אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

קטעי קריאה אחרונים

הספר ‘המשך של הדבר מופיע בבשר’ מעיד על אמיתות הנוגעות לעבודתו של אלוהים, לטבעו של אלוהים, לסמכותו ולקדושתו שלאלוהים, לאלוהים כמקור חייהם של כל הדברים ועוד. קטעי הקריאה האלו ילמדוך אודות זהותו הפנימית של אלוהים ומעמדו, ואתה תצא לדרך המובילה להכרת אלוהים ותובא לידי שלמות בדי אלוהים.

עוד

הכותר ‘אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (מבחר)’ כולל קטעים שנבחרו בקפידה מתוך ‘הדבר מופיע בבשר’ שיאפשרו לך לשמוע את הדברים שאמרה רוח הקודש לכנסיות באחרית הימים, להכיר את עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, לעמוד בקצב צעדיו של השה ולקדם בברכה את הביאה השנייה של המשיח.

114 21:36
20 14:07
36 22:25
10 28:42
29 30:56
27 12:02
9 17:16
12 18:08
7 15:31
6 10:36
7 15:04
10 15:09
30 16:44
6 13:24
5 21:25
14 11:42
7 15:49
9 13:25
23 15:20
5 17:05
8 16:43
7 10:56
4 16:55
11 06:56
8 10:25
6 11:13
18 09:42
8 16:09
4 12:51
3 13:05
6 18:02
9 13:09
11 18:27
4 24:11
5 12:31
8 11:12
6 30:33
14 10:01
6 19:32
6 17:41
18 28:32
10 37:26
9 45:37
5 33:37
6 14:09
7 26:49
20 35:33
9 30:24
3 13:16
9 23:00
3 21:07
3 27:04
5 39:58
8 35:25
5 42:39
4 04:41
8 20:55
5 17:25
6 26:30
4 18:43
2 13:00
31 17:10
10 19:18
7 25:16
4 38:04
4 27:33
4 28:50
5 33:10
9 20:02
8 34:17
3 32:15
7 17:10
5 20:33
6 31:44
10 44:34
3 37:33
6 25:43
5 33:41
12 36:30
11 37:07
5 46:12
4 34:49
6 41:27
2 32:57
3 36:35
3 38:35
6 37:19
11 31:49
4 38:14
3 35:50
7 40:29
7 42:45
11 24:55
4 24:56
7 29:20
3 37:46
4 33:00
4 10:51
6 12:30
2 11:59
4 06:02
5 12:30
4 13:49
6 15:03
6 12:14
4 12:04
5 12:45
5 11:17
6 14:18
7 10:54
14 12:22
6 13:35
6 17:09
5 11:56
7 12:59
5 12:47
7 14:24
5 13:51
6 13:35
5 13:25
3 13:01
6 11:52
7 13:08
6 06:42
4 13:43
12 37:45
11 37:29
7 48:45
10 40:31
עוד