המטרות של שלושת שלבי העבודה של ניהול אלוהים את האנושות

דברי אלוהים רלוונטיים: תוכנית הניהול המלאה שלי, המתפרסת על פני ששת אלפים שנה, כוללת שלושה שלבים, או שלושה עידנים: ראשית, עידן החוק; שנית, עידן החסד (שהוא גם עידן הגאולה); ולבסוף, עידן המלכות באחרית הימים. תוכן עבודתי בש…

2020-02-12 22:46:30

המטרה והמשמעות של כל אחד משלושת שלבי עבודתו של אלוהים

(1) מטרתה ומשמעותה של עבודתו של אלוהים בעידן החוק דברי אלוהים רלוונטיים: העבודה שיהוה עשה בבני ישראל ביססה בקרב האנושות את מקורו הארצי של אלוהים, וזה גם היה המקום הקדוש שבו הוא היה נוכח. הוא הגביל את עבודתו לעם ישראל. …

2020-02-12 22:46:44

הקשר בין כל אחד משלושת שלבי עבודתו של אלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים: מעבודתו של יהוה ועד עבודתו של ישוע, ומעבודתו של ישוע ועד לעידן הנוכחי, שלושת שלבי העבודה האלה מקיפים ברצף את כל הקשת של ניהולו של אלוהים, וכולם מהווים עבודה של רוח אחת. מאז בריאת העולם, אלוהים תמי…

2020-02-12 22:47:06

כיצד מעמיקים בהדרגה שלושת שלבי עבודתו של אלוהים כדי שבני האדם יוכלו לזכות בישועה ולהפוך למושלמים?

דברי אלוהים רלוונטיים: כלל ניהולו של אלוהים מחולק לשלושה שלבים, ובכל שלב מוצבות דרישות הולמות מהאדם. יתר על כן, עם חלוף העידנים והתקדמותם, דרישותיו של אלוהים מהאנושות כולה גדלות יותר ויותר. כך עבודת הניהול של אלוהים מגי…

2020-02-12 22:47:18

סרט טוב 'שמו של אלוהים השתנה?!' קטע (4) – האם להיוושע זה כמו להיטהר?

בכתבי הקודש מופיעה הנבואה לפיה: "אני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (ההתגלות ג' 12). "וְקֹרָא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו" (…

2018-09-26 15:55:39

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים 'שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא חלק 2' קטע

האל הכול יכול אומר, "ברגע שתושלם עבודת הכיבוש, האדם יובא אל עולם נפלא. החיים האלה יהיו על פני האדמה, כמובן, אך הם יהיו שונים לחלוטין מחיי האדם כיום. אלה יהיו חיי האנושות לאחר שאלוהים יכבוש את האנושות כולה.

2018-06-23 18:27:36

דבר אלוהים | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה'

האל הכול יכול אומר,"בעידן החסד, האדם הושחת על-ידי השטן ולכן עבודת הגאולה של כלל האנושות הצריכה מידה רבה של חסד, סבלנות ואיפוק אינסופיים, ואף יותר מכך, קורבן שיכול היה לכפר על חטאי האנושות, על מנת להשיג את השפעתו. בעידן ה…

2018-06-29 10:13:51

שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול'

בעידן המלכות, הדבר מבצע הכול בעידן המלכות, אלוהים פותח בעידן חדש עם דברו. הוא משנה את האמצעים של עבודתו, מבצע את עבודת העידן כולו בעזרת דברו. זהו העיקרון שעל פיו עובד אלוהים בעידן הדבר. הוא התגלם כבשר ודם כדי לדבר מעמדות…

2018-02-07 02:22:35

מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות

ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו. למרות שהשטן השחית אותם הם לא קוראים לו עוד אבינו, כי הם למדו את כיעורו והם מפנים לו את הגב. ומתייצבים מול אלוהים לקבל את משפטו וייסוריו. הם מבדילים בין הכיעור והק…

2018-01-24 16:42:33

מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם

אלוהים ברא את האנושות, מיקם אותה על פני האדמה, והוביל אותה עד ימינו אנו. הוא שירת כקורבן חטאת, וכך הושיע את בני האדם. בסופו של דבר, עליו עדיין לכבוש את בני האדם ולהשיבם למצבם המקורי. החל מבראשית, זוהי העבודה שבה עסק. הוא…

2018-03-11 23:20:10

מדוע אלוהים רוצה להושיע את האנושות?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בראשית, אלוהים נח. לא היו בני אנוש או כל דבר אחר על פני האדמה באותה עת, ואלוהים לא עשה שום עבודה. אלוהים החל בעבודת הניהול שלו רק לאחר שהאנושות החלה להתקיים ולאחר שהיא הושחתה. מהשלב הזה והלאה,…

2019-07-09 10:12:41

עליכם לדעת את המטרה של שלושת שלבי העבודה של ניהול אלוהים את האנושות

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: תוכנית הניהול המלאה שלי, המתפרסת על פני ששת אלפים שנה, כוללת שלושה שלבים, או שלושה עידנים: ראשית, עידן החוק; שנית, עידן החסד (שהוא גם עידן הגאולה); ולבסוף, עידן המלכות באחרית הימים. תוכן עבודת…

2019-07-09 11:12:41

עידן החוק: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: התכלית והשלבים של עבודתו של יהוה בישראל היו תחילת עבודתו על העולם כולו, שהתפשטה באופן הדרגתי לאומות הגויים ממרכז עבודתו, בישראל. זהו העיקרון שלפיו הוא עובד ברחבי התבל – לכונן דגם ואז להרחיב או…

2019-07-09 12:12:41

עידן החוק: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: לאחר בריאת האנושות בראשית, בני ישראל היו אלה שהיוו את תשתית העבודה, ובני ישראל כולם היו הבסיס לעבודתו של יהוה בעולם. עבודתו של יהוה הייתה להנהיג ולרעות את האדם ישירות באמצעות קביעת החוקים והמצ…

2019-07-09 13:12:41

מה שיש להבין אודות עבודתו של אלוהים בעידן החוק

אם נוכל לשקול ברצינות את דברי האל הכול יכול, שחשפו את משמעותה ואת מהותה של עבודתו של אלוהים בעידן החוק, נוכל להבין שעבודתו של אלוהים בעידן החוק היתה עבודתו ההתחלתית – הכוונת האנושות לאחר בריאת האדם. יהוה היה האל הנצחי, א…

2019-07-09 14:12:41

מדוע אלוהים קרא לעידן הראשון "עידן החוק"?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: במהלך עידן החוק, יהוה קבע דברות רבים כדי שמשה ימסור אותם לבני ישראל שהלכו בעקבותיו מארץ מצרים. יהוה נתן את הדברות האלה לבני ישראל, שלא היו קשורים לַמִּצְרִים, ומטרתם הייתה לרסן את בני ישראל. א…

2019-07-09 15:12:41

שמו של אלוהים בעידן החוק היה יהוה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: יהוה" הוא השם שהיה לי במהלך עבודתי בעם ישראל, ומשמעו אלוהיהם של בני ישראל (עמו הנבחר של אלוהים), שיכול לרחם על האדם, לקלל את האדם ולכוון את חייו של האדם. משמעו האל בעל העוצמה האדירה ומלא החוכמ…

2019-07-09 16:12:41

מדוע אלוהים עשה עבודה בארץ ישראל בעידן החוק?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה שיהוה עשה בבני ישראל ביססה בקרב האנושות את מקורו הארצי של אלוהים, וזה גם היה המקום הקדוש שבו הוא היה נוכח. הוא הגביל את עבודתו לעם ישראל. בתחילה, הוא לא עבד מחוץ לישראל. הוא בחר עם מתאי…

2019-07-09 17:12:41

למה אלוהים עבד באמצעות רוחו בעידן החוק?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה הראשונית של שלושת השלבים של עבודת האל בוצעה ישירות על ידי רוח האל, ולא על ידי התגלמות האל כבשר ודם. עם זאת, העבודה הסופית של שלושת השלבים של עבודת האל מתבצעת על ידי האל בהתגלמותו כבשר ו…

2019-07-09 18:12:41

עידן החסד: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בעידן החסד, האדם כבר הושחת ביד השטן, ולכן, כדי להשיג את התוצאה הרצויה, עבודת הגאולה של כלל האנושות הצריכה מידה רבה של חסד, סבלנות ואיפוק אינסופיים, ואף יותר מכך, קורבן שיכול היה לכפר על חטאי ה…

2019-07-09 19:12:41

עידן החסד: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בעידן החסד, ישוע בא לגאול את כל האנושות המופקרת (ולא רק את בני ישראל). הוא גילה רחמים ואהבה כלפי האדם. ישוע שהאדם ראה בעידן החסד היה מלא נדיבות ותמיד רחש אהבה לאדם, מפני שהוא בא כדי לגאול את ה…

2019-07-09 20:12:41

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן החסד

אם נוכל לשקול ברצינות את דברי האל הכול יכול, שחשפו את משמעותה ואת מהותה של עבודת האל בעידן החסד, נוכל להבין שעבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד היתה עבודת הגאולה – היתה זו עבודת הכפרה למען האנושות המושחתת. דבריו ועבודתו של…

2019-07-09 21:12:41

מדוע אלוהים קרא לעידן השני "עידן החסד"?

ישוע מייצג את כלל העבודה של עידן החסד – הוא התגלם כבשר ודם ונצלב, והוא גם חנך את עידן החסד. הוא נצלב כדי להשלים את העבודה הגואלת, כדי לסיים את עידן החוק ולהתחיל את עידן החסד, ולפיכך הוא מכונה "המפקד העליון", "קורבן החטאת…

2019-07-09 22:12:41

מדוע אלוהים בחר לעצמו את השם "ישוע" בעידן החסד?

כשישוע החל לבצע את כהונתו, רוח הקודש החלה להעיד על שמו של ישוע, ושמו של יהוה כבר לא הוזכר. במקום זאת, רוח הקודש לקחה על עצמה את העבודה החדשה בעיקר תחת שמו של ישוע. עדותם של אלה שהאמינו בו נישאה למען ישוע המשיח, והעבודה ש…

2019-07-09 23:12:41

הטבע שביטא אלוהים במהלך עידן החסד

באשר לעבודה של עידן החסד, ישוע היה האל שהושיע את האדם. מה שהוא היה ומה שהיה שייך לו היו חסד, אהבה, חמלה, איפוק, סבלנות, צניעות, אכפתיות וסובלנות, וחלק ניכר מהעבודה שהוא עשה היה גאולת האדם. באשר לטבעו, היה זה טבע של חמלה …

2019-07-10 00:12:41

למה אלוהים עבד ביהודה בעידן החסד?

הפעם הראשונה שבה נכנסתי אל קרבם של בני האדם הייתה במהלך עידן הגאולה. מובן שהופעתי בקרב המשפחה היהודית. לפיכך, הראשונים שראו את אלוהים בא אל פני האדמה היו בני העם היהודי. הסיבה לכך שעשיתי את העבודה הזו באופן אישי הייתה שר…

2019-07-10 01:12:41

למה אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להוציא לפועל את עבודתו בעידן החסד?

אם אלוהים לא מתגלם כבשר ודם, הוא נותר רוח האל שלא נראית לעין ולא מוחשית לאדם. האדם הוא ברוא בשר ודם, והאדם ואלוהים שייכים לשני עולמות שונים והם שונים באופיים. רוח האל לא תואמת אדם בשר ודם, ולא ניתן לייסד ביניהם יחסים כלש…

2019-07-10 02:12:41

עידן המלכות: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: כשישוע בא אל עולמו של האדם, הוא הביא את עידן החסד וסיים את עידן החוק. באחרית הימים, אלוהים הפך שוב לבשר ודם, וכשהוא הפך לבשר ודם הפעם, הוא סיים את עידן החסד והביא את עידן המלכות. כל מי שמקבל א…

2019-07-10 03:12:41

עידן המלכות: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. הוא הפך לבשר ודם כדי לדבר מתוך נקודות מבט שונות, וכדי לאפשר לאדם לר…

2019-07-10 04:12:41

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן המלכות

לאחר שקראת את הדברים הנוגעים למשמעות עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אם תוכל לשקול אותם ברצינות, אין ספק שתוכל לזכות בהכרה ובהבנה כלשהי של עבודתו של אלוהים באחרית הימים. אם תוכל לאחר מכן לקרוא במלואו את הספר "הדבר …

2019-07-10 05:12:41

למה אומרים שעידן המלכות הוא גם עידן הדבר?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: "בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. הוא הפך לבשר ודם כדי לדבר מתוך נקודות …

2019-07-10 06:12:41

מדוע אלוהים משתמש בשם 'האל הכול יכול' בעידן המלכות?

רבים אינם מבינים מדוע ישוע אדוננו קרוי 'האל הכול יכול' בבואו לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים, וזאת כאשר האל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע באחרית הימים. מדוע הוא אינו שומר על השם ישוע? למעשה, לאלוהים יש שם חדש בכל…

2019-07-10 07:12:41

מהו הטבע שאלוהים מבטא בעידן המלכות?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: על אף שהשמות יהוה, ישוע והמשיח מייצגים כולם את רוחי, הם מסמלים את העידנים השונים בתוכנית הניהול שלי, והם לא מייצגים את כל כולי. השמות שבהם בני האדם על פני האדמה קוראים לי לא יכולים לבטא את כל …

2019-07-10 08:12:41

כיצד שלושת שלבי עבודתו של אלוהים מעמיקים בהדרכה כדי שבני האדם יזכו בישועה ויהפכו למושלמים?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: עבודת הניהול של אלוהים החלה בבריאת העולם, והאדם הוא עיקר העבודה הזו. אפשר לומר שבריאת הכל בידי אלוהים נעשתה למען האדם. מאחר שעבודת הניהול שלו מתפרסת על פני אלפי שנים ולא בוצעה תוך דקות או שניו…

2019-07-10 08:42:20

למה אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לבצע את עבודתו בסין בעידן המלכות?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שְׁמִי בגוים" (מלאכי א' 11). "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב, כך יהיה גם בואו של בר האנוש" (מתי כ"ד 27). דברים קלאסיים שאמר אלוהים: במקומות רבים, אלוהים…

2019-07-10 09:12:41

היחסים בין שלושת שלבי העבודה של אלוהים

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה הנעשית בהווה דחפה קדימה את העבודה של עידן החסד. כלומר העבודה בכל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים התקדמה הלאה. על אף שעידן החסד הסתיים, חלה התקדמות בעבודתו של אלוהים. מדוע אני אומר שוב ו…

2019-07-10 10:12:41

יש לדעת שרק שלושת שלבי העבודה של אלוהים מהווים את עבודתו השלמה להושעת האנושות

די בדבריו של אלוהים אודות שלושת השלבים בעבודתו, כדי שנוכל לראות בבירור שהעבודה בנויה שלב על גבי שלב, ושכל שלב קשור בקשר הדוק אל השלב שבעקבותיו. כל אחד משלבי העבודה הוא מאוד מעשי והגיוני, ורק שלושת שלבי העבודה הללו מהווים…

2019-07-10 12:12:41

המטרות של שלושת שלבי העבודה של ניהול אלוהים את האנושות

דברי אלוהים רלוונטיים: תוכנית הניהול המלאה שלי, המתפרסת על פני ששת אלפים שנה, כוללת שלושה שלבים, או שלושה עידנים: ראשית, עידן החוק; שנית, עידן החסד (שהוא גם עידן הגאולה); ולבסוף, עידן המלכות באחרית הימים. תוכן עבודתי בש…

2020-02-12 22:46:30

המטרה והמשמעות של כל אחד משלושת שלבי עבודתו של אלוהים

(1) מטרתה ומשמעותה של עבודתו של אלוהים בעידן החוק דברי אלוהים רלוונטיים: העבודה שיהוה עשה בבני ישראל ביססה בקרב האנושות את מקורו הארצי של אלוהים, וזה גם היה המקום הקדוש שבו הוא היה נוכח. הוא הגביל את עבודתו לעם ישראל. …

2020-02-12 22:46:44

הקשר בין כל אחד משלושת שלבי עבודתו של אלוהים

דברי אלוהים רלוונטיים: מעבודתו של יהוה ועד עבודתו של ישוע, ומעבודתו של ישוע ועד לעידן הנוכחי, שלושת שלבי העבודה האלה מקיפים ברצף את כל הקשת של ניהולו של אלוהים, וכולם מהווים עבודה של רוח אחת. מאז בריאת העולם, אלוהים תמי…

2020-02-12 22:47:06

כיצד מעמיקים בהדרגה שלושת שלבי עבודתו של אלוהים כדי שבני האדם יוכלו לזכות בישועה ולהפוך למושלמים?

דברי אלוהים רלוונטיים: כלל ניהולו של אלוהים מחולק לשלושה שלבים, ובכל שלב מוצבות דרישות הולמות מהאדם. יתר על כן, עם חלוף העידנים והתקדמותם, דרישותיו של אלוהים מהאנושות כולה גדלות יותר ויותר. כך עבודת הניהול של אלוהים מגי…

2020-02-12 22:47:18

סרט טוב 'שמו של אלוהים השתנה?!' קטע (4) – האם להיוושע זה כמו להיטהר?

בכתבי הקודש מופיעה הנבואה לפיה: "אני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (ההתגלות ג' 12). "וְקֹרָא לך שם חדש אשר פי יהוה יקבנו" (…

2018-09-26 15:55:39

אמירותיו של המשיח של אחרית הימים 'שיקום חייו הרגילים של האדם והובלתו אל יעד נפלא חלק 2' קטע

האל הכול יכול אומר, "ברגע שתושלם עבודת הכיבוש, האדם יובא אל עולם נפלא. החיים האלה יהיו על פני האדמה, כמובן, אך הם יהיו שונים לחלוטין מחיי האדם כיום. אלה יהיו חיי האנושות לאחר שאלוהים יכבוש את האנושות כולה.

2018-06-23 18:27:36

דבר אלוהים | 'הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה'

האל הכול יכול אומר,"בעידן החסד, האדם הושחת על-ידי השטן ולכן עבודת הגאולה של כלל האנושות הצריכה מידה רבה של חסד, סבלנות ואיפוק אינסופיים, ואף יותר מכך, קורבן שיכול היה לכפר על חטאי האנושות, על מנת להשיג את השפעתו. בעידן ה…

2018-06-29 10:13:51

שיר משיחי | 'בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול'

בעידן המלכות, הדבר מבצע הכול בעידן המלכות, אלוהים פותח בעידן חדש עם דברו. הוא משנה את האמצעים של עבודתו, מבצע את עבודת העידן כולו בעזרת דברו. זהו העיקרון שעל פיו עובד אלוהים בעידן הדבר. הוא התגלם כבשר ודם כדי לדבר מעמדות…

2018-02-07 02:22:35

מזמור דברי אלוהים | משמעות הניהול של אלוהים את האנושות

ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו. למרות שהשטן השחית אותם הם לא קוראים לו עוד אבינו, כי הם למדו את כיעורו והם מפנים לו את הגב. ומתייצבים מול אלוהים לקבל את משפטו וייסוריו. הם מבדילים בין הכיעור והק…

2018-01-24 16:42:33

מזמור דברי אלוהים | אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם

אלוהים ברא את האנושות, מיקם אותה על פני האדמה, והוביל אותה עד ימינו אנו. הוא שירת כקורבן חטאת, וכך הושיע את בני האדם. בסופו של דבר, עליו עדיין לכבוש את בני האדם ולהשיבם למצבם המקורי. החל מבראשית, זוהי העבודה שבה עסק. הוא…

2018-03-11 23:20:10

מדוע אלוהים רוצה להושיע את האנושות?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בראשית, אלוהים נח. לא היו בני אנוש או כל דבר אחר על פני האדמה באותה עת, ואלוהים לא עשה שום עבודה. אלוהים החל בעבודת הניהול שלו רק לאחר שהאנושות החלה להתקיים ולאחר שהיא הושחתה. מהשלב הזה והלאה,…

2019-07-09 10:12:41

עליכם לדעת את המטרה של שלושת שלבי העבודה של ניהול אלוהים את האנושות

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: תוכנית הניהול המלאה שלי, המתפרסת על פני ששת אלפים שנה, כוללת שלושה שלבים, או שלושה עידנים: ראשית, עידן החוק; שנית, עידן החסד (שהוא גם עידן הגאולה); ולבסוף, עידן המלכות באחרית הימים. תוכן עבודת…

2019-07-09 11:12:41

עידן החוק: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: התכלית והשלבים של עבודתו של יהוה בישראל היו תחילת עבודתו על העולם כולו, שהתפשטה באופן הדרגתי לאומות הגויים ממרכז עבודתו, בישראל. זהו העיקרון שלפיו הוא עובד ברחבי התבל – לכונן דגם ואז להרחיב או…

2019-07-09 12:12:41

עידן החוק: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: לאחר בריאת האנושות בראשית, בני ישראל היו אלה שהיוו את תשתית העבודה, ובני ישראל כולם היו הבסיס לעבודתו של יהוה בעולם. עבודתו של יהוה הייתה להנהיג ולרעות את האדם ישירות באמצעות קביעת החוקים והמצ…

2019-07-09 13:12:41

מה שיש להבין אודות עבודתו של אלוהים בעידן החוק

אם נוכל לשקול ברצינות את דברי האל הכול יכול, שחשפו את משמעותה ואת מהותה של עבודתו של אלוהים בעידן החוק, נוכל להבין שעבודתו של אלוהים בעידן החוק היתה עבודתו ההתחלתית – הכוונת האנושות לאחר בריאת האדם. יהוה היה האל הנצחי, א…

2019-07-09 14:12:41

מדוע אלוהים קרא לעידן הראשון "עידן החוק"?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: במהלך עידן החוק, יהוה קבע דברות רבים כדי שמשה ימסור אותם לבני ישראל שהלכו בעקבותיו מארץ מצרים. יהוה נתן את הדברות האלה לבני ישראל, שלא היו קשורים לַמִּצְרִים, ומטרתם הייתה לרסן את בני ישראל. א…

2019-07-09 15:12:41

שמו של אלוהים בעידן החוק היה יהוה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: יהוה" הוא השם שהיה לי במהלך עבודתי בעם ישראל, ומשמעו אלוהיהם של בני ישראל (עמו הנבחר של אלוהים), שיכול לרחם על האדם, לקלל את האדם ולכוון את חייו של האדם. משמעו האל בעל העוצמה האדירה ומלא החוכמ…

2019-07-09 16:12:41

מדוע אלוהים עשה עבודה בארץ ישראל בעידן החוק?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה שיהוה עשה בבני ישראל ביססה בקרב האנושות את מקורו הארצי של אלוהים, וזה גם היה המקום הקדוש שבו הוא היה נוכח. הוא הגביל את עבודתו לעם ישראל. בתחילה, הוא לא עבד מחוץ לישראל. הוא בחר עם מתאי…

2019-07-09 17:12:41

למה אלוהים עבד באמצעות רוחו בעידן החוק?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה הראשונית של שלושת השלבים של עבודת האל בוצעה ישירות על ידי רוח האל, ולא על ידי התגלמות האל כבשר ודם. עם זאת, העבודה הסופית של שלושת השלבים של עבודת האל מתבצעת על ידי האל בהתגלמותו כבשר ו…

2019-07-09 18:12:41

עידן החסד: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בעידן החסד, האדם כבר הושחת ביד השטן, ולכן, כדי להשיג את התוצאה הרצויה, עבודת הגאולה של כלל האנושות הצריכה מידה רבה של חסד, סבלנות ואיפוק אינסופיים, ואף יותר מכך, קורבן שיכול היה לכפר על חטאי ה…

2019-07-09 19:12:41

עידן החסד: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: בעידן החסד, ישוע בא לגאול את כל האנושות המופקרת (ולא רק את בני ישראל). הוא גילה רחמים ואהבה כלפי האדם. ישוע שהאדם ראה בעידן החסד היה מלא נדיבות ותמיד רחש אהבה לאדם, מפני שהוא בא כדי לגאול את ה…

2019-07-09 20:12:41

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן החסד

אם נוכל לשקול ברצינות את דברי האל הכול יכול, שחשפו את משמעותה ואת מהותה של עבודת האל בעידן החסד, נוכל להבין שעבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד היתה עבודת הגאולה – היתה זו עבודת הכפרה למען האנושות המושחתת. דבריו ועבודתו של…

2019-07-09 21:12:41

מדוע אלוהים קרא לעידן השני "עידן החסד"?

ישוע מייצג את כלל העבודה של עידן החסד – הוא התגלם כבשר ודם ונצלב, והוא גם חנך את עידן החסד. הוא נצלב כדי להשלים את העבודה הגואלת, כדי לסיים את עידן החוק ולהתחיל את עידן החסד, ולפיכך הוא מכונה "המפקד העליון", "קורבן החטאת…

2019-07-09 22:12:41

מדוע אלוהים בחר לעצמו את השם "ישוע" בעידן החסד?

כשישוע החל לבצע את כהונתו, רוח הקודש החלה להעיד על שמו של ישוע, ושמו של יהוה כבר לא הוזכר. במקום זאת, רוח הקודש לקחה על עצמה את העבודה החדשה בעיקר תחת שמו של ישוע. עדותם של אלה שהאמינו בו נישאה למען ישוע המשיח, והעבודה ש…

2019-07-09 23:12:41

הטבע שביטא אלוהים במהלך עידן החסד

באשר לעבודה של עידן החסד, ישוע היה האל שהושיע את האדם. מה שהוא היה ומה שהיה שייך לו היו חסד, אהבה, חמלה, איפוק, סבלנות, צניעות, אכפתיות וסובלנות, וחלק ניכר מהעבודה שהוא עשה היה גאולת האדם. באשר לטבעו, היה זה טבע של חמלה …

2019-07-10 00:12:41

למה אלוהים עבד ביהודה בעידן החסד?

הפעם הראשונה שבה נכנסתי אל קרבם של בני האדם הייתה במהלך עידן הגאולה. מובן שהופעתי בקרב המשפחה היהודית. לפיכך, הראשונים שראו את אלוהים בא אל פני האדמה היו בני העם היהודי. הסיבה לכך שעשיתי את העבודה הזו באופן אישי הייתה שר…

2019-07-10 01:12:41

למה אלוהים התגלם כבשר ודם כדי להוציא לפועל את עבודתו בעידן החסד?

אם אלוהים לא מתגלם כבשר ודם, הוא נותר רוח האל שלא נראית לעין ולא מוחשית לאדם. האדם הוא ברוא בשר ודם, והאדם ואלוהים שייכים לשני עולמות שונים והם שונים באופיים. רוח האל לא תואמת אדם בשר ודם, ולא ניתן לייסד ביניהם יחסים כלש…

2019-07-10 02:12:41

עידן המלכות: עבודתו של אלוהים - מטרתה וחשיבותה

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: כשישוע בא אל עולמו של האדם, הוא הביא את עידן החסד וסיים את עידן החוק. באחרית הימים, אלוהים הפך שוב לבשר ודם, וכשהוא הפך לבשר ודם הפעם, הוא סיים את עידן החסד והביא את עידן המלכות. כל מי שמקבל א…

2019-07-10 03:12:41

עידן המלכות: עבודתו של אלוהים – תוכנה ותוצאותיה

בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. הוא הפך לבשר ודם כדי לדבר מתוך נקודות מבט שונות, וכדי לאפשר לאדם לר…

2019-07-10 04:12:41

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן המלכות

לאחר שקראת את הדברים הנוגעים למשמעות עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אם תוכל לשקול אותם ברצינות, אין ספק שתוכל לזכות בהכרה ובהבנה כלשהי של עבודתו של אלוהים באחרית הימים. אם תוכל לאחר מכן לקרוא במלואו את הספר "הדבר …

2019-07-10 05:12:41

למה אומרים שעידן המלכות הוא גם עידן הדבר?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: "בעידן המלכות, אלוהים משתמש בדברו כדי לפתוח בעידן חדש, לשנות את אופן עבודתו, ולבצע את העבודה המיועדת לעידן כולו. זה העיקרון שלפיו אלוהים עובד בעידן הדבר. הוא הפך לבשר ודם כדי לדבר מתוך נקודות …

2019-07-10 06:12:41

מדוע אלוהים משתמש בשם 'האל הכול יכול' בעידן המלכות?

רבים אינם מבינים מדוע ישוע אדוננו קרוי 'האל הכול יכול' בבואו לעשות את עבודת השיפוט באחרית הימים, וזאת כאשר האל הכול יכול הוא הביאה השנייה של ישוע באחרית הימים. מדוע הוא אינו שומר על השם ישוע? למעשה, לאלוהים יש שם חדש בכל…

2019-07-10 07:12:41

מהו הטבע שאלוהים מבטא בעידן המלכות?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: על אף שהשמות יהוה, ישוע והמשיח מייצגים כולם את רוחי, הם מסמלים את העידנים השונים בתוכנית הניהול שלי, והם לא מייצגים את כל כולי. השמות שבהם בני האדם על פני האדמה קוראים לי לא יכולים לבטא את כל …

2019-07-10 08:12:41

כיצד שלושת שלבי עבודתו של אלוהים מעמיקים בהדרכה כדי שבני האדם יזכו בישועה ויהפכו למושלמים?

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: עבודת הניהול של אלוהים החלה בבריאת העולם, והאדם הוא עיקר העבודה הזו. אפשר לומר שבריאת הכל בידי אלוהים נעשתה למען האדם. מאחר שעבודת הניהול שלו מתפרסת על פני אלפי שנים ולא בוצעה תוך דקות או שניו…

2019-07-10 08:42:20

למה אלוהים התגלם כבשר ודם כדי לבצע את עבודתו בסין בעידן המלכות?

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות: "כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שְׁמִי בגוים" (מלאכי א' 11). "כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב, כך יהיה גם בואו של בר האנוש" (מתי כ"ד 27). דברים קלאסיים שאמר אלוהים: במקומות רבים, אלוהים…

2019-07-10 09:12:41

היחסים בין שלושת שלבי העבודה של אלוהים

דברים קלאסיים שאמר אלוהים: העבודה הנעשית בהווה דחפה קדימה את העבודה של עידן החסד. כלומר העבודה בכל תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים התקדמה הלאה. על אף שעידן החסד הסתיים, חלה התקדמות בעבודתו של אלוהים. מדוע אני אומר שוב ו…

2019-07-10 10:12:41

יש לדעת שרק שלושת שלבי העבודה של אלוהים מהווים את עבודתו השלמה להושעת האנושות

די בדבריו של אלוהים אודות שלושת השלבים בעבודתו, כדי שנוכל לראות בבירור שהעבודה בנויה שלב על גבי שלב, ושכל שלב קשור בקשר הדוק אל השלב שבעקבותיו. כל אחד משלבי העבודה הוא מאוד מעשי והגיוני, ורק שלושת שלבי העבודה הללו מהווים…

2019-07-10 12:12:41