אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
להאזין לקולו של אלוהים להבין את המשיח
השיפוט באחרית הימים שלושת שלבי עבודתו של אלוהים התגלמותו של אלוהים כבשר ודם בקשר לשמו של אלוהים עידן החסד ועידן המלכות גאולה וגאולה מלאה הדרך לחיי נצח עבודת אלוהים ועבודת האדם הכירו את המשיח הכרת אלוהים כתבי הקודש ואלוהים הכרת קולו של אלוהים אלוהים ירד בסין הכנסייה והדת הפרושים השילוש הקדוש אמת ודוקטרינות היענות לרצון האל מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה
השיפוט באחרית הימים שלושת שלבי עבודתו של אלוהים התגלמותו של אלוהים כבשר ודם בקשר לשמו של אלוהים עידן החסד ועידן המלכות גאולה וגאולה מלאה הדרך לחיי נצח עבודת אלוהים ועבודת האדם הכירו את המשיח הכרת אלוהים כתבי הקודש ואלוהים הכרת קולו של אלוהים אלוהים ירד בסין הכנסייה והדת הפרושים השילוש הקדוש אמת ודוקטרינות היענות לרצון האל מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה

נושא מיוחד: הבשורה