אלוהים עצמו, הייחודי ו'

קדושתו של אלוהים (ג') חלק 1

באיזה נושא היה שיתופנו הקודם? (קדושתו של אלוהים.) ולאיזה היבט של אלוהים עצמו נוגעת קדושתו של אלוהים? האם היא נוגעת למהות האל? (כן.) אם כן, מהו בדיוק הנושא הנוגע למהות האל? האם זוהי קדושתו של אלוהים? (כן.) קדושתו של אלוהים: זו מהותו הייחודית של אלוהים. מה היה הנושא הכללי העיקרי של שיתופנו הקודם? (זיהוי רוע השטן.) ומה שיתפנו בפעם הקודמת בנוגע לרוע השטן? אתם זוכרים? (האופן שבו השטן משחית את האנושות. הוא משתמש בידע, מדע, תרבות מסורתית, אמונות תפלות ומגמות חברתיות כדי להשחית אותנו.) נכון, זה היה הנושא העיקרי שדנו בו בפעם הקודמת. השטן משתמש בידע, מדע, תרבות מסורתית, אמונות תפלות ומגמות חברתיות כדי להשחית את האדם. אלה הדרכים שבהן השטן משחית את האדם. כמה דרכים אלה בסך הכל? (חמש.) אילו חמש דרכים? (מדע, ידע, תרבות מסורתית, אמונות תפלות ומגמות חברתיות.) במה אתם חושבים שהשטן משתמש יותר מכל כדי להשחית את האדם? מה הדבר שמשחית אותו באופן המעמיק ביותר? (תרבות מסורתית.) ישנם אחים ואחיות שחושבים שמדובר בתרבות מסורתית. עוד מישהו? (ידע.) נראה שיש לכם רמה גבוהה של ידע. מישהו אחר? (ידע.) אתם חולקים את אותה השקפה. האחים והאחיות שאמרו תרבות מסורתית, האם אתם יכולים לומר לנו מדוע אתם חושבים כך? האם אתם מבינים זאת כלל? אולי תרצו להסביר את ההבנה שלכם? (הפילוסופיות של השטן והדוקטרינות של קונפוציוס ומנציוס נטועות עמוק בדעתנו, ולכן אנחנו מרגישים שהן משחיתות אותנו עמוקות.) אלה מכם שחושבים שמדובר בידע, האם אתם יכולים להסביר מדוע? אמרו את הסיבות שלכם. (ידע לעולם לא יכול לאפשר לנו לעבוד את אלוהים. הוא מתכחש לקיומו של אלוהים ומתכחש לשלטונו של אלוהים. כלומר, ידע אומר לנו ללמוד מגיל צעיר, ושרק באמצעות לימוד ורכישת ידע מובטחים העתיד והגורל שלנו. כך הוא משחית אותנו.) אם כן, השטן משתמש בידע כדי לשלוט בעתיד ובגורל שלכם, ואז הוא מושך אתכם באף. זה האופן שבו אתם סבורים שהשטן משחית את האדם באופן המעמיק ביותר. אם כן, רובכם חושבים שהשטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם באופן המעמיק ביותר. יש עוד מישהו? מה לגבי מדע או מגמות חברתיות למשל? האם מישהו מסכים עם אחד מאלה? (כן.) היום אשתף שוב על חמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם, וכשאסיים, אשאל אתכם כמה שאלות כדי לראות בדיוק באיזה היבט השטן משחית את האדם באופן המעמיק ביותר. אתם מבינים את הנושא הזה, נכון?

