אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
 • הדבר מופיע בבשר
 • אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)
 • המשך של הדבר מופיע בבשר
 • משפט בפני כס מלכותו של המשיח – עדויות על חוויות חיים
 • הדברים הקלאסיים של אלוהים על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)
 • מאה שאלות ותשובות בחקר הדרך האמיתית
 • צאנו של אלוהים שומעות בקולו של אלוהים (יסודות למאמינים חדשים)
 • ספרים

  הכל אמירותיו של המשיח
  הדבר מופיע בבשר

  הדבר מופיע בבשר

  זו הפעם הראשונה מאז הבריאה שאלוהים פונה לאנושות כולה. האמירות האלה היו הטקסט הראשון שאלוהים ביטא בקרב האנושות שבו הוא חשף את בני האדם, הנחה אותם, שפט אותם ודיבר אליהם מלב אל לב. אלה גם היו האמירות הראשונות שבהן אלוהים אפשר לבני האדם להכיר את עקבות רגליו, את המקום שבו הוא שוכן, את טבעו של אלוהים, את מה ששייך לאלוהים מה שאלוהים הינו, את מחשבותיו של אלוהים ואת דאגתו לאנושות. אפשר לומר שאלה היו האמירות הראשונות שאלוהים אי-פעם אמר לאנושות מהרקיע השלישי מאז הבריאה, ושזו הפעם הראשונה שבה אלוהים השתמש בזהותו הטבעית כדי להופיע ולבטא את קולו לאנושות בתוך דבריו.    לעיון נוסף

  אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

  אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

  האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, מבטא דברים כדי לשפוט בני אדם ולטהר אותם, והוא מוביל אותם אל העידן החדש – עידן המלכות. כל מי שנשמע לריבונותו של המשיח יהיה מסוגל ליהנות מהאמת הנעלה, לזכות בברכות אדירות יותר, לחיות באמת בתוך האור, וכן לזכות האמת, הדרך והחיים    לעיון נוסף

  המשך של הדבר מופיע בבשר

  המשך של הדבר מופיע בבשר

  על כל אחד מוטל בחייו לבחון מחדש את דרכי אמונתו באלוהים, על מנת שיוכל לדעת אם בחיפושו אחר האלוהים הוא הצליח באמת להבין, הצליח באמת לתפוס וזכה באמת להכיר את אלוהים, אם הוא יודע באמת מה יחסו של אלוהים כלפי סוגי בני האדם השונים ואם הוא מבין באמת מהי עבודתו של אלוהים עליו וכיצד אלוהים מגדיר כל אחד ממעשיו.    לעיון נוסף

  משפט בפני כס מלכותו של המשיח – עדויות על חוויות חיים

  משפט בפני כס מלכותו של המשיח – עדויות על חוויות חיים

  החל המשפט בפני כס המלכות הגדול והלבן של אחרית הימים! המשיח האחרון – האל הכול יכול – ביטא את האמת כדי לבצע את עבודתו לשיפוט האנושות וטיהורה. באמצעות ההתגלות והשיפוט של דבר האל, עמו הנבחר של אלוהים מבין בהדרגה שהשטן השחית אותו, והוא מוצא את הנתיב להיחלצות מהשפעת השטן. כך טבע חייהם של בני העם זוכה בשינוי הדרגתי. החוויות האמיתיות האלה מעידות על כך שעבודת המשפט שמבצע האל הכול יכול היא העבודה שמושיעה את האנושות באופן מעמיק.    לעיון נוסף

  הדברים הקלאסיים של אלוהים על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

  הדברים הקלאסיים של אלוהים על בשורת המלכות (קטעים נבחרים)

  קטעים נבחרים מדבריו הקלאסיים של האל הכול יכול כלולים בספר הזה ונושאים עדות למען כל מי שמקווה ומתפלל להופעתו של אלוהים. הם נושאים עדות על שובו של המושיע על עננים לפני זמן רב, וכן על הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול בעידן המלכות. הדבר גורם לאנושות להכיר בכך שהאל הכול יכול וישוע אדוננו הם אותו אלוהים – הוא השה שנובא עליו בספר ההתגלות, אשר פתח את המגילה ואת שבעה החותמים.    לעיון נוסף

  מאה שאלות ותשובות בחקר הדרך האמיתית

  מאה שאלות ותשובות בחקר הדרך האמיתית

  דבריו של האל הכול יכול – המשיח של אחרית הימים ושובו של ישוע – נושאים עדות על הופעתו ועבודתו של אלוהים וחושפים את תעלומותיה של תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים להושעתו את האנושות. בספר הזה, נבחרו קטעים מהאמיתות שביטא המשיח של אחרית הימים, כדי לתת מענה על השאלות בנוגע לעבודתו של אלוהים באחרית הימים ששואלים בני אדם מכל הדתות וכאלה שצמאים לדרך האמיתית ומחפשים אותה. קטעים אלה מאפשרים לבני האדם לראות שדבריו הן האמת, הדרך והחיים.    לעיון נוסף