יותר מרצונו של אלוהים? מה חשוב לכם יותר מאהבתו של אלוהים? גם כך, עבודתו של אלוהים כבר מפרכת כפליים כשהיא מתבצעת בארץ הטמאה הזו. אם האדם יחטא ביודעין וברצון, עבודתו של אלוהים תצטרך להתארך. על כל פנים, זה לא משרת איש ולא מביא תועלת לאף אחד. אלוהים לא מוגבל בזמן – עבודתו וכבודו חשובים יותר. לפיכך, גם אם יידרש זמן רב, הוא לא יחסוך אף הקרבה אם היא חלק מעבודתו. זה טבעו של אלוהים: הוא לא ינוח עד שעבודתו תושג. רק כשיבוא היום שבו הוא יזכה בחלק השני של כבודו, עבודתו תוכל להסתיים. אם אלוהים לא יהיה מסוגל להשלים את העבודה של החלק השני של הזכייה בכבוד ברחבי תבל, יומו לעולם לא יבוא, ידו לעולם לא תרחק מנבחריו, כבודו לעולם לא יבוא לעם ישראל ותוכניתו לעולם לא תושלם. עליכם להבין את רצון האל ולהבין שעבודתו אינה פשוטה כמו בריאת השמיים והארץ וכל צבאם. זאת מכיוון שהעבודה של היום היא שינוי מהיסוד של בני האדם שהושחתו ושהפכו לקהי חושים עד מאוד, וטיהור של בני האדם שנבראו אבל שהשטן עשה עיבד אותם. העבודה של היום היא לא בריאת אדם וחווה, וקל וחומר שהיא לא בריאת האור או את בעלי החיים והצמחים. עבודתו של אלוהים כיום היא טיהור כל בני האדם שהשטן השחית, כדי לזכות בהם מחדש, וכדי שהם יהפכו לנחלתו וכבודו של אלוהים. העבודה הזו לא פשוטה כמו שהאדם מדמיין – היא לא בריאת השמים והארץ וכל צבאם, והיא לא דומה לעבודה של הטלת קללה על השטן המשלחת אותו לבור התהום. העבודה היא שינוי האדם מהיסוד, הפיכת השלילי לחיובי והעברה אל נחלתו של אלוהים את מה שלא שייך לאלוהים. זה הסוד של השלב הזה בעבודתו של אלוהים. עליכם להבין זאת, ולא לפשט את העניינים. עבודתו של אלוהים שונה מכל עבודה רגילה. האדם לא יכול להעלות בדעתו את פלאיה, ולא יכול להשיג חוכמה כמו זו שטמונה בה. במהלך שלב זה של עבודה, אלוהים לא בורא את הכל ולא משמיד את הכל. במקום זאת, הוא משנה את כל בריאתו ומטהר את כל הדברים שהשטן חילל. לפיכך, אלוהים יחל בעבודה בקנה מידה אדיר, וזו חשיבותה הכוללת של עבודתו של אלוהים. לאחר שקראתם את הדברים האלה, האם אתם סבורים שעבודתו של אלוהים פשוטה כל כך?

קטע מתוך "האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?" ב'הדבר מופיע בבשר'