האופן שבו השטן משחית את האדם מתגלם בעיקר בחמישה היבטים. חמשת ההיבטים האלה הם חמש הדרכים שבהן השטן משחית את האדם. הדרך הראשונה מבין החמש שהזכרנו היא ידע, אז ראשית, בואו ניקח את הידע כנושא לשיתוף. השטן משתמש בידע כפיתיון. הקשיבו היטב: זהו רק סוג של פיתיון. בני האדם מתפתים "להשקיע בלימודים ולהשתפר מדי יום," להתחמש בידע כאילו היה כלי נשק, ואז להשתמש בידע כדי לפתוח את הדלת למדע. במילים אחרות, ככל שתרכשו יותר ידע, כך תבינו יותר. השטן אומר לבני האדם את כל זה. השטן גם אומר לבני האדם לפתח אידאלים נשגבים במקביל ללמידת ידע, אומר להם להחזיק בשאיפות ובאידאלים. מבלי שבני האדם מודעים לכך, השטן מעביר מסרים רבים כאלה, ובכך הוא גורם לבני האדם לחוש באופן לא מודע שהדברים האלה נכונים או מיטיבים עמם. בלא-יודעין, בני אדם הולכים בדרך שכזו ומובלים הלאה בלא-יודעין על ידי האידאלים והשאיפות שלהם עצמם. צעד אחר צעד, בני אדם לומדים בלא-יודעין מהידע שהשטן מקנה להם את החשיבה של אישים דגולים או מפורסמים, ומקבלים את הרעיונות האלה. בזה אחר זה, הם גם לומדים על מעשיהם של מי שנחשבים לגיבורים. ייתכן שתבינו חלק ממה שהשטן מקדם עבור האדם במעשיהם של הגיבורים האלה, או את הדברים שהוא רוצה להטמיע באדם. מה השטן מטמיע באדם? על האדם להיות פטריוטי, בעל הגינות לאומית וללא חת. מה האדם לומד מחלק מהסיפורים ההיסטוריים או מחלק מהביוגרפיות של גיבורים? להיות בעל תחושה של נאמנות אישית או לעשות הכל למען חבר או ידיד. במסגרת הידע הזה של השטן, האדם לומד דברים רבים בלא-יודעין ולומד דברים רבים שאינם חיוביים. בעיצומה של חוסר המודעות, הזרעים שהשטן הכין עבורו ניטעים בדעתו הבוסרית. הזרעים האלה גורמים לבני האדם להרגיש שהם אמורים להיות אנשים דגולים, להיות מפורסמים, להיות גיבורים, להיות פטריוטים, להיות אנשים שאוהבים את משפחותיהם, או להיות בני אדם בעלי תחושת נאמנות אישית שיעשו הכל בשביל חבר. משום שהשטן מפתה אותם, הם הולכים בלא-יודעין בדרך שהוא הכין עבורם. כשהם הולכים בדרך זו, הם מקבלים בעל-כורחם את חוקי החיים של השטן. בלא-יודעין וללא כל מודעות, הם מפתחים כללי חיים משלהם, אך אלה אינם אלא כללי השטן שהוטמעו בהם בעל-כורחם. במהלך תהליך הלמידה, השטן גורם להם לפתח מטרות משלהם ולקבוע מטרות משלהם לחיים, כללי חיים וכיוון בחיים. וכל אותה עת, הוא מטמיע בהם את דברי השטן, באמצעות סיפורים, באמצעות ביוגרפיות, באמצעות כל אמצעי אפשרי, כדי לגרום לבני אדם לבלוע את הפיתיון, טיפין טיפין. כך בני אדם מפתחים תחביבים ועיסוקים משלהם במהלך הלמידה שלהם: יש שמתחילים לאהוב ספרות, יש שמתחילים לאהוב כלכלה, יש שמתחילים לאהוב אסטרונומיה או גיאוגרפיה. לעומת זאת, יש שמתחילים לאהוב פוליטיקה, יש שמתחילים לאהוב פיזיקה, יש שמתחילים לאהוב כימיה ויש שאפילו מתחילים לאהוב תיאולוגיה. כל אלה הם חלק מהידע וכולכם באתם איתם במגע. בלבכם, כל אחד מכם יודע מה קורה עם דברים כאלה; כל אחד בא איתם במגע בעבר. בנוגע לסוגים האלה של ידע, כל אחד יכול לדבר ללא סוף על כל אחד מהם. אם כן, מובן עד כמה הידע הזה חלחל אל דעת האדם. הדבר מעיד על מעמד הידע הזה בדעת האדם ועל עומק השפעתו על האדם. ברגע שמישהו אוהב פן כלשהו של ידע, כשאדם מתאהב עמוקות בפן כזה בלבו, הוא מתחיל בלא-יודעין לפתח אידאלים: יש בני אדם שרוצים להיות סופרים, יש שרוצים להיות כותבים, יש שרוצים לפתח קריירה פוליטית ויש שרוצים לקחת חלק בכלכלה ולהפוך לאנשי עסקים. בנוסף, יש קבוצה של בני אדם שרוצים להיות גיבורים, דגולים או מפורסמים. בלי קשר לשאלה איזה סוג אדם רוצה מישהו להיות, מטרתו היא לקחת את השיטה הזו ללמידת ידע ולהשתמש בה למטרותיו שלו, כדי להגשים את הרצונות שלו עצמו או את האידאלים שלו עצמו. בלי קשר לשאלה כמה טוב זה נשמע – הוא רוצה להגשים את חלומותיו, לא לחיות את החיים האלה לשווא, או שהוא רוצה לפתח קריירה – הוא מפתח את האידאלים ואת השאיפות הנעלים הללו אך בעיקרו של עניין, מה הטעם בכל זאת? האם חשבתם על כך בעבר? מדוע השטן רוצה לעשות זאת? מה מטרתו של השטן בהטמעת הדברים האלה באדם? התשובה לשאלה הזו חייבת להיות ברורה בלבכם.

כעת, בואו נדבר על האופן שבו השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם. מתוך מה שדיברנו עליו עד כה, האם התחלתם לזהות את מניעיו המרושעים של השטן? (קצת.) מדוע השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם? מה הוא רוצה לעשות לאדם באמצעות הידע? להוביל את האדם לצעוד באיזו דרך? (להתנגד לאלוהים.) זו בהחלט הדרך של התנגדות לאלוהים. זו ההשפעה שאתם יכולים לראות של בני אדם שלומדים ידע, וההשלכות שאתם רואים לאחר למידת הידע – התנגדות לאלוהים. אם כן, מה המניעים המרושעים של השטן? לא ברור לכם, נכון? במהלך התהליך שבו האדם לומד ידע, השטן ינצל כל שיטה כדי שבני אדם יספקו את תאוותיהם שלהם עצמם ויגשימו את האידאלים שלהם עצמם. האם ברור לכם בדיוק לאיזו דרך השטן רוצה להוביל אתכם? בניסוח עדין: בני אדם חושבים שאין כל פסול בלמידת ידע, שזהו הסדר הטבעי. הם חושבים שפיתוח אידאלים נעלים או החזקה בשאיפות נקראים פשוט שאפתנות, ושזו צריכה להיות הדרך הנכונה שעל בני אדם ללכת בה בחייהם. אם בני אדם יכולים להגשים את האידאלים שלהם עצמם, או לנסות לפתח קריירה בחייהם – האין זה נפלא יותר לחיות כך? לא רק לכבד כך את אבותיכם, אלא גם להותיר חותם על דפי ההיסטוריה – האין זה דבר טוב? זהו דבר טוב וראוי בעיניהם של אנשי העולם הגדול. אולם האם השטן בעל המניעים המרושעים לוקח בני אדם לדרך כזו ואז מחליט שהדבר גמור? בשום אופן לא. למעשה, ללא קשר לנעלותם של האידאלים של האדם ולמציאותיות של רצונותיו של האדם או כמה הן הולמות, כל מה שהאדם רוצה להשיג, כל מה שהאדם מחפש קשור הדוקות לשתי מילים. שתי המילים האלה חשובות מהותית לחייו של כל אדם, ואלה דברים שהשטן מתכוון להטמיע באדם. מהן שתי המילים האלה? האחת היא "פרסום" והשנייה היא "רווח": הן פרסום ורווח. השטן משתמש בדרך מעודנת מאוד, דרך שהולמת ביותר את תפיסותיהם של בני האדם; זו לא דרך קיצונית כלל. בעיצומה של חוסר המודעות, בני אדם מתחילים לקבל את דרך החיים של השטן, כללי החיים שלו, קובעים מטרות חיים ואת הכיוון שלהם בחיים, ובכך הם גם מפתחים בלא-יודעין אידאלים בחיים. גם אם האידאלים האלה בחיים נשמעים נשגבים, הם רק אמתלה הקשורה הדוקות לפרסום ורווח. עבור כל אדם דגול או מפורסם, למעשה עבור כל בני האדם, כל דבר שהם הולכים אחריו בחייהם קשור רק לשתי המילים האלה: "פרסום" ו"רווח." האם לא כך הדבר? (כן.) בני אדם חושבים שברגע שיש להם פרסום ורווח, הם יכולים להפיק מהם תועלת כדי ליהנות ממעמד גבוה ועושר רב וכדי ליהנות מהחיים. ברגע שיש להם פרסום ורווח, הם יכולים להפיק מהם תועלת בהנאות הבשר והדם הנהנתניות וחסרות המצפון שלהם. אמנם בלא-יודעין, אך ברצון, בני אדם לוקחים את גופם, את דעתם, את כל מה שיש להם, את עתידם וגורלם, ומוסרים אותם לידי השטן כדי לזכות בפרסום והרווח שבהם הם חושקים. בני האדם עושים זאת ללא כל היסוס וללא כל מודעות לצורך להחזיר את הכל. האם בכל זאת יכולה להיות לבני האדם שליטה כלשהי על עצמם מרגע שהם עוברים כך לצדו של השטן והופכים לנאמנים לו? בשום אופן לא. השטן שולט בהם לחלוטין. הם גם לחלוטין לא מסוגלים להיחלץ מהביצה שבה הם שקעו. ברגע שמישהו שוקע בפרסום ורווח, הוא כבר לא מחפש את האור והצדק או את הדברים היפים והטובים. זאת מכיוון שהכוח המפתה שיש לפרסום והרווח על בני האדם הוא חזק מדי, והם הופכים לדברים שבני האדם עוסקים בחיפושם לכל אורך חייהם ואפילו לנצח וללא סוף. האין זה נכון? יש בני אדם שיאמרו שלמידת ידע אינה אלא קריאת ספרים או למידת מספר דברים שהם עדיין לא יודעים, ויאמרו שהם עושים זאת כדי לא להישאר מאחור ביחס לתקופה או לעולם. הם יאמרו שהם לומדים ידע רק כדי שיהיה להם מה לאכול, למען עתידם שלהם או צרכיהם הבסיסיים. ובכן, האם אתם יכולים לומר לי אם ישנו אדם שיעמוד בעשור של לימודים מפרכים רק למען צרכיו הבסיסיים, רק כדי לפתור את בעיית המזון? (לא.) אין בני אדם כאלה! אם כן, לשם מה הוא סובל את המצוקות האלה וסובל כל השנים האלה? התשובה היא למען פרסום ורווח: פרסום ורווח ממתינים לו בהמשך הדרך, קוראים לו, והוא מאמין שרק באמצעות שקדנותו, מצוקותיו ומאבקיו שלו הוא יכול ללכת בדרך הזו, ובכך לזכות בפרסום ורווח. עליו לסבול את המצוקות האלה למען דרכו העתידית, למען הנאתו העתידית ולמען חיים טובים יותר. האם תוכלו לומר לי לכל הרוחות מהו הידע הזה לכאורה? האין אלה כללי חיים ודרך בחיים שהשטן מטמיע בבני האדם, שהשטן מלמד אותם במהלך למידת הידע שלהם? האין אלה האידאלים הנעלים שהשטן מטמיע באדם? קחו לדוגמה את הרעיונות של בני אדם דגולים, את היושר של בני אדם מפורסמים, או את עוז לבם של גיבורים, או את האצילות וטוב הלב של הדמויות הראשיות והלוחמים ברומנים על אמנויות לחימה. הרעיונות האלה משפיעים על דור אחרי דור ובסופו של דבר, אנשי כל דור מקבלים את הרעיונות האלה, חיים למען הרעיונות האלה ועוסקים בחיפושם ללא סוף. אלה הדרך והערוץ שבהם השטן משתמש בידע כדי להשחית את האדם. אם כן, לאחר שהשטן הוביל בני אדם לדרך הפרסום והרווח, האם הם עדיין יכולים להאמין באלוהים ולעבוד אותו? (לא.) האם הידע וכללי החיים שהשטן מטמיע באדם מכילים מחשבה כלשהי על עבודת האל? האם יש בהם מחשבה כלשהי השייכת לאמת? (לא.) האם הם מכילים מציאות כלשהי של יראת האל והסתלקות מרע? (לא.) נדמה שאתם מדברים בחוסר ביטחון מסוים, אך אין דבר. חפשו את האמת בכל ותקבלו את התשובות הנכונות. רק באמצעות התשובות הנכונות תוכלו ללכת בדרך הנכונה.

בואו נסכם את הדברים שוב: במה משתמש השטן כדי לכלוא את האדם ולשלוט בו? (פרסום ורווח.) אם כן, השטן משתמש בפרסום ורווח כדי לשלוט במחשבות האדם עד שהאדם יכול לחשוב אך ורק על פרסום ורווח. בני האדם נלחמים על פרסום ורווח, חווים מצוקות למען הפרסום והרווח, מושפלים למען הפרסום והרווח, והם יקבלו כל החלטה וקביעה גם כדי לשמר פרסום ורווח וגם כדי לזכות בהם. כך השטן כובל את האדם בשלשלאות בלתי נראות. בני האדם נושאים את השלשלאות האלה על גופם ואין להם הכוח או האומץ להשליכן מעליהם. לכן בני אדם מדשדשים הלאה בקושי רב, משום שהם נושאים בלא-יודעין את השלשלאות האלה. למען הפרסום והרווח האלה, האנושות מתנכרת לאלוהים ובוגדת בו. עם כל דור שחולף, האנושות נעשית מרושעת יותר ויותר, אפלה יותר ויותר, וכך הפרסום והרווח של השטן מחריבים דור אחר דור. הביטו כעת במעשי השטן – מהם בדיוק מניעיו הזדוניים? הדבר ברור כעת, הלא כן? האין השטן נתעב? (כן!) אולי כיום אתם עדיין לא יכולים לראות מבעד למניעיו הזדוניים של השטן מכיוון שאתם חושבים שאין חיים ללא פרסום ורווח. אתם חושבים שאם בני אדם מותירים את הפרסום והרווח מאחור, הם לא יכולים עוד לראות את הדרך שלפניהם, לא יכולים עוד לראות את מטרותיהם ועתידם הופך לאפל, קודר ועגמומי. אולם, אט-אט, כולכם תכירו יום אחד בכך שהפרסום והרווח הם שלשלאות אימתניות שהשטן משתמש בהן כדי לכבול את האדם. עד היום שבו תכירו בכך, אתם תתנגדו לחלוטין לשליטת השטן ותתנגדו לחלוטין לשלשלאות שהשטן מביא כדי לכבול אתכם. כשיבוא היום שבו תרצו להשליך מעליכם את כל הדברים שהשטן הטמיע בכם, תתנתקו מהשטן כליל וגם תתעבו באמת את כל מה שהשטן הביא לכם. רק אז יהיו לכם אהבה וכמיהה אמיתיות לאלוהים; רק אז תוכלו ללכת בדרך החיים הנכונה בעיסוקכם באמת.

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger