דבר אלוהים היומי: חיים משיחיים

חיים משיחיים

דבר אלוהים היומי: חיים משיחיים

(מתוך 'הדבר מופיע בבשר')
עדכונים אחרונים:

דבר אלוהים היומי – חיים משיחיים: בעזרת הקשבה לדברי האל, תוכלו לקבל באופן אישי את הנחיית והשקיית האל, להבין אמיתות רבות יותר ולעלות על הנתיב לשינוי טבעכם ולהשגת ישועה שלמה.

עוד
עדכונים אחרונים:2023 אוקטובר 22
תוצאות חיפוש
 • שלושת שלבי העבודה
 • הופעת האל ועבודתו
 • המשפט באחרית הימים
 • ההתגלמות
 • הכרת עבודתו של האל
 • טבע האל, תכונותיו ומהותו
 • תעלומות בנושא כתבי הקודש
 • חשיפת תפיסות דתיות
 • חשיפת שחיתותה של האנושות
 • היווכחות בחיים
 • ייעודים ותוצאות