אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
להאזין לקולו של אלוהים להבין את המשיח
גילוי האמת