באחרית הימים, אלוהים משתמש בדברו בעיקר כדי להפוך את האדם למושלם. הוא לא משתמש באותות ובמופתים כדי לדכא את האדם או כדי לשכנע אותו. זה לא יכול להבהיר את עוצמתו של אלוהים. אילו אלוהים היה רק עושה אותות ומופתים, לא היה ניתן להבהיר את ממשיותו של אלוהים, ולכן לא היה ניתן להפוך את האדם למושלם. אלוהים לא הופך את האדם למושלם באמצעות אותות ומופתים, אלא נעזר בדברו כדי להשקות את האדם ולרעות אותו. לאחר מכן, האדם הופך לצייתן לגמרי ומכיר את אלוהים. זו המטרה של העבודה שהוא עושה והדברים שהוא אומר. אלוהים לא משתמש בשיטה של עשיית אותות ומופתים כדי להפוך את האדם למושלם – הוא משתמש בדבריו ובשיטות עבודה רבות ושונות כדי להפוך את האדם למושלם. בין שאלוהים מבצע זיכוך, טיפול, גיזום או אספקת דברים, הוא עושה זאת על ידי דיבור מנקודות מבט רבות ושונות, כדי להפוך את האדם למושלם ולאפשר לו להכיר טוב יותר את העבודה, החוכמה והנפלאות של אלוהים. כשהאדם יושלם כאשר אלוהים יחתום את העידן באחרית הימים, הוא יעמוד בדרישות כדי לחזות באותות ומופתים. כשתכירו את אלוהים ותהיו מסוגלים להישמע לאלוהים בלי קשר למעשיו, לא יהיו לכם עוד תפיסות אודותיו כאשר תראו אותות ומופתים. לעת עתה, אתם מושחתים ואתם לא מסוגלים להישמע לאלוהים לגמרי – האם אתם עומדים בדרישות כדי לראות אותות ומופתים? המועד שבו אלוהים יעשה אותות ומופתים הוא המועד שבו הוא יעניש את האדם ושבו יתחלף העידן. יתרה מכך, זה יקרה כשייחתם העידן. כשעבודתו של אלוהים מתבצעת כרגיל, הוא לא עושה אותות ומופתים. קל עד מאוד לעשות אותות ומופתים, אך זה לא עיקרון עבודתו של אלוהים, וזו לא המטרה שלשמה אלוהים מנהל את האדם. אילו האדם היה רואה אותות ומופתים וגופו הרוחני של אלוהים היה מופיע בפני האדם, כל בני האדם היו מאמינים באלוהים, הלא כן? אמרתי בעבר שאלוהים זוכה בקבוצה של מתגברים מהמזרח – מתגברים שיוצאים מהצרה הגדולה. מה פירושם של הדברים האלה? פירושם הוא שבני האדם האלה שנפלו בנחלתו של אלוהים הפכו לצייתנים באמת רק לאחר שהם עברו משפט וייסורים, טיפול, גיזום וזיכוכים מסוגים שונים. אמונתם של בני אדם כאלה לא מעורפלת ומופשטת, אלא אמיתית. הם לא ראו אותות ומופתים או ניסים כלשהם. הם לא מדברים על מכתבים ודוקטרינות סתומים או על תובנות עמוקות. במקום זאת, יש בידיהם מציאות, ודברי האל וידע אמיתי על ממשיותו של אלוהים. קבוצה כזו מסוגלת יותר להבהיר את עוצמתו של אלוהים, הלא כן? עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא עבודה אמיתית. בעידן של ישוע, הוא לא בא כדי להפוך את האדם למושלם, אלא כדי לגאול את האדם, ולכן הוא עשה כמה ניסים כדי לגרום לבני אדם להיות חסידיו. זאת מכיוון שהוא בא בעיקר כדי להשלים את עבודת הצליבה, ועשיית אותות לא הייתה חלק מן העבודה של כהונתו. האותות והמופתים האלה היו עבודה שנעשתה כדי להפוך את עבודתו ליעילה. הם היו עבודה נוספת, והם לא ייצגו את עבודת העידן כולו. גם במהלך עידן החוק של התנ"ך, אלוהים עשה אותות ומופתים. עם זאת, העבודה שאלוהים עושה היום היא עבודה ממשית, והוא בהחלט לא יעשה אותות ומופתים כעת. אם הוא היה עושה אותות ומופתים, עבודתו הממשית הייתה משתבשת, והוא לא היה מצליח לעשות עוד עבודה. אילו אלוהים היה אומר שדברו ישמש כדי להפוך את האדם למושלם, אך גם היה עושה אותות ומופתים, האם אפשר היה להבהיר אם האדם מאמין בו באמת או לא? לפיכך, אלוהים לא עושה דברים כאלה. יש באדם יותר מדי מן הדת. אלוהים בא באחרית הימים כדי לסלק את כל התפיסות הדתיות ואת הדברים העל-טבעיים שבאדם ולגרום לו להכיר את ממשיותו של אלוהים. אלוהים בא כדי להסיר צלם מופשט ודמיוני של אל – צלם של אל שבמילים אחרות לא קיים כלל. על כן, כעת הדבר היחיד שיש לו ערך רב הוא שתכירו את המציאות! האמת גוברת על הכל. כמה אמת יש ברשותכם כיום? האם כל מה שעושה אותות ומופתים הוא אלוהים? גם רוחות רעות יכולות לעשות אותות ומופתים – האם כולן אלוהים? הדבר שהאדם מחפש באמונתו באלוהים הוא האמת, והדבר שהוא עוסק בחיפוש אחריו הוא החיים, ולא אותות ומופתים. זו צריכה להיות מטרתו של כל מי שמאמין באלוהים.

קטע מתוך "דבר האל משיג הכל" ב'הדבר מופיע בבשר'

בעבודה של אחרית הימים, דבר האל עוצמתי יותר מהצגתם של אותות ומופתים, וסמכותו של דבר האל עולה על זו של האותות והמופתים. דבר האל חושף את כל הטבע המושחת הטמון עמוק בלב האדם. אינך מסוגל לזהות אותו בכוחות עצמך. כשהוא ייחשף בפניך באמצעות דבר האל, תגלה זאת באופן טבעי. לא תוכל להתכחש לכך ותשתכנע לחלוטין. האין זו הסמכות של דבר האל? זו התוצאה שהעבודה של דבר האל משיגה כיום. לפיכך, לא ניתן להושיע את האדם לגמרי מחטאיו על ידי ריפוי חולים וגירוש שדים, ולא ניתן להשלים אותו באופן מלא על ידי הצגת אותות ומופתים. הסמכות לרפא חולי ולגרש שדים רק מעניקה לאדם חסד, אך בשרו של האדם עדיין שייך לשטן, והטבע השטני המושחת נותר עדיין בתוך האדם. במילים אחרות, מה שלא טוהר שייך עדיין לחטא ולזוהמה. רק לאחר שהאדם יטוהר באמצעות דבר האל, הוא יוכל ליפול בנחלתו של אלוהים ולהתקדש.

קטע מתוך "תעלומת ההתגלמות (4)" ב'הדבר מופיע בבשר'

כיום צריך להיות ברור לכולכם שעבודת האל באחרית הימים עוסקת בעיקר בהגשמת העובדה "הדבר נהיה בשר." אלוהים, באמצעות עבודתו הממשית עלי האדמות, גורם לכך שבני האדם יכירו אותו, יבואו עמו במגע, ויחזו במעשיו בפועל. הוא גורם לבני האדם לראות בבירור שהוא מסוגל לעשות אותות ומופתים, ושיש גם זמנים שבהם הוא לא יכול לעשות זאת, ושהדבר תלוי בעידן. אינכם צריכים להסיק מכך שאלוהים אינו מסוגל לעשות אותות ומופתים, אלא שהוא משנה את שיטת עבודתו בהתאם לעבודה ובהתאם לעידן. בשלב העבודה הנוכחי, הוא אינו עושה אותות ומופתים. הסיבה לכך שהוא עשה אותות ומופתים בעידנו של ישוע היא שעבודתו בעידן ההוא הייתה שונה. אלוהים לא עושה את העבודה ההיא כיום, ויש כאלה שסבורים שהוא לא מסוגל לעשות אותות ומופתים, או לחלופין, הם חושבים שאם אלוהים לא עושה אותות ומופתים, הוא לא אלוהים. האין זאת טענה מופרכת? אלוהים מסוגל לעשות אותות ומופתים אך הוא עובד בעידן שונה, ולכן הוא לא עושה עבודה כזו. משום שזהו עידן שונה ומשום שמדובר בשלב שונה בעבודתו של אלוהים, גם מעשיו הגלויים של אלוהים שונים. אמונתו של האדם באלוהים היא אינה האמונה באותות ומופתים ולא האמונה בנסים, אלא האמונה בעבודתו האמיתית של אלוהים במהלך העידן החדש. האדם מכיר את אלוהים באמצעות האופן שבו אלוהים עובד, וההכרה הזו מצמיחה את אמונת האדם באלוהים, כלומר את האמונה בעבודתו של אלוהים ובמעשיו. בשלב העבודה הנוכחי, אלוהים בעיקר מדבר. אל תחכו לראות אותות ומופתים מפני שלא תזכו לראותם! זאת משום שלא נולדתם בעידן החסד. אילו נולדתם בעידן החסד, ייתכן שהייתם רואים אותות ומופתים, אך נולדתם באחרית הימים ולכן באפשרותכם לראות רק את המציאותיות והרגילות של אלוהים. אל תצפו לראות את ישוע העל-טבעי באחרית הימים. באפשרותכם לראות רק את האל המעשי בהתגלמותו כבשר ודם, והוא זהה בכל לבן אדם רגיל. בכל עידן אלוהים מבאר מעשים שונים. בכל עידן אלוהים מבאר חלק ממעשיו, ועבודתו בכל עידן מייצגת חלק אחד מטבעו של אלוהים וחלק אחד ממעשיו של אלוהים. המעשים שאלוהים מבאר משתנים בהתאם לעידן שבו הוא פועל, אך כולם מעניקים לבני האדם ידע עמוק יותר על אודות אלוהים ואמונה ממשית ואמיתית יותר באלוהים. בני האדם מאמינים באלוהים בזכות כל המעשים שאלוהים עושה, ומשום שאלוהים כה מופלא ואדיר, ומשום שהוא כל-יכול ובלתי ניתן לתפיסה. אם אתם מאמינים באלוהים משום שהוא יכול לעשות אותות ומופתים ומשום שהוא יכול לרפא חולים ולגרש שדים, הרי שהשקפתכם שגויה, ואנשים עלולים לשאול אתכם, "הלא גם רוחות רעות מסוגלות לעשות את הדברים האלה?" האין זה בלבול בין צלם האל לצלם השטן? כיום אמונתם של בני האדם באלוהים נובעת ממעשיו הרבים של אלוהים, מהעבודה האדירה שאלוהים עושה ומהדרכים הרבות שבהן אלוהים מדבר. אלוהים משתמש באמירותו כדי לכבוש את בני האדם וכדי להביאם לידי שלמות. בני האדם מאמינים באלוהים בזכות מעשיו הרבים של אלוהים, ולא משום שהוא מסוגל לעשות אותות ומופתים. בני האדם מבינים את אלוהים רק משום שהם חוזים במעשיו. רק הכרת מעשיו הממשיים של אלוהים, אופן עבודתו, השיטות החכמות שמפעיל, אופן דיבורו והדרך שבה הוא מביא את בני האדם לידי שלמות – רק הכרת ההיבטים הללו – תאפשר לכם לתפוס את מציאותיות האל ולהבין את טבעו, לדעת מה הוא אוהב, מה מתעב, איך הוא עובד על האדם. הבנת הדברים האהובים והשנואים על אלוהים תאפשר לכם להבחין בין החיובי לשלילי, והכרתכם את אלוהים תקדם את חייכם. בסיכומו של עניין, עליכם ללמוד להכיר את עבודתו של אלוהים, ועליכם לתקן את השקפותיכם על האמונה באלוהים.

קטע מתוך "הכרת עבודתו של אלוהים כיום" ב'הדבר מופיע בבשר'

קודם: 1. כיצד ניתן לזהות משיח שקר ומהם סימני ההיכר שלו

הבא: 3. כיצד ניתן לזהות את האמת ומי באמת יכול לבטא את האמת

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה