אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

קטעי קריאה אחרונים

דבר אלוהים היומי: מקבץ מדברי אלוהים שיאפשרו לנו להשקיט עצמנו בפני אלוהים ולהקשיב לדבריו מדי יום, כך שנוכל לזכות בתזונת מי החיים ולהעשיר את חיינו עם הזמן.

2 14:16
2 08:26
1 03:55
1 08:13
3 05:13
1 09:48
0 09:47
0 13:55
0 09:17
0 10:28
1 04:31
0 09:16
3 09:47
0 07:57
2 11:58
3 08:04
6 11:48
0 08:44
1 14:44
4 06:32
7 09:48
31 09:37
עוד

אלוהים אומר: “יציר בריאה אמיתי צריך לדעת מי הוא הבורא, לשם מה נועדה בריאת האדם, כיצד למלא את חובותיו של יציר נברא וכיצד לעבוד את אדון הבריאה כולה…” הקשיבו לקולו של הבורא, שינחה אתכם אל הדרך להכרת האל.

עוד

האם ידוע לכם שאלוהים מבצע את עבודת טיהורם והושעתם של בני האדם באחרית הימים? כיצד נוכל לקבל את ברכותיו והבטחתו של אלוהים? אלוהים אומר: “כל מי שנשמע לריבונותו של אלוהים ייהנה מאמת נעלה יותר ויקבל ברכות רבות יותר. בני האדם האלה יחיו באור באמת ובתמים ויזכו באמת, בדרך ובחיים.”

303 21:36
82 14:07
155 22:25
22 28:42
91 30:56
176 12:02
81 17:16
21 18:08
10 15:31
10 10:36
9 15:04
18 15:09
39 16:44
51 13:24
17 21:25
52 11:42
16 15:49
20 13:25
32 15:20
21 17:05
158 16:43
97 10:56
10 16:55
12 06:56
19 10:25
20 11:13
30 09:42
13 16:09
13 12:51
11 13:05
11 18:02
37 13:09
31 18:27
5 24:11
10 12:31
27 11:12
12 30:33
25 10:01
29 19:32
11 17:41
42 28:32
43 37:26
41 45:37
25 33:37
18 14:09
36 26:49
41 35:33
28 30:24
10 13:16
17 23:00
7 21:07
6 27:04
8 39:58
27 35:25
15 42:39
13 04:41
21 20:55
25 17:25
10 26:30
12 18:43
14 13:00
153 17:10
22 19:18
19 25:16
8 38:04
9 27:33
14 28:50
13 33:10
23 20:02
11 34:17
6 32:15
18 17:10
16 20:33
9 31:44
21 44:34
8 37:33
12 25:43
10 33:41
14 37:07
29 36:30
39 46:12
5 34:49
15 41:27
4 32:57
58 38:35
8 36:35
80 31:49
28 37:19
8 38:14
16 35:50
21 42:45
18 24:55
7 24:56
9 29:20
16 37:46
14 40:31
6 10:51
25 12:30
3 11:59
28 06:02
12 12:30
22 13:49
13 15:03
7 12:14
5 12:04
31 12:45
6 11:17
14 14:18
24 10:54
34 12:22
14 13:35
17 17:09
9 11:56
13 12:59
7 12:47
9 14:24
10 13:51
12 13:35
124 13:25
13 13:01
8 11:52
18 13:08
15 06:42
9 13:43
23 37:45
16 37:29
24 48:45
21 40:29
16 33:00
עוד