להכיר את אלוהים

Readings-knowing-God

להכיר את אלוהים

(מתוך 'הדבר מופיע בבשר')
עדכונים אחרונים:

הקשיבו לדברי האל, הכירו את עבודתו, את טבעו ואת מהותו, ועלו על הנתיב לירוא את האל ולסור מרע.

עוד
עדכונים אחרונים:2020 דצמבר 